2011

2 grudnia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Muzyczne Inhalacje (bilety: 25 z)

Koncert Tomasza Wachnowskiego

Tomek Wachnowski - autor, kompozytor i wykonawca piosenek. Wyda trzy autorskie p퀉ty: “쫚iegowice”, “W쿪턭ie tak” i “Dla bogaczy pogoda”. Jego piosenki mo퓆a znale쇗 na wielu sk쿪dankach m.in. „Krainy 즑godno턢i” wydawanych przez EMI i serii „Gitar i Pirem” wydawanej przez Polskie Radio. Laureat Oglnopolskiego Przegl켨u Piosenki Autorskiej w Warszawie i Studenckiego Festiwalu piosenki w Krakowie, wystpowa na Famie, Olsztyskich Spotkaniach "쫜iewajmy poezj", w "Chopin Theater" i "Cafe Lura " w Chicago i w polskich ambasadach w Pekinie i w Atenach. W koncercie „Premiery” jego kompozycja pt. „By쿽by mi쿽” spotka쿪 si z entuzjastycznym przyjciem opolskiej publiczno턢i oraz dziennikarzy i w g쿽sowaniu lokalnych o턳odkw telewizyjnych zaj怨a II miejsce. Kolejnym wa퓆ym wydarzeniem w twrczo턢i Wachnowskiego by쿽 napisanie s농w i wykonanie przewodniej piosenki do filmu „Asterix i Obelix kontra Cezar”. Warto zaznaczy, 풽 artysta zosta wybrany z po턳d wielu wokalistw polskich, o czym zdecydowa sam kompozytor utworu - Jean Jacques Goldman, wsp車autor sukcesw francuskojzycznych p퀉t m. in. Celine Dion i Patricii Kaas.

zdjcie >>>2 grudnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Benefis sportowy: Krystyna i Zbigniew 칚쿻ierowiczowie

Krystyna i Zbigniew 칚쿻ierowiczowie, ludzie, z ktrych mieszkacy Olsztyna s szczeglnie dumni. Wspaniali i niezwykle utalentowani trenerzy gimnastyki. Ich wk쿪d w liczne sukcesy na krajowych i zagranicznych zawodach trudno okre턫i dzi w kilku s쿽wach. Przez blisko p車 wieku ci轅kiej pracy spod ich r켴 wysz쿽 wiele wspania퀉ch zawodniczek, uczestniczek i medalistek Mistrzostw Polski. Niektre z nich reprezentowa퀉 nasz kraj w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, a nawet w Mistrzostwach 쫤iata czy Igrzyskach Olimpijskich. Otrzymali wiele najwy퓋zych odznacze sportowych i pastwowych. Krystyna 칚쿻ierowicz przez wiele lat by쿪 trenerk narodowej kadry gimnastyczek. Ma냄estwo po턻ici쿽 swoje 퓓cie dla sportu. W Muzeum Sportu w Olsztynie podziwia mo퓆a gablot po턻icon ich nadzwyczajnym osi켫niciom. Benefis Pastwa 칚쿻ierowiczw to znakomita okazja do wspomnie, lecz przede wszystkim do podzikowania im za wieloletni i niezwykle owocny wk쿪d w 퓓cie sportowe nie tylko regionu, ale i ca쿮go kraju, kontynentu, 턻iata…

zdjcie >>>2 grudnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Spichlerz MOK

XXXII doroczny przegl켨 twrczo턢i KPA S켽iedzi

Klub Plastyka Amatora „S켽iedzi” powsta w 1979 roku z inicjatywy Anny i Wies쿪wa Rogalskich. Od pocz켾ku funkcjonuje przy Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie (dawniej przy Miejskim i Midzyzwi콄kowym Domu Kultury w Olsztynie). Klub skupia osoby, ktre w pracy zawodowej zajmowa퀉 si sprawami odleg퀉mi plastyce. Wsplna praca artystyczna da쿪 im szans realizacji marze z czasw m쿽do턢i i zaspokojenia istotnych potrzeb duchowych. Tworz z pasj, zafascynowani piknem krajobrazw i poezj. Wielu artystw nale엽cych do „S켽iadw” wsp車pracuje z muzeami, prowadzi zajcia warsztatowe, a tak풽 prezentuje swoje prace na wielu indywidualnych i zbiorowych przegl켨ach i wystawach z ca쿮go kraju.

zdjcie >>>5 grudnia

(poniedzia쿮k) godz.19.00, Spichlerz MOK - Koncert El풺iety i Andrzeja „Andymiana” Mierzyskich

Teatralny Spichlerz

Spotkanie z liryk i muzyk napisan przez El풺iet i Andrzeja "Andymiana" Mierzyskich do spektaklu tanecznego "Zaklty Ptak" (premiera czerwiec  2011) dla grupy Pryzmat w choreografii Katarzyny Grabiskiej.

Podczas spotykania: rozmowa oraz koncert El풺iety i Andrzeja "Andymiana" Mierzyskich wraz ekranowym pokazem choreografii grupy Pryzmat, z ktr twrcy planuj specjalny pokaz w innym terminie.

zdjcie >>>5 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi

Wernisa wystawy prac Ireny Podliskiej pt. „Mj pastel”

Irena Podliska o sobie:
Urodzi쿪m si w 1940 roku. Od 2005 roku nale욧 do KPA „S켽iedzi”. Malarstwo uprawiam od kilkunastu lat, najchtniej w technice suchego i olejnego pastelu. G농wnym tematem prac s kwiaty, pejza풽, martwa natura i portrety. Swoje prace prezentowa쿪m na wystawach zbiorowych w CEiIK-u oraz w KPA „S켽iedzi”. Bra쿪m te udzia w wystawie zatytu쿽wanej „Anio쿽wo” w Bia퀉mstoku, w XVI Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieka w Bielsko Bia퀉m oraz w 40. Jubileuszowym Wojewdzkim Przegl켨zie Plastyki Nieprofesjonalnej w Mr켫owie. Bra쿪m te udzia w wernisa풹ch plastycznych prowadzonych przez Marka 쫤i켾eckiego.

zdjcie >>>6 grudnia

(wtorek) godz. 16.30, Informacja kulturalna MOK

Wernisa wystawy fotografii Adrianny Zieliskiej pt. „Warmiska Przyroda”

Adrianna Zieliska to m쿽da fotografka z Elbl켫a – rocznik 98. Uczennica I klasy elbl켽kiego Gimnazjum nr 7. Chocia jest dopiero na pocz켾ku swojej kariery, ju mo풽 pochwali si trzema indywidualnymi wystawami prac – pierwsza odby쿪 si w czerwcu 2010 roku. G농wnym motywem czwartej wystawy m쿽dej artystki jest przyroda Warmii i Mazur.  Przed jej obiektywem stanli przedstawiciele 턻iata natury naszego regionu - pocz콁szy od 퓎czkw, wa풽k i motyli, poprzez paj켴i, 턫imaki i ptaki do pot轅nych ssakw jeleniowatych. Obecnie Adrianna czeka na pierwszy 턭ieg, gdy na lato ma ju zamwion wystaw zimow.

zdjcie >>>6 grudnia

(wtorek) od godz. 11.00, Informacja kulturalna MOK

Wpisy do Ksigi Spotka

Zapraszamy do Informacji kulturalnej do czytania i wpisywania si do Ksigi Spotka.

„Ksiga spotka” z za쿽풽nia jest projektem. Mo풽 si do niego w낢czy ka풼y, kto znajdzie „Ksig”, dokona wpisu (albo tylko przeczyta wpisy innych) i pozwoli jej dalej podr璨owa, czyli przeka풽 j innej osobie lub podrzuci w jakie ciekawe i czsto uczszczane miejsce, aby mg j znale쇗 kto inny. To mo풽 by przystanek autobusowy, schody w centrum handlowym, biblioteka, nawet 쿪wka w ko턢iele. Ze wzgldu na warunki pogodowe dobrze by by쿽 unika 쿪wek w parku.

„Ksiga spotka” jest otwarta na r璨ne wpisy: od opisw pogody czy miejsc po zwierzenia, twrczo뜻 w쿪sn, a nawet krtkie pozdrowienia. Chodzi o to, by턬y si spotkali.

Je턫i znalaz쿮 „Ksig” i nie wiesz, co z ni zrobi, b켨 zauwa풹sz, 풽 jest ca쿪 zapisana – przynie j do Multicentrum (Olsztyn, ul. Limanowskiego 8) i zapytaj o Mir.8 grudnia

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Z cyklu Kobietony: NOCNY TRAMWAJ

Wykonawcy:

Beata Osytek - vocal, gitara elektryczna,

Agnieszka Szczepaniak - fortepian

S쿽wa i muzyka: Beata Osytek

Film: Mr. Makowski

Wizualizacje przestrzenne: Sylwek 즩czak

„Nocny Tramwaj” to p퀉ta z쿽퓇na z piosenek powsta퀉ch w miejskiej przestrzeni. To wydeptane kilometry ulic, nocne podr璨e ostatnimi, trzeszcz켧ymi sk쿪dami tramwajowymi, 퓓cie przefiltrowane przez miasto zawarte w s쿽wach i d펧ikach. Muzyka wyra퓇na w formie kameralnej, minimalistycznej, przy u퓓ciu unikatowej kompilacji: surowej, zabarwionej brudnym brzmieniem gitary elektrycznej i czystego, klasycznego fortepianu. Podczas koncertu wy턻ietlany jest film- zapis video z kamery znajduj켧ej si wewn켾rz tramwaju, ktry przemierza warszawskie dzielnice. Wy턻ietlane s rwnie  wizualizacje,  przestrzenny obraz tramwaju, ulic, kamienic. Nocny tramwaj  to wieczorna podr璨 do domu, kocz켧a dzie, bieg miasta. Pe쿻a przemy턫e i obrazw, wspomnie zebranych w ci켫u dnia. To miejska opowie뜻, to kobiecy sposb postrzegania s쿽wa i d펧iku. Od szeptu do krzyku. Od piano do forte. Od kilku delikatnych, ledwie poruszonych d펧ikw do w턢iekle szarpanych strun.

zdjcie >>>9 grudnia

(턳oda) godz. 18.00, Muzeum Warmii i Mazur, Sale Kopernikowskie - premiera najnowszego projektu kameralnego zespo퀅 ProForma pod nazw „Licentia Poetica”

Licentia Poetica

Go턢innie wyst켺ili Bogusz Wekka na instrumentach perkusyjnych oraz 턯iewak jazzowy, pianista i kompozytor Stanis쿪w Sojka.  

zdjcie >>>9 grudnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK

Turniej bryd퓇wy12 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK Recital Marty Andrzejczyk

Teatralny Spichlerz

„Spadanie te jest form lotu”
Wiersze Sylvii Plath w t퀅maczeniu Julii Hartwig, Jana Rostworowskiego, Agnieszki Kochanowskiej.
teksty i muzyka:
Piotr Misiorowski
opieka re퓓serska: Agnieszka Ko쿽dyska

Projekt s쿽wno-muzyczny zrealizowano dziki stypendium artystycznemu Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.

zdjcie >>>13 grudnia

(wtorek) godz. 18.00, haloGaleria MOK - akcja spo쿮czno턢iowa

„Ka풼y ma takie zdjcie”

Pamitasz? Ty przebrany za kowboja, albo 턭ie퓓nk, siedz켧 na kolanach brodacza gapisz si w obiektyw aparatu fotograficznego. Zaraz dostaniesz prezent

od Miko쿪ja, musisz tylko za턯iewa, albo wyrecytowa wierszyk. Podziel si wspomnieniem z dziecistwa.

szczeg車y: facebook.com/MOK OLSZTYN

zdjcie >>>14 grudnia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Rockowe Inspiracje: „O Panie, pozwl mi przej뜻 przez te drzwi. Ostatnia modlitwa Jimiego Morrisona”

Teksty legendarnego zespo퀅 „The Doors” do dzi fascynuj fanw i inspiruj m쿽dych twrcw. S쿽wa napisane przez wokalist grupy Jimiego Morrisona to poezja. Zafascynowany romantyzmem muzyk spdza ca쿮 noce z pirem w d쿽ni, by nada 턯iewanym przez siebie piosenkom niepowtarzalny charakter, ale te nierzadko ukryty przekaz. Pe쿻e metafor i symboli teksty zespo퀅 omwi Andrzej Dramiski.

zdjcie >>>15 grudnia

(czwartek) godz. 19.00, Sala Kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

przedRze펝ia literacka

W programie kolejnej przedRze펝i literackiej wyj켾kowy wystp pod has쿮m Budy Superspam, czyli koncert-monogram Jacka Szymkiewicza "Budynia" z zespo퀅 POGODNO, na motywach wydanej w tym roku przez niego ksi굻ki pt. "Grawer". Ponadto intro literackie Moniki B쿪szczak - Tekst Publiczny 3'.

zdjcie >>>16 grudnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK

Turniej bryd퓇wy16 grudnia

(pi켾ek) godz. 20.00, Sala Kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe. Bilety: 30 z

Koncert Jolanty Litwin-Sarzyskiej

Jolanta Litwin-Sarzyska - aktorka i wokalistka musicalowa, na co dzie zwi콄ana z Teatrem Syrena w Warszawie. W Olsztynie przedpremierowo us퀉szymy materia z nieopublikowanej jeszcze, autorskiej p퀉ty artystki. Kr굻ek utrzymany jest w soulowo – bluesowej konwencji lat siedemdziesi켾ych, ktra stanowi doskona쿮 t쿽 dla niezwyk퀉ch interpretacji artystki oraz podkre턫a jej znakomite mo퓄iwo턢i wokalne. Kobiecy soul nieuchronnie kojarzony z Aneth Franklin. To nie jedyna inspiracja artystki. W twrczo턢i Litwin-Sarzyskiej wyczuwalny jest silny wp퀉w mskich przedstawicieli gatunku, m.in. Wilsona Picketta, Otisa Reddinga czy Joe Cockera.

Koncerty Litwin-Sarzyskiej i jej zespo퀅 to spektakle na najwy퓋zym poziomie. Wokalistce towarzysz czo쿽wi warszawscy muzycy sesyjni: wirtuoz akordeonu Fabian W쿽darek, gitarzysta Pawe Stankiewicz, saksofonista Adam Wendt, kontrabasista Kornel Jasiski i perkusista Piotr Ma턫anka. Ich wystpy fenomenalnie podnosz temperatur emocjonaln s퀅chaczy, upajaj켧 zebran publik mieszank bluesa i soulu, przyprawion szczypt jazzu. Ich koncerty kocz si zawsze wieloma bisami! Jolanta Litwin-Sarzyska by쿪 jedn z gwiazd jubileuszowych XX Olsztyskich Nocy Bluesowych. Jej spektakl „Moja mama Janis” z piosenkami Janis Joplin zamyka tegoroczny festiwal.

zdjcie >>>16 grudnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK

Midzynarodowa wystawa pt. "Moku Hanga – drzeworyt japoski"

Wystawa jest owocem dwch wymian midzynarodowych, organizowanych przez Baren. Jest to grupa artystw zajmuj켧ych si drzeworytem odbijanym za pomoc japoskich technik graficznych, zwanych moku hanga. Bdzie mo퓆a obejrze prace 49 autorw z ca쿮go 턻iata, zr璨nicowane podej턢ie do drzeworytu oraz osobi턢ie zapozna si z tym ma쿽 znanym w Polsce, a jednocze턭ie niezwykle interesuj켧ym warsztatem graficznym. S쿽wo wstpne wyg쿽si organizator wystawy dr Aleksander Wo펝iak – kierownik pracowni grafiki warsztatowej na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie.

Aleksander Wo펝iak, znakomity olsztyski artysta grafik, urodzi si w 1978 roku. Ukoczy malarstwo na Wydziale Edukacji Artystycznej UWM pod czujnym okiem prof. Aleksandry Simiskiej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2009 roku doktor sztuki w zakresie sztuk piknych. Dzi kierownik pracowni grafiki warsztatowej na Wydziale Sztuki UWM. Na co dzie zajmuje si tradycyjn grafik warsztatow, g농wnie litografi, algrafi, such ig낢 i drzeworytem.

zdjcie >>>17 grudnia

(sobota) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK Gala podsumowuj켧a VIII Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne oraz wernisa wystawy prac wyr璨nionych i nagrodzonych w Galerii Amfilada

Gala fina쿽wa VIII OMF

Prace oceniane by퀉 przez profesjonalnych fotografikw oraz przedstawicieli organizatora. W ka풼ej z trzech kategorii zosta퀉 przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki Z쿽tego, Srebrnego i Br콄owego Szk쿪. Jak zawsze fina쿽wi Mistrzostw towarzyszy wystawa wyr璨nionych i nagrodzonych prac, ktrej wernisa odby si w Galerii Amfilada w Kamienicy Naujacka MOK.

zdjcia z Gali Fina쿽wej konkursu >>>

wicej >>>18 grudnia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK

Koncert grupy wokalnej Moderato

Koncert pt. „W 턻i켾ecznym nastroju” i wsplne 턯iewanie kold.

zdjcie >>>18 grudnia

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK

Poranek w Kamienicy

Dla dzieci:

Interaktywny spektakl dla dzieci Agnieszki Ko쿽dyskiej „O pastuszkach co to w nocy, poszli boso o p車nocy” z muzyk Grupy Twrczej „A Kuku!",

dla rodzicw:

pokaz i nauka tanga prowadzone przez Hann i Janusza Draszkiewiczw.19 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny spichlerz

쫤i켾eczne wydanie cyklu „A kto poczyta doros퀉m?” interaktywne i interdyscyplinarne bycie z proz i poezj.

Koncert kold w wykonaniu artystw Teatralnego Spichlerza.

zdjcie >>>19 grudnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK - koncert z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

„Koldowo i pastora쿸owo”

Wykonawcy: pracownicy i studenci Instytutu Muzyki UWM.

zdjcie >>>20 grudnia

(wtorek) godz. 19.00, Muzeum Warmii i Mazur

„Czekaj켧 na koniec 턻iata”

- koncert w wykonaniu Basi Raduszkiewicz i zespo퀅 ProForma.

Wstp wolny

muzyka: Jarek Kordaczuk/monoctone /EWI/live electronics

wiersze: Czes쿪w Mi쿽sz

organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Warmii I Mazur, Miejski O턳odek Kultury.

zdjcie >>>22 grudnia

(czwartek) godz. 18.00, sala Pastwowej Szko퀉 Muzycznej

Koncert kold

Wykonawcy:

- chr Baccallarum

- chr Collegium Musicum

- chr Cantabile

- dzieci ze Szko퀉 Suzuki

- dzieci z przedszkola ART School

Dyrygowali:

- Agata i Janusz Wiliscy

- Dorota Obijalska

zdjcie >>>GRUDZIE 2011