2011

3 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

W programie:

zdjcie >>>6 pa펋ziernika

(czwartek) godz.17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Spotkanie Klubu Literackiego M쿽dych

Pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie Klubu Literackiego M쿽dych.

S to zajcia warsztatowe dla uczniw szk車 gimnazjalnych, 턳ednich, studentw i doros퀉ch – pisz켧ych i zainteresowanych literatur. Spotkania co tydzie, a co kilka tygodni warsztaty o charakterze otwartym dla wszystkich. Spotkania w czwartki, godz. 17.00

W programie m.in.:

poznawanie tekstw
pisarz i jego warsztat, czyli o tym jak pracuj pisarze
jak napisa tekst "jedyny w swoim rodzaju",
jak znale쇗 dla siebie w쿪턢iwy temat,
warsztaty krytyka - recenzenta
jak szuka dobrego tekstu - czyli o pracy redakcyjnej (redaktor, t퀅macz, wydawca)

Od 1987 roku istnia Klub Literacki M쿽dych Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie. Za쿽퓇ny przez Iwon 즑zick-Pawlak zrzesza uzdolnion literacko m쿽dzie. Inspiracj do sta퀉ch spotka by퀉 organizowane przez MOK konkursy literackie dla m쿽dych twrcw.

Rozmowy o poezji, praca nad w쿪snymi tekstami zacz怨y przynosi wymierne efekty.

Potrzeba zapisania dorobku twrczego m쿽dych poetw dos쿽wnie "zaowocowa쿪" w 1996 r. wydawnicz seri debiutw pn. "Owocarnia". Autorami s m쿽dzi ludzie zwi콄ani z Klubem Literackim M쿽dych dzia쿪j켧ym od 1987 r. w Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie. Seria debiutw jest pomy턫ana jako "poetycka dokumentacja" dokona twrcw najm쿽dszego pokolenia bowiem wiersze szesnastoletnich dzi autorw powstawa퀉 w okresie wcze턭iejszym, gdy ich autorzy mieli lat czterna턢ie czy pitna턢ie. Trudno, wic mwi o zamierzonej, jednolitej twrczo prezentacji, tomiki te s raczej interesuj켧 zapowiedzi poetyck  Do chwili obecnej ukaza퀉 si tomiki Marcina Cieleckiego: "wsz켧 za...", Mileny Piskorskiej: "쫤iece pod korcem", Marty Dramowicz: "Poboczem A-4", Jacka Ba퀉 "Po퀉kanie brzegw" oraz Marty Syrwid "Czkawka". Utwory m쿽dych twrcw ukaza퀉 si tak풽 w dwch numerach pisma literacko-artystycznego "Undergrunt".

Prowadzenie (m.in.):

- Alicja Bykowska-Salczyska (prezes oddzia퀅 SPP)

- Tamara Bo쿭ak-Janowska

- Kazimierz Brakoniecki

- W쿽dzimierz Kowalewski

- Mariusz Sieniewicz

- Tomasz Bia쿸owski

- Erwin Kruk

- Wojciech Kass

- Zbigniew Chojnowski

oraz kandydaci i przyjaciele SPP, w tym:

- Iwona 즑zicka-Pawlak, Joanna Wilengowska, Marek Baraski, Piotr Siwecki, Filip Onichimowski

- Krzysztof Szatrawski6 pa펋ziernika

Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13,

Nauka taca orientalnego - pierwsze spotkanie

Zapraszamy w ka풼y czwartek na zajcia z taca orientalnego.

Raks Sharki, popularnie nazywany tacem brzucha, jest jednym z najstarszych, niezwykle kobiecych tacw 턻iata. Kultywowany w krajach arabskich od niepamitnych czasw, zyska popularno뜻 na ca퀉m 턻iecie, dziki wspania퀉m tancerkom i tancerzom, ktrzy do dzi kszta퀃uj obraz wsp車czesnego taca arabskiego.  Charakterystyczne ruchy wykonywane w tym tacu pozwalaj wzmocni mi沅nie, piknie ukszta퀃owa sylwetk, a tak풽 uwolni z siebie prawdziw kobieco뜻.

Hanna Golkowska-Haniya, nauk taca brzucha rozpocz怨a w 2007 roku i od tej pory, zakochana w nim bezgranicznie, stale  szkoli si i rozwija swoje umiejtno턢i  u najlepszych instruktorw. Haniya nie tylko pracuje nad swoim kunsztem tanecznym, ale tak풽 przekazuje zdobyt wiedz  podczas prowadzonych zaj唯.

Zajcia prowadzone s w czwartki:

17:15-18:30 - grupa zaawansowana

18:30-19:45 - grupa 턳ednio zaawansowana

19:45-21:00 - grupa podstawowa

Koszt: 65 z6 pa펋ziernika

(czwartek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Kabaret PUK w programie pt. „Jebudu”

Krakowska grupa kabaretowa PUK zaprezentuje swj nowy program pt. „Jebudu” - seks, czarny humor i odwa퓆e sceny. Kabaret nie ucieka od mocnych, kontrowersyjnych 풹rtw i tematw tabu. Kabaret tworz aktorzy i kabareciarze wsp車pracuj켧y z takimi krakowskimi instytucjami jak: Teatr KTO, 쫞dmiejski O턳odek Kultury, Centrum Kultury ROTUNDA oraz Kinoteatr UCIECHA.

W sk쿪d kabaretu wchodz:

Alan Pakosz - manager, autor tekstw i za쿽퓓ciel Grupy Teatralnej Quorthon, aktor na sta쿮 wsp車pracuj켧y z Teatrem KTO w Krakowie.

Agata S쿽wicka - aktorka, na sta쿮 wsp車pracuj켧a z Teatrem KTO. Studentka Krakowskiej Szko퀉 Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Niestety ma ch쿽paka.

Tomasz Biskup - aktor, tek턢iarz, d펧ikona턫adowca. Urodzony komik. Przed powstaniem PUKa dzia쿪 w kabarecie Totakapokraka.

Karol Bulski - pianista, kompozytor, wokalista, student Krakowskiej Szko퀉 Jazzu i Muzyki Rozrywkowej - ma kota.

Micha Prchniewicz - (obs퀅ga techniczna oraz wsp車tworzenie tekstw) - Gdyby potrafi na czym gra, mwiliby턬y o nim „cz쿽wiek orkiestra”. Dawniej zwi콄any z teatrem KTO, w wolnych chwilach studiuje, montuje muzyk, czasem co napisze, zrobi jaki plakat lub rekwizyt (np. p쿮tw rekina)... Dlatego w kabarecie PUK pe쿻i funkcj „technicznego”. Znany jest rwnie z tego, 풽 czasem pisze o sobie w trzeciej osobie na potrzeby strony internetowej (ktrej te jest autorem). Ma psa. Wozi 풽lazko.

Program przeznaczony dla widzw doros퀉ch.

zdjcie >>>7 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 18.30, sala kameralna Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena

Koncert Wojtka Jarociskiego

Z okazji 50-lecia Akademickiego Klubu Turystycznego odby si koncert znakomitego polskiego gitarzysty, autora tekstw i kompozytora poezji 턯iewanej - Wojtka Jarociskiego.

Trudno jest okre턫i muzyk wokalisty. W swoich utworach stawia na niekonwencjonalne rozwi콄ania harmoniczne, a ka풼y akord ma niepowtarzalne brzmienie. Uczestniczy w pierwszej Oglnopolskiej Studenckiej Gie쿭zie Piosenki Turystycznej, a w 1971 na swojej drodze muzycznej spotka Woln Grup Bukowina i jest jej cz쿽nkiem do dzisiaj. Sprzedali ponad sto tysicy p퀉t i zagrali ok. dwch tysicy koncertw. To piosenki Jarociskiego, w ktrych przywo퀉wane s dalekie skojarzenia, surrealne obrazy, nadaj zespo쿽wi niepowtarzalny charakter. W 1995 roku za쿽퓓 Samozwacz Akademi D펧iku i nagra niekomercyjn p퀉t z piosenkami autorskimi i aran풹cjami innych utworw (rwnie Bukowiny). W 2004 r. nagra swoj pierwsz autorsk p퀉t Eldorado. Sam Jarociski uwa풹, 풽 zawiera ona "rzeczy, z ktrymi najbardziej si identyfikuj i ktre najchtniej grywam na swoich recitalach, uwa풹m jednak, 풽 samo nagranie jest tylko niepe쿻 informacj o "muzycznym zaistnieniu", bo tylko 퓓wy koncert daje szans realnego prze퓓cia zarwno s퀅chaj켧ym, jak i mnie...”.

zdjcie >>>7 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy pt. „Ogrody CSW”

Prezentacja prac wyk쿪dowcw Centrum Sztuk Wizualnych dzia쿪j켧ym przy MOK: Iwony Boliskiej-Walendzik, Marka 쫤i켾eckiego,  Ewy Pohlke, Adama Cie턫aka, Danuty Krajewskiej.

Czwarty rok dzia쿪lno턢i Centrum Sztuk Wizualnych dzia쿪j켧ego przy MOK zaczli턬y wystaw artystw prowadz켧ych warsztaty plastyczne. Dla uczestnikw zaj唯 s oni przewodnikami w Tajemniczym Ogrodzie Sztuki. Czsto to od nich zale퓓 czy i jak w tym Ogrodzie bd si porusza. Warsztaty prowadzone s od pa펋ziernika do maja lub czerwca. Sezon warsztatowy koczymy wystaw pokazuj켧 przekrj tego co powstaje na zajciach. Latem spotykamy si na plenerach i akcjach plastycznych podczas Olsztyskiego Lata Artystycnego.

zdjcie >>>10 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

"Poniedzia쿮k 턯iewany AKT " - 턯iewo-gra cz쿽nkw AKT z okazji obchodw jubileuszu 50-lecia Akademickiego Klubu Turystycznego. Wyst켺ili m.in.: Piotr Veith, Maciej Jaszczuk, Jerzy Mackiewicz, Piotr Maj, Marek Dbczyski i in.

zdjcie >>>10 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi, ul. Rodziewiczwny 3

Wernisa wystawy prac Stowarzyszenia KPA S좸IEDZI pt. „Inny wymiar minionego czasu”

Wernisa wystawy Stowarzyszenia KPA S켽iedzi pt. „Inny wymiar minionego czasu” nawi콄uj켧ej do twrczo턢i Czes쿪wa Mi쿽sza, w 100-n rocznic urodzin poety.

zdjcie >>>11 pa펋ziernika

(wtorek) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Uroczyste rozpoczcie roku akademickiego 2011/2012 AKJADEMII TRZECIEGO WIEKU

Wyk쿪d inauguracyjny pod tytu쿮m "Polacy w oczach Marcina Kromera" - prof. Stanis쿪w Achremczyk, O턳odek Bada Naukowych im. Wojciecha Ktrzyskiego.

zdjcie >>>11 pa펋ziernika

(wtorek) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - spotkanie organizacyjne chtnych do udzia퀅 w dzia쿪niach formalnej grupy kabaretowej

PAJAC - Projekt Absurdalny Jednolity Albo Cyniczny

Wymagania:

wiek 18+

niekaralno뜻 w latach 1918-1939

znajomo뜻 przynajmniej jednego jzyka polskiego - nie musi by bieg쿪

umiejtno뜻 odnajdywania 7 poziomu abstrakcji

Cele g농wne PAJACA:

1. Stworzenie Formalnej Grupy P1.

2. Czynna absurdalna dzia쿪lno뜻 (stwarzanie i odtwarzanie).

3. Czynna cyniczna dzia쿪lno뜻 (przetwarzanie).

4. Zara풹nie (wytwarzanie).

Chtnych do udzia퀅 w projekcie PAJAC zapraszamy i z gry przepraszamy.14 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, Stare Miasto 24/25

Wernisa wystawy malarstwa Renaty Zimnickiej-Prabuckiej pt. „Cytaty”

Artystka urodzi쿪 si w 1972 roku w Cerkiewniku; w 1999 roku uzyska쿪 dyplom w dziedzinie malarstwa pod kier. prof. Janusza Kaczmarskiego, na Wydziale Artystycznym WSP w Olsztynie; redaktor graficzny pisma „Portret” w latach 2000/02; stypendystka miasta Olsztyn w dziedzinie malarstwa w roku 2001 i 2008; inicjatorka wielu wystaw plastycznych m쿽dych artystw olsztyskich; komisarz wystawy plastycznej Kongresu Warmii, Mazur i Powi턫a 2000. W 2006 r. uzyska쿪 tytu doktora na UMK w Toruniu. Od 2007 adiunkt w Katedrze Sztuk Piknych na UWM w Olsztynie. Autorka 23 wystaw indywidualnych i uczestniczka kilkudziesiciu zbiorowych ( od 1999 11 razy jej prace mo퓆a by쿽 ogl켨a w galeriach Miejskiego O턳odka Kultury). W 2007 roku zdobywczyni Grand Prix V biennale „O Medal Prezydenta” w Olsztynie.

Moje poszukiwania malarskie to prba intuicyjnego odczytywania 턻iata w jego archetypicznej formie. W malarstwie szukam porz켨ku, harmonii i prawdy, dziki ktrym mog pozna drugiego cz쿽wieka. W malarstwie poszukuj ostatecznej formy. Trudno뜻 w odnalezieniu tej „najwy퓋zej konieczno턢i” zawieraj켧ej si w ka풼ym dziele twrczym wi굻e si z problemem odkrycia swego artystycznego „ja”.

W Galerii Rynek Miejskiego O턳odka Kultury mo풽my zobaczy obrazy zebrane pod tytu쿮m „Cytaty".  Zadanie jakie stawia przed sob autorka, to przypomnienie  wsp車czesnemu odbiorcy sztuki wybranych przez siebie obrazw, b켨 ich fragmentw, w taki sposb, by nie zatraci ich wewntrznego przes쿪nia, idei, artystycznego zamys퀅, a jednocze턭ie zaznaczy w쿪sn propozycj rozumienia dzie쿪  i rozwi콄ania  malarskiego zadania.

zdjcie >>>14 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 19.00, Sala Kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Muzyczne Inhalacje: koncert zespo퀅 Wielb낢dy

Cho w jego sk쿪d wchodzi zaledwie trzech muzykw, zesp車 Wielb낢dy mo퓆a 턬ia쿽 nazwa zespo쿮m wielokulturowym. Stworzone z cz쿽nkw grupy „Gadaj켧a Tykwa” trio czerpie bowiem nie tylko z muzyki rozrywkowej, ale tak풽 z muzyki etnicznej. Prcz inspiracji afrykaskim bluesem, muzycy chtnie wykorzystuj elementy kultury arabskiej oraz indyjskiej. To jednak nie wszystko. W twrczo턢i Wielb낢dw znalaz쿽 si tak풽 miejsce dla polskiego folkloru, ktry pod postaci oberka przeplata si tam i wdzie z egzotycznymi melodiami. Zesp車 prezentuje muzyk liryczn. Nie oznacza to jednak, 풽 brak mu dynamizmu czy funkuj켧ego groove’u. Podczas wystpw na 퓓wo muzycy gimnastykuj emocje widzw, a wznios쿮 wokalizy Gwidona Cybulskiego, w wymy턫onym przez niego jzyku, gwarantuj niezapomniane doznania.

W sk쿪d zespo퀅 wchodz:

- Gwidon Cybulski (턯iew, ngoni, gitara, harmonijka ustna)

- Sebastian Wiel켨ek (mandolina, duduk, ney)

- Kuba Pogrzelski (gita, karignan, shekere, instrumenty perkusyjne)

zdjcie >>>16 pa펋ziernika

(niedziela), godz. 13:30 - 15:30, Spichlerz MOK

Warsztaty - spotkanie z d펧ikiem gongw i mis

Spotkanie po턻icone d펧ikom wydobywanym z mis i gongw. Warsztaty poprowadzi Jaros쿪w Zagrobski ( Instruktor masa퓎 d펧ikiem II stopnia metod Petera Hessa ). Warsztaty trwa퀉 od godz. 15.30 o godz. 17.00. Po warsztatach o godzinie  15.45  - koncert grany na misach d펧ikowych i gongach.

Program:

1.   Teoria i historia masa퓎 d펧ikiem – s쿽wo wstpne

2.   Poznawanie mis d펧ikowych i ich w쿪턢iwo턢i.

3.   wiczenia.( Podstawowe wiczenia masa퓎 d펧ikiem, do턻iadczanie d펧iku na   sobie.)

4.   Koncert relaksacyjny

Na warsztaty warto by쿽 zabra koc i ma낢 poduszeczk.

Masa  d펧ikiem polega na u쿽풽niu mis d펧ikowych na osobie, ktra jest ubrana oraz na lekkich uderzeniach w misy. Delikatne i harmonijne d펧iki s od razu odbierane przez zmys s퀅chu i szybko doprowadzaj do g녠bokiego stanu odpr轅enia.  Rytmiczne drgania przenosz si na cia쿽 i wytwarzaj bardzo subtelne wibracje, ktre s opisywane czsto jako „masa”.

Podczas masa퓎 d펧ikiem odczuwamy atmosfer zaufania i bezpieczestwa, w ktrej mo풽my po prostu pu턢i wszystko, pu턢i stres, lki, zmartwienia, w켾pliwo턢i oraz inne podobne uczucia, ktre mog mie negatywny wp퀉w na nasze zdrowie. Atmosfera ta pozwala nam znw nawi콄a kontakt z naszymi potrzebami i nasz „wewntrzn m켨ro턢i”.  Odczuwamy b쿽gi stan cia쿪 i by mo풽 po raz pierwszy od d퀅퓋zego czasu ponownie 턻iadomie zaczynamy to cia쿽 odczuwa. Galopuj켧e my턫i si uspokajaj, a nasza dusza znw znajduje przestrze do rozwoju. Te aspekty stanowi g농wn o naszego zdrowia w jego ca쿽턢iowym rozumieniu. Stanowi one podstaw dla radosnego, 턻iadomego i kreatywnego 퓓cia.

Z wielu lat do턻iadcze  w praktyce mo퓆a wyr璨ni nastpuj켧e aspekty dzia쿪nia masa퓎 d펧ikiem:

Warunkiem uczestnictwa w zajciach by쿽 zg쿽szenie mailowe s.tymicka@kroplaswiadomosci.pl lub telefoniczne 509 732 138  potwierdzone op쿪t za warsztat. Po warsztatach, dla chtnym uczestnikom, zaproponowali턬y koncert grany na misach i gongach. Dla osb korzystaj켧ych z warsztatw - nieodp쿪tny, dla osb chc켧ych uczestniczy jedynie w koncercie  25,00 z.17 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 12.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Warzywa i owoce maj g쿽s - nie marnuj nas!

Prowadzenie - Marek Jarmo쿽wicz Radio Planeta Olsztyn

Wsp車organizator: Banki 칪wno턢i

zdjcie >>>17 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

„Sp퀉n교 z 즭n” - koncert Adama Andryszczyka

z okazji obchodw  jubileuszu 50-lecia Akademickiego Klubu Turystycznego

zdjcie >>>17 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 19.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu „Instytut Muzyki swojemu miastu”

Koncert zespo퀅 PRO FORMA

Koncert zespo퀅 ProForma „Jesie a cappella” to prezentacja g농wnie polskich, poetyckich piosenek przygotowywanych na now p퀉t zespo퀅 „Licentia Poetica”. Koncert pod dyrekcj Marcina Wawruka.

ProForma swoj dzia쿪lno뜻 rozpocz교 w 2000 roku pod opiek Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zagrali przesz쿽 300 koncertw w Polsce i za granic, co zapewni쿽 im w krtkim czasie status jednego z czo쿽wych polskich zespo농w chralnych. Opini t potwierdza kilkadziesi켾 nagrd, obecno뜻 w presti퓇wych salach koncertowych oraz wsp車praca z Polskim Radiem, TVP Kultura i innymi profesjonalnymi instytucjami upowszechniania kultury.

Znakiem rozpoznawczym ProForma s stylowe interpretacje pe쿻e ekspresji i rado턢i muzykowania oraz starannie dobrany repertuar, w ktrym obok dzie kompozytorw dawnych i wsp車czesnych, wa퓆e miejsce zajmuj autorskie opracowania Marcina Wawruka (standardy muzyki popularnej, piosenki poetyckie, koldy, etc.).

ProForma koncertuje i nagrywa z gwiazdami polskiej piosenki i jazzu (m. in. Kayah, Maryl Rodowicz, Basi Raduszkiewicz, Leszkiem Mo풼풽rem, Krzysztofem Herdzinem, Stanis쿪wem Sojk, Markiem Ba쿪t).

Wyj켾kowe miejsce w historii zespo퀅 zajmuje wsp車praca z legendarnym wokalist Bobby McFerrinem podczas koncertw promuj켧ych jego p퀉t VOCAbuLarieS.

W턳d wielu trofew konkursowych zespo퀅 wokalnego ProForma szczeglnie cenna jest Nagroda G농wna Oglnopolskiego Turnieju Chrw LEGNICA CANTAT – Z쿽ta Lutnia im. Jerzego Libana – obiekt westchnie polskich chrzystw. Zdobyta trzykrotnie przez zesp車 ProForma (w latach 2001 – 2009), przesz쿪 na jego w쿪sno뜻.

Wsp車organizator: Instytut Muzyki UWM

zdjcie >>>19 pa펋ziernika

(턳oda) 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Podsumowanie OLA 2011

XVI edycja Olsztyskiego Lata Artystycznego oficjalnie rozpocz怨a si 19 czerwca koncertem Collegium Musicum w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba, a zakoczy쿪 wystpem zespo퀅 Raz, Dwa, Trzy w Centrum Konferencyjnym w Kortowie 16 wrze턭ia. Najwiksz gwiazd letniego festiwalu by Goran Bregovi, ktrego wystp porwa olsztysk publiczno뜻. Obchodzili턬y te jubileusz Olsztyskich Nocy Bluesowych, impreza odby쿪 si po raz XX. W roku 2011 w imprezach OLA uczestniczy쿽 ponad 150 ty. osb. Od 2005 roku OLA jest Certyfikowanym Oglnopolskim Produktem Turystycznym (Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej). W roku 2010 uzyska쿪 tak풽 certyfikat "Turystyczny Produkt Roku 2010", przyznany przez Warmisko-Mazursk Regionaln Organizacj Turystyczn, a Olsztyskie Noce Bluesowe w latach: 2003, 2005, 2006, 2009 w rankingu kwartalnika bran퓇wego "Twj Blues" uznawane by퀉 za Wydarzenie Roku.

zdjcie >>>21 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 17.00 Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

XIX SALON MENDELSOHNA - ARCHIWUM 칈WEJ PAMICI

- dyskusja o mo퓄iwo턢iach pracy nad histori mwion wed퀅g r璨nych regionw w Polsce z udzia쿮m: Dobrochny Ka퀇y, Uniwersytet Jagielloski (Krakw),

Piotra Filipkowskiego Karta (Warszawa),  Helgi Grune My Life (S퀅bice/Frankfurt nad Odr)

Wsp車organizator: Fundacja Borussia21 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 20.00, sala kameralna Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena

Przedrze펝ia - spotkania z literatur i muzyk

Spotkanie z literatur i muzyk zapowiadaj켧e now edycj spotka-konkursw literackich, czyli Rze펝i Literackiej.

Literatura-NAS na턫aduje, udaje, imituje - ma쿾uje, papuguje, parodiuje - dra퓆i,  o턬iesza i przedRze펝ia. Zabawmy si z ni podczas imprez firmowanych logiem Rze펝i Literackiej, ktre  odbd si rwnie w pa펋zierniku, listopadzie i grudniu. Us퀉szymy  teksty laureatw poprzedniej edycji oraz nowe polskie projekty poetycko-muzyczne.

Spotkanie otworzy TEKST PUBLICZNY  1’-  Intro literackie - Marcina Makowskiego. By쿪 to premiera nowego tekstu laureata Rze펝i Literackiej n' 5 - Fina, zwycizcy Oglnopolskiego Slamu Kulturkowego, publikowanego m.in. w Portrecie, Korespondencji z ojcem i Akancie. Towarzyszy퀉 mu wizualizacje autorstwa 농dzkich artystek - Justyny Jakbowskiej i Justyny Aulak. Nastpnie obejrzeli턬y wysokooktanow mieszank nowej poezji i muzyki – czyli poznaski projekt KOPYT / KOWALSKI. Arty턢i znani dotychczas jako sekcja rytmiczna post-jazzowego zespo퀅 Yazzbot Mazut, debiutuj wydawnictwem "buch", ktre ukaza쿽 si w쿪턭ie nak쿪dem wydawnictwa WBPiCAK - razem z najnowszym tomem Szczepana Kopyta (pod tym samym tytu쿮m).

Sk쿪d KOPYT / KOWALSKI:

- Szczepan Kopyt - vocal, guitar, bass, synth, harmonica, recorder, kaossilator, digitech jamman;

- Piotr Kowalski - e-drums, synth, backing vocals.

zdjcie >>>22 pa펋ziernika

(sobota) godz. 19.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

haloAlive - wernisa Justyny Jakbowskiej i Justyny Aulak

Zapraszamy do haloGalerii na haloAlive "Tunel" = Wernisa + Koncert/Improwizacja + Wizualizacje

TUNEL (Video Art/Instalacja) Justyny Aulak (sd) i Justyny Jakbowskiej (sd)

Sen o przechodzeniu przez tunel to znak dla ludzi interesu i zakochanych 풽 nied퀅go czeka ich podr璨 do nowego miejsca. Widzie poci켫 zbli풹j켧y si ku tobie w tunelu – to zapowied zmiany.

Przeje풼풹 przez tunel samochodem to oznaka niezadowalaj켧ych interesw oraz nader nieprzyjemnej i kosztownej podr璨y do 즣dzi. Widzie wal켧y si tunel wr璨y nieszcz沅cie i z쿽턫iwych nieprzyjaci車.

Zagl켨a do tunelu oznacza, 풽 zagl켨asz zbyt czsto do kieliszka i bdziesz mieszka w 즣dzi.

(Sennik Amerykaski Wydawnictwo FATA Warszawa 1992 )

Tunel midzy Olsztynem a 즣dzi jest rezultatem zakrzywienia czasoprzestrzeni, jak dot켨 precedens ten zosta wykryty wy낢cznie na terenie naszego kraju. Pozwala mieszkacom Olsztyna zajrze w przestrze miasta 즣dzi lecz nie pozwala 즣dzianom na podr璨e w drug stron. I ca쿮 szcz沅cie. Odkryto go w roku 1784 ale otwiera si tylko raz na jakis czas w szczeglnych okoliczno턢iach i zasady na jakich to si odbywa nie s do koca zbadane. Wiemy, 풽 22 pa펋ziernika w Olsztynie pojawi si wej턢ie do tunelu.

Mieszkacy Olsztyna bd mieli okazj odby t niecodzienn podr璨 do rzeczywisto턢i 즣dzi, temu wydarzeniu bdzie towarzyszy koncert - muzyczna improwizacja w wykonaniu olsztyskich muzykw (m.in. Koczan, Mazurskie Zio쿪)

Z naszego do턻iadczenia przestrzeni 농dzkiej sigamy po to, co najni퓋ze, najubo퓋ze i wynosimy te inspiracje na o퀃arze, wk쿪damy w z쿽te ramy i stawiamy na postumentach. Pierro Manzoni zamkn교 w puszce swoje fekalia nazywaj켧 dzie쿽 „merde d'artiste” sprzedaj켧 za wier miliona dolarw. To inspiruje nas i sk쿪nia do refleksji. Dotyka to problemu warto턢iowania obiektw ludzi czy zachowa, przypisywania im znacze na podstawie wpajanych przez spo쿮czestwo zasad ( konwenansw ) Odcinamy si od utartych schematw my턫owych, postrzegania rzeczywisto턢i przez pryzmat my턫enia stereotypowego. Czerpiemy inspiracj z antyestetyki, chcemy pokaza, 풽 to co biedne brudne „brzydkie” zrujnowane jest warto턢iowe pikne i dobre :)

zdjcie >>>22 pa펋ziernika

(sobota) godz.9.30-17.30 Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

ARCHIWUM 칈WEJ PAMIECI - zajcia warsztatowe

Zajcia  warsztatowe prowadzone przez badaczy historii mwionej po턻icone do턻iadczeniom w dokumentowaniu losw by퀉ch i obecnych mieszkacw naszego regionu.

Wsp車organizator: Fundacja Borussia


23 pa펋ziernika

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Poranek w Kamienicy

Koncert Grupy Smyczkowej Absolwent i zajcia plastyczne dla dzieci

zdjcie >>>24 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

W programie:26 pa펋ziernika

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu ROCKOWE INSPIRACJE

„Zatruty kawa쿮k kobiecego serca”

ZATRUTY KAWA쥶K KOBIECEGO SERCA, czyli o czym 턯iewa쿪 JANIS JOPLIN

- prelekcja Andrzeja Dramiskiego.

zdjcie >>>26 pa펋ziernika

(턳oda) godz. 14.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Poznaj Beskidy” w Kamienicy Naujacka MOK

Organizatorzy Oglnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy” oraz Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie zapraszali w 턳od o godz. 14.00 do Kamienicy Naujacka MOK na „Spotkanie z Beskidami”.

„Spotkanie z Beskidami” to cykl imprez o charakterze edukacyjnym, promuj켧y  turystyk grsk oraz region Beskidw.

W trakcie spotkania mo퓆a by쿽 pozna topografi Beskidw, zasady bezpiecznego uprawiania turystyki grskiej, a tak풽 wys퀅cha prelekcji o przyrodzie, historii, tradycjach i dziedzictwie kulturowym grali beskidzkich. Spotkanie urozmaici퀉 prezentacje filmw i slajdw –  przedstawiaj켧e m.in. grali graj켧ych na unikatowych regionalnych instrumentach. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materia퀉 informacyjne o Beskidach. Prelekcj prowadzi licencjonowany przewodnik beskidzki.

Wstp wolny.

zdjcie >>>27 pa펋ziernika

(czwartek) godz.18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu KOBIEtONY

Koncert Magdy Turowskiej

Kolejny koncert z cyklu KOBIEtONY. Tym razem na scenie go턢ili턬y  Magd Turowsk. Swj recital zatytu쿽wany „Rzeki snu”, sk쿪daj켧y si z wierszy Haliny Po턻iatowskiej, Jonasza Kofty, Tadeusza Nowaka, Marka Grali, Piotra Brymasa, za턯iewa쿪 w towarzystwie Andrzeja Perkmana. Magda dla przyjaci車 zwana CYTRYN 턯iewa piosenki, wydaje p퀉ty, promuje innych wykonawcw i organizuje koncerty. W 1991 r. pierwszy raz wzie쿪 udzia w Oglnopolskich Spotkaniach Zamkowych „쫜iewajmy poezj” w Olsztynie i od tamtej pory dzieli si ze wszystkimi swoj pasj 턯iewania wierszy. Jest za쿽퓓cielk  Grupy Twrczej Mechaniczna Cytryna i stowarzyszenia Grupa Rozwoju Artystycznego G.R.A. i organizowa쿪 koncerty pt. „Spotkania przy herbacie z Cytryn”.  Stawia쿪 pierwsze kroki w kabarecie, debiutuj켧 z kabaretem De-Ka-De. Wsp車tworzy쿪 program telewizyjny „Kraina 쿪godno턢i”. Redagowa쿪 rwnie seri “Z쿽ta Kolekcja” w Kompanii Muzycznej POMATON EMI wsp車pracuj켧 m.in. z Ew Bem, Iren Santor, Grzegorzem Ciechowskim, Czes쿪wem Niemenem, zespo쿮m Maanam. Prowadzi쿪 audycje: w radio CITY w S퀅psku, w radio P但NOC w Koszalinie i w Radio POGODA w Warszawie. Magda Turowska nale퓓 do grona Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i Rady Programowej Festiwalu Artystycznego M쿽dzie퓓 Akademickiej FAMA w 쫤inouj턢iu.

Zdoby쿪 m.in.  I nagrod Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (1993r.) i I nagrod Spotka Zamkowych 쫜iewajmy Poezj w Olsztynie (1994r.), a piosenka “Rzeki snu” w jej wykonaniu znalaz쿪 si na p퀉cie Kraina 즑godno턢i i dorobi쿪 si teledysku, ktry go턢i na li턢ie przebojw “Muzyczna Jedynka”.

zdjcie >>>28 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy malarstwa Justyny So쿽wiej

Justyna So쿽wiej urodzi쿪 si 21 pa펋ziernika 1986 roku w Mor켫u. Obecnie mieszka w Olsztynie. Absolwentka Wydzia퀅 Sztuki Uniwersytetu Warmisko – Mazurskiego w Olsztynie – prace dyplomow z malarstwa „Moda w턳d nas” wykona낢 pod kierunkiem prof. Zygmunta Droskiego. Artystka w swojej twrczo턢i 낢czy dwie pasje – mod i sztuk, podkre턫a rwnie, i „sens jej prac tkwi w mocy koloru oraz sile linii”. Malarstwo, ktre tworzy jest nowoczesne i ttni켧e kolorem – wida w nim inspiracje kolorystami, fowizmem, pop artem, ilustracj modow. Jej prace nawi콄uj do wsp車czesno턢i, eksponuj ruch i ekspresj, ukazuj szybkie tempo 퓓cia codziennego. Zdaniem artystki: „moda otacza nas zewsz켨 i charakteryzuje nasze spo쿮czestwo, a ja w swoich pracach interpretuje i przetwarzam nasz kolorow rzeczywisto뜻”.

Wystawa potrwa do 27 listopada.

zdjcie >>>28 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Zaduszki filmowe

Projekcja filmu „Do widzenia, do jutra..." w re. Janusza Morgensterna (1960)

Wprowadzenie: Andrzej Wojnach (scenarzysta, re퓓ser telewizyjny, producent telewizyjny i filmowy, wyk쿪dowca akademicki)

zdjcie >>>31 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

Wieczr Turpistw/stek:

PA촂ZIERNIK 2011