2011


1 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz

Teatralny Spichlerz

zdjcie >>>2 sierpnia

(wtorek), godz. 17.00, Sala Kameralna MOK, ul. D켦rowszczakw 3 (Kamienica Naujacka)

Koszary Dragonw - REWITALIZACJA

Zapraszamy na kolejne spotkanie po턻icone tematyce rewitalizacji Koszar Dragonw, zorganizowane przez Urz켨 Miasta Olsztyna i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie.

G농wnym prelegentem bdzie Ewa Kipta - architekt, utbanistka, do턻iadczony plastyk i ekspert w dziedzinie rewitalizacji obszarw miejskich, ktra opowie m.in. o swoich do턻iadczeniach przy rewitalizacji zaniedbanych dzielnic Lublina.

zdjcie >>>2 sierpnia

(wtorek), godz. 19.00, zamek - Sale Kopernikowskie

Koncert NUOVO Quartetto Vocale Romano

Kwartet wokalny tworz wybitni 턯iewacy z chru Kaplicy Sykstyskiej: Gianluca Alonzi, Adriano Caroletti, Cesare Ruta Stoch oraz Stefano Fioravanti.

W drugiej po쿽wie XIX wieku swoj dzia쿪lno뜻 koncertow rozpocz교 Rzymski Kwartet Wokalny Quartetto Vocale Romano. Sk쿪da si on z czterech solistw Papieskiego Chru Kaplicy Sykstynskiej Cappella Sistina: Alessandro Gabrielli - sopran, Luigi Gentili - kontralt, Ezio Cecchini - tenor oraz Augusto Dos Santos - bas. Kwartet postawi sobie za zadanie konserwacj tradycji wokalnej kantorw istniejacego ju od 1535 roku Chru Kaplicy Sykstyskiej. Nie tylko z punktu widzenia interpretacji zgodnej z regu쿪mi Polifonicznej Szko퀉 Rzymskiej Scuola Polifonica Romana, ale rwnie poprzez alternatywny sposb muzykowania we wsplnym gronie kameralno-elitarnym, wystpuj켧 w okoliczno턢iach, gdy konieczne jest zast켺ienie ca쿮go Chru Kaplicy Sykstyskiej: udzia w koncertach madryga쿽wych lub animacja prywatnych mszy papieskich. Quartetto Vocale Romano rozwin교 poka펝 dzia쿪lno뜻 koncertow zarwno we W쿽szech, jak i za granic, odbywaj켧 d퀅gie tournee m.in. w USA, Francji i Hiszpanii.


Nuovo Quartetto Vocale Romano powsta w 2010 roku, a jego nazwa jest w pewien sposb ho쿭em oddanym kolegom z przesz쿽턢i. W jego sk쿪d wchodzi czterech Kantorw Chru Kaplicy Sykstynskiej: Gianluca Alonzi - tenor sykstynski (w kwartecie wy턬ienity sopranista), Adriano Caroletti - rwnie tenor papieskiego chru (w kwartecie 턯iewa jako kontralt, wykorzystuj켧 swoje do턻iadczenie z dziecinstwa, kiedy to wystpowa wraz z przyjaci車mi jako Voci Bianche w Cappella Sistina), Cesare Ruta Stoch - tenor solista w Chrze Kaplicy Sykstynskiej oraz tenor solista wystpujacy w g농wnych teatrach i salach koncertowych W쿽ch i zagranicy (w kwartecie tenor, pierwszy Polak w 500 letniej historii Papieskiego Chru) oraz Stefano Fioravanti - rwnie ex Voce Bianca Sistina, ktry powrci do Kaplicy jako 턯iewak basowy.

Kwartet jest artystycznie prowadzony i dyrygowany przez Luciano Luciani - 턯iewaka basowego i archiwist Kaplicy Sykstynskiej, maj켧ego dostp do 턳edniowiecznych archiwiw muzycznych w Watykanie. Luciani przez wiele lat wsp車pracowa z Domenico Bartolucci - dyrygentem i nastpc Lorenzo Perosiego, a przede wszystkim wielkim “skarbnikiem” spu턢izny artystycznej Chru Cappella Sistina.

Pomijaj켧 sposb interpretacyjny, charakterystyczn "nut" kwartetu jest u퓓cie g쿽su falsetowego (sopranu i kontraltu), co by쿽 w zwyczaju Kaplicy a do 1959 roku. Interesuj켧y jest tak풽 fakt, 풽 w odr璨nieniu od falsetu angielskiego czy te francuskiego, falset w Kaplicy Sykstynskiej pozosta naturalny i bardziej fizjologiczny. By쿽 to mo퓄iwe dziki temu, 풽 pierwsi soprani턢i sprzed niemal wieku byli uczniami ostatnich kastratw chru papieskiego.

"Oprcz ho쿭u artystycznego w stosunku do szanownych poprzednikw, chcemy przywrci antyczne i oryginalne kolory muzyki rozbrzmiewaj켧ej ju ponad 500 lat temu w Watykanie i nie tylko" - mwi muzycy. NUOVO Quartetto Vocale Romano ma na swoim koncie p퀉t CD "Musica Seculorum", koncerty we W쿽szech i Szwajcarii oraz wystpy na festiwalach w Moskwie i Pekinie. Cz쿽nkowie kwartetu mieli tak풽 zaszczyt skorzysta z wielkiego przywileju, jakim jest 턯iewanie podczas prywatnych mszy papie풹 Benedykta XVI.

zdjcie >>>4 sierpnia

(czwartek), godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Milonga na Staromiejskiej

Do tanga zapraszali Hanna i Janusz Draszkiewiczowie.

Wsp車organizator: Tango Olsztyn.4 sierpnia

(czwartek), godz.10.00 – 15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem

Zapraszamy na Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem w Muzeum Warmii i Mazur4 sierpnia

(czwartek), godz. 16.00, Scena Staromiejska

Koncert orkiestry Ricciotti Ensemble z Holandii

Mieli턬y okazj zarwno obejrze jak i  wys퀅cha niekonwencjonalnego koncertu plenerowego orkiestry z Amsterdamu - Ricciotti Ensemble.

Ricciotti to niezwyk쿪 uliczna orkiestra symfoniczna, sk쿪daj켧 si z 40 m쿽dych entuzjastw muzyki. Ricciotti przenosi muzyk symfoniczn gran na 퓓wo w miejsca, w ktrych normalnie si jej nie s퀉szy. Koncerty na rynku w Amsterdamie, na placu Trocadero w Pary퓎, a tak풽 w samolocie, na targu rybnym, w grach czy w sali do fitnessu – oto wizytwka orkiestry. Ich wystpy s 퓓wio쿽we, wci켫aj켧e i pe쿻e napicia. Niezwyk쿪 jest mobilno뜻 orkiestry: Ricciotti nie potrzebuje 풹dnego podium i potrafi przygotowa si do wystpu w 1 minut 50 sekund i 15 setnych - to rekord ustanowiony w lecie 2010 roku.      

Repertuar zespo퀅 jest nieograniczony przez muzyczne konwenanse. Orkiestra wykonuje utwory w ka풼ym stylu muzycznym - jazz, pop, a nawet speed metal czy glitch. Utwory Chopina obok Lady Gagi to w ich wypadku najnormalniejsza rzecz na 턻iecie. Jednak zdecydowana wikszo뜻 to kompozycje klasyczne, pocz콁szy od wczesnego renesansu do XXI wieku. W wystpach Ricciotti kontrasty s bardzo liczne i nastpuj po sobie z zatrwa풹j켧 prdko턢i. Publiczno뜻 nie ma chwili wytchnienia. Je턫i kto niespodziewanie odp퀉n교 przy Gabrielu Faur, szybko sie przebudzi, gdy cz쿽nek orkiestry dono턭ym g쿽sem zapowie kolejny utwr.  Podczas muzycznego Wy턢igu Jedenastu Miast (Elfstedentocht) orkiestra Ricciotti trafi쿪 do Ksigi Rekordw Guinnessa. Daj켧 jedena턢ie koncertw w jedenastu miastach w ci켫u jednego dnia, Ricciotti zosta쿪 najszybsz orkiestr na 턻iecie! Orkiestra daje oko쿽 stu koncertw rocznie, ktre odbywaj si w ramach trzech wakacyjnych tras koncertowych.

zdjcie >>>

zdjcie >>>5 sierpnia

(pi켾ek), godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Olsztyska Ofensywa Muzyczna - Koncert zespo퀅 BABSZTYL

Olsztyska Ofensywa Muzyczna  to cykl koncertw, ktry ma przybli퓓 mieszkacom Olsztyna zespo퀉 pochodz켧e z ich miasta. Wywodz si z r璨nych nurtw, maj r璨ne dokonania i 낢czy ich to, 풽 warto ich zna.  W tym roku przypomnimy olsztyniakom zesp車 "Babsztyl" z ich folkowym i country-rockowym brzmieniem. Muzyka utrzymana w konwencji folk, pop i country oraz doskonale zharmonizowane g쿽sy s znakiem rozpoznawczym zespo퀅. Tegoroczna trasa koncertowa jest niezwyk쿪. Babsztyl obchodzi 30-lecie istnienia! Jubileusz cz쿽nkowie zespo퀅 postanowili uczci w prosty sposb - po prostu graj켧 dobre koncerty.

zdjcie >>>5 sierpnia

(pi켾ek), godz. 16.00, Galeria Rynek MOK, Spichlerz MOK, Galeria Amfilada MOK, Galeria Stary Ratusz WBP.

Wystawy z cyklu „ZPAP 100+”

Zwi콄ek Polskich Artystw Plastykw stworzy cykl wystaw „ZPAP 100+”. Wystawy wpisa퀉 si w otrwaj켧y w ca퀉m kraju cykl prezentacji poszczeglnych okrgw i oddzia농w tego najstarszego dzia쿪j켧ego stowarzyszenia, zrzeszaj켧ego polskich plastykw.

Arty턢i skupieni w Okrgu Olsztyskim Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw postanowili uczci setn rocznic seri wystaw wsp車cze턭ie powsta퀉ch prac. W dwudziestu prezentacjach w wojewdztwie warmisko-mazurskim i na Mazowszu wzi怨o udzia oko쿽 sze뜻dziesiciu artystw tworz켧ych w naszym regionie. Przedstawiona zosta쿪 pe쿻a, bie엽ca oferta artystyczna i projektowa miejscowych, profesjonalnych artystw. Z uwagi na r璨ne warunki ekspozycyjne oraz z szacunku dla widzw, ka풼a z wystaw stanowi쿪 odrbn kolekcj dzie.

W pi켾ek 5 sierpnia w galeriach MOK (w Amfiladzie, Spichlerzu i Rynku) oraz w galerii-holu Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej) zaprezentowano kolejne wystawy. W galerii ZPAP, znanej jako Pub Sowa, przedstawieni zostali twrcy oraz projekt „100+” wspierany  przez Urz켨 Miasta w Olsztynie i Urz켨 Marsza쿸owski Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.

godz. 16.45, Galeria Rynek  wicej >>>

godz. 17.20,  Galeria Spichlerz  wicej >>>

godz. 18.00, Galeria Amfilada  wicej >>>

godz. 16.00, Galeria Stary Ratusz / Wojewdzka Biblioteka Publiczna

„Grafika U퓓tkowa”

1. Piotr Dondajewski

2. Jan Gudelis

3. Krzysztof Janicki

4. Piotr Obarek

zdjcie >>>6 sierpnia

(sobota), godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Noc Cygaska

W jedyn w swoim rodzaju roz턯iewan, roztaczon, upojn NOC CYGASK zabra쿪 Pastwa olsztyska grupa HITANO oraz ich go턢ie: TERESA MIRGA z zespo쿮m KA쥶 BA쥱 oraz JAZGODKI. Wyst켺ili te Cezary Makiewicz i  Zbigniew Hofman.  By쿪 to  jedyna w swoim rodzaju okazja by pozna bli풽j kultur i obyczaje Romw, okazja by si zanurzy w ich radosnej i niezwykle barwnej twrczo턢i. W programie melodie, pie턭i i tace z wgierskim, rumuskim, mo쿭awskim rodowodem.

HITANO
Zesp車 powsta퀉 w Olsztynie z inicjatywy Adama Fedorowicza, ktry rwnie jest prezesem Olsztyskiego Stowarzyszenia Kultury Romskiej HITANO.
Hitano to jeden z nielicznych zespo농w romskich w Polsce graj켧ych tradycyjn muzyk romsk. Grupa jest znakomitym przyk쿪dem integracji romsko-polskiej, gdy oprcz olsztyskich Romw, zesp車 tworzy rwnie kilku artystw polskich, ktrzy wzbogacaj kapel cygask. Zesp車 zachowuje oryginalne brzmienie muzyki cygaskiej, graj켧 na charakterystycznych dla niej instrumentach, tacz켧 w tradycyjnych strojach i 턯iewaj켧 na 퓓wo. Repertuar to zarwno stare cygaskie romanse jak i wsp車czesne kompozycje oparte na folklorze cygaskim. Wielbiciele romskiej muzyki podkre턫aj , 풽 na wystpach tego zespo퀅 mo퓆a "Cofn길 si w czasie" i poczu klimat prawdziwego taborowego 턯iewu i taca przy ognisku.

TERESA MIRGA i ZESP但 KA쥶 BA쥱
Teresa Mirga to Cyganka, niezwyk쿪 poetka z Czarnej Gry na Spiszu, gdzie Cyganie szczepu Bergitka Roma prowadz osiad퀉 tryb 퓓cia od niemal trzystu lat. Wraz z zespo쿮m Ka쿮 Ba쿪 (Czarne W쿽sy) wykonuje kompozycje w쿪sne, jak te pie턭i cygaskie, 턯iewane od dawna przez Romw od Karpat po Ba쿸any. Gra na gitarze klasycznej, co w턳d Cyganw jest rzadko턢i. W jej repertuarze bardzo czsto pojawiaj si pie턭i o tre턢iach religijnych.

JAZGODKI
Kapela Muzyki Kuchennej Jazgodki powsta쿪 z potrzeby grania i dzielenia si muzyk. Jazgodki skupiaj si g농wnie na europejskiej muzyce tradycyjnej - nie ograniczaj켧 si do jednego kraju, b켨 konkretnej kultury. Graj wszystko to, co cieszy serce, ze szczeglnym uwzgldnieniem muzyki tanecznej, ktra s퀅퓓 spotkaniom i wsplnemu 턻itowaniu. Fascynuje ich muzyczna r璨norodno뜻 턻iata oraz cudowne w쿪턢iwo턢i grania, s퀅chania i taczenia.

zdjcie >>>7 sierpnia

(niedziela), godz. 10.00, Stadion Le턭y

Przywr槍my blask Stadionowi Le턭emu

W programie sidmej edycji festynu by퀉 m.in.: koncerty, pokaz tresury psw policyjnych, loteria fantowa oraz gry i zabawy dla dzieci. Co dla siebie mogli znale쇗  tak풽 fani dwch bramek – turniej pi쿸arski, w ktrym zmierz si dru퓓ny VIP-w, NGO’S, medykw, mundurowych, biznesmenw i dziennikarzy. Rwnie kusz켧e bd rozmaite atrakcje Le턭ego Parku Linowego.

VII Festyn Sportowo-Integracyjny to nie tylko pokazy i zabawy. To tak풽 scena i wystpuj켧y na niej zaproszeni go턢ie: Kapela Jakubowa, DJ Wuer, Broken Jar, Re-Volt i Fade Out. O 19.00 wyst켺i쿪 gwiazda wieczoru - Anna Jurksztowicz, a ca퀉 festyn prowadzili Roman Koziski i doskonale znany s퀅chaczom Radia ESKA Andrzej Brzozowski.

Organizatorzy: Warmisko-Mazurski Sejmik Osb Niepe쿻osprawnych i MOK w Olsztynie

Wstp wolny

zdjcie >>>

zdjcie >>>7 sierpnia

(niedziela), godz. 20.00, Bazylika 쫤. Jakuba

XXXIII Olsztyskie Koncerty Organowe

„Wieczr z muzyk francusk XIX-XX w.”

Hanna Dys – organy

Organowa muzyka francuska stanowi niezwyk퀉 턻iat melodii, harmonii i kolorw, niezale퓆ie od tego, czy s퀅chamy utworw barokowych, romantycznych czy wsp車czesnych. Ta niesamowita tradycja to efekt zarwno dba쿽턢i o smak muzyczny, specyficznej sukcesji kompozytorskiej, zachowanej i w tradycji wykonawczej, i w nauce w konserwatoriach, ale tak풽 r璨nych szk車 organmistrzw, ktrych osi켫nicia musia퀉 wp퀉wa bezpo턳ednio na wyobra펝i i warsztat kompozytorw. Szczeglnie warto podkre턫i ogromne zas퀅gi na tym polu Aristide Cavaille-Colla, choby z okazji 200. rocznicy jego urodzin. Jego instrumenty do dzi inspiruj wykonawcw i stanowi punkt odniesienia dla budownictwa organowego.

Tym razem, za spraw Hanny Dys, gdyskiej organistki i pedagoga, przeniesiemy si w okres prze쿽mu XIX i XX w. Kompozycje Clausmanna, Alaina i Duruflego, mog켧e stanowi ozdob niejednego koncertu, bd zaledwie wstpem do znakomitej I Symfonii Organowej Alexandre’a Guilmanta, ktrego setn rocznic 턬ierci obchodzimy w쿪턭ie w tym roku.7 sierpnia

(niedziela), godz. 16.00, Scena Staromiejska

"Muzyczne popo퀅dnia"

Zapraszamy na „Muzyczne popo퀅dnia” – koncert muzyki klasycznej i popularnej w wykonaniu Olsztyskiej Grupy Smyczkowej „Absolwent”.8 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Zapraszamy na Teatralny Spichlerz:

zdjcie >>>11 sierpnia

(czwartek), godz. 10.00 – 15.00, Muzeum Warmii i Mazur

Wakacyjny Czwartek z Miko쿪jem Kopernikiem

Zapraszamy na Wakacyjny Czwartek z Miko쿪jem Kopernikiem w Muzeum Warmii i Mazur.

W programie m.in. przedstawienie Olsztyskiego Teatru Lalek „Miko쿪j Kropielnik z Olsztyna”

Organizator: Muzeum Warmii i Mazur.11 sierpnia

(czwartek), godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Milongi ci켫 dalszy

Ju czwarty raz scena amfiteatru ugi怨a si pod stopami roztaczonych par kierowanych przez Hann i Janusza Draszkiewicz. Tego wieczoru ka풼y mg wej뜻 na scen i da si ponie뜻 magii tego charyzmatycznego taca. Ostatni tego lata Milong wzbogacili go턢ie specjalni: Isabella Cremer i Iwan Harlan z niemieckiej Szko퀉 e – longa, ktrzy zaprezentowali wspania퀉 pokaz profesjonalnego tanga.

Wsp車organizator: Tango Olsztyn

zdjcie >>>12 sierpnia (pi켾ek)

XI Olsztyska Trzydniwka Teatralna

Widowiska i spektakle plenerowe, recitale aktorskie, dzia쿪nia performatywne, przestrze teatralna dla dzieci! Zbli풹 si kolejne 턻ito wszystkich teatromanw - w dniach 12-14 sierpnia ju po raz jedenasty centrum stolicy regionu, za spraw Miejskiego O턳odka Kultury, zamieni si w scen teatraln.

Trzydniwka Teatralna to okazja by pozna r璨norodne oblicza teatru - zarwno ze strony tradycyjnej i nowatorskiej. Impreza przybli풹 to, co dzieje si na otwartych scenach teatralnych w ca퀉m kraju. Przez trzy dni na ulicach Olsztyna w godzinach popo퀅dniowych pojawia si bd wielobarwne postacie prezentuj켧e intryguj켧e dzia쿪nia artystyczne. Wachlarz repertuarowy Trzydniwki jest obszerny i barwny.  Znakomite recitale aktorskie, widowiska i spektakle plenerowe, koncerty muzyki teatralnej, miasteczko teatralne dla dzieci – na sta쿮 wpisa퀉 si ju w standard programowy imprezy.

Tegoroczn edycj u턻ietni m.in. Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia  z Ukrainy, A3 Teatr, Teatr Fuzja, Teatr Cynada Bo풽na Eltermann, Grupa Kokon oraz Projekt Volodia z udzia쿮m Miros쿪wa Baki, „Romanse, romanse” Teatru Kamienica, czyli wieczr romansw 턯iewanych w duecie przez Justyn Sieczy납o i Emiliana Kamiskiego.  To tylko niektre z pozosta퀉ch atrakcji tegorocznej Trzydniwki Teatralnej. Organizatorzy nie zapomnieli o najm쿽dszych, powstanie PORT MAGICZNY - Wagabundowy Plac Zabaw, czyli jedyne tego typu Weso쿮 Miasteczko w Polsce. Zaplanowano m.in.: konkursy i zabawy dla dzieci i doros퀉ch, pokazy sztuki cyrkowej, parad b쿪znw, grupowe skakanie przez „Skakank Gigant”. Dzieci bd mia퀉 okazj pozna arkana sztuki cyrkowej na specjalnych mini warsztatach: 퓇nglowania, chodzenia na mini szczude쿸ach, puszczania „Baniek mydlanych”, jazdy na „Magicznym Bicyklu” oraz modelowania balonikw. Teatr animacji Falkoshow przy wykorzystaniu ciekawej formy  - teatru stolikowego - przygotowa familijny spektakl interaktywny „Bajka o Szewczyku”.  Spektakle bd si odbywa퀉 r璨nych punktach miasta, dziki czemu istnieje szansa na spotkanie z przypadkowym przechodniem. Warto przyjecha do Olsztyna w drugim tygodniu sierpnia i zanurzy si w niepowtarzalnej magii ulicznego teatru. Wszystkie teatry uliczne mo퓆a ogl켨a za darmo, na ulicach i placach olsztyskiego Starego Miasta, w amfiteatrze, na Placu Dunikowskiego oraz w Kamienicy Naujacka MOK.

12 sierpnia (pi켾ek)

* Spektakle dla dzieci

13 sierpnia (sobota)

* Spektakle dla dzieci

14 sierpnia (niedziela)

14:00 – 20:00
Teatr Wagabunda /PORT MAGICZNY interaktywna instalacja dla dzieci i doros퀉ch/ Rynek Staromiejski od strony apteki *
zdjcie >>>

17:00 – 18:00
Walny - Teatr /„Przygody kropelki wody”/ namiot cyrkowy na Rynku Staromiejskim od strony apteki *
zdjcie >>>

18:00 – 19:00
jaGUzz /„Magenta”/site specific city performance/ Stare Miasto
zdjcie >>>

20:30 – 21:30
A3 TEATR /„Plan lekcji”/ fosa zamkowa ?
zdjcie >>>

21:30 – 22:30
„Kobieta kalendarz # 1 ekspozyja” z muzyk Sambora Dudziskiego/ (dziedziniec zamkowy)
zdjcie >>>

22:30 – 23:30
Teatr Delikates /„B612”/ Scena Staromiejska
zdjcie >>>

* Spektakle dla dzieci


Teatr Wagabunda w swoich pokazach 낢czy sztuk teatru ulicznego, weso쿮go miasteczka, placu zabaw, teatru taca i teatru ognia. Port Magiczny to interaktywna instalacja dla dzieci i doros퀉ch.

Walny – Teatr  - animacje parateatralne (zdjcia)
Walny - Teatr powsta w roku 1999 r. z inicjatywy Adama Walnego, absolwenta wydzia퀅 Re퓓serii Teatru Lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr w swych pracach penetruje r璨ne tradycje teatru lalki, maski i przedmiotu w warunkach studyjnych, estradowych i ulicznych. U퓓wa lalki rwnie poza scen: w edukacji, terapii i sztuce performance.

Grupa Teatralna KOKON - „Panny L.” (zdjcia)
Grupa Teatralna KOKON skupia m쿽dzie ze szk車 턳ednich i studentw. Powsta쿪 w Olsztynie 1995 roku, od pocz켾ku prowadzona jest przez aktork Krystyn Jdrys. W ci켫u swojego istnienia, zmieniaj켧y si z roku na rok zesp車 KOKONU, zrealizowa kilkana턢ie teatralnych premier, zagra kilkadziesi켾 przedstawie, w ktrych wyst켺i쿽 niemal stu m쿽dych aktorw. Kokon wystawia przedstawienia nie tylko w Olsztynie i wojewdztwie, spektakle grupy mo퓆a by쿽 ogl켨a m.in. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz Akademii Teatralnej w Warszawie. Spektakl „Panny L” zosta zrealizowany w oparciu o poezj poety dwudziestolecia midzywojennego Boles쿪wa Le턬iana.

Teatr Kamienica „Romanse, romanse” (zdjcia)
Niezwyk퀉 wieczr romansw 턯iewanych w duecie przez par znakomitych aktorw Justyn Sieczy납o i Emiliana Kamiskiego – multimedialny koncert przeplatany poezj mi쿽sn m.in. Aleksandra Puszkina, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza i innych. W pierwszej cz沅ci koncertu us퀉szymy stare romanse cygaskie wykonane w oryginalnym jzyku Romw a tak풽 stare romanse rosyjskie. W druga cz沅 koncertu przeniesie widzw z atmosfery lasw i stepw do eleganckiego salonu, gdzie zaprezentowane zostan romanse Aleksandra Wertyskiego w t퀅maczeniu Jonasza Kofty. Justyna Sieczy납o, absolwentka warszawskiej PWST. Obecnie aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie oraz odtwrczyni jednej z rl w serialu telewizyjnym „Klan”. Jej talent wokalny zosta doceniony przez realizatorw musicali w warszawskich teatrach muzycznych. Emilian Kiamiski aktor, re퓓ser teatralny, filmowy, musicalowy wokalista i pisarz. Od lat zwi콄any z teatrem, a jego unikalna umiejtno뜻 przyci켫ania metalowych przedmiotw do cia쿪 sprawia, 풽 jego osoba staje si jeszcze bardziej intryguj켧a. Duet zwi콄any jest przysig ma냄esk. Emilian Kamiski  jest  za쿽퓓cielem Fundacji Atut i Teatru Kamienica, na afiszu ktrego znajduj si Romanse... Romanse...

Teatr Cynada Bo풽na Eltermann „Punkt zwrotny” (zdjcia)
Teatr Cynada za쿽퓇ny zosta przez Bo풽n Eltermann w 1998 roku. Ta wyrazista grupa tworzy charakterystyczne, niezwykle ekspresyjne spektakle, w ktrych taniec i ruch (a nawet fabu쿪) niekoniecznie stoj na pierwszym planie. Do swoich spektakli Bo풽na Eltermann zaprasza r璨nych artystw, stale wsp車pracuje m.in. z performerem Krzysztofem Leonem Dziemaszkiewiczem z Teatru Patrz Mi Na Usta.
Cynada nie stroni od realizacji wideo - filmw u퓓wa do podkre턫enia nastroju lub tematu prac. Tematem spektaklu Punkt zwrotny jest przemijalno뜻, zmiana, up퀉w czasu. A wszystko to poddane jest symbolicznej i estetycznej obrbce. Miejsce i czas akcji s nieokre턫one, co sugeruj scenografia i kostiumy zawieszone pomidzy epokami, tak jak przemijalno뜻, zmiana i up퀉w czasu przynale엽 do ka풼ej epoki i nie omijaj nikogo...
Charakterystyczn cech jest tu raczej skupienie, nawi콄ania do estetyki butoh i jogi, analiza ludzkich emocji. "Teatr Cynada pos퀅guje si ruchem, ekspresj znieruchomienia, d펧ikiem i kostiumem. Elementy te nie opisuj tre턢i lecz s jej rwnorzdnymi partnerami, wsp車tworz t tre뜻. Cynada jest teatrem ruchu, gdy nie ma niczego co pozostawa쿽 by w bezruchu".

Teatr Woskresinnia (zdjcia)
Za쿽퓇ny w 1990 roku przez Jaros쿪wa Fedoryszyna, absolwenta re퓓serii Instytutu Teatralnego w Charkowie i moskiewskiego GITIS, zesp車 Lwowskiego Teatru Akademickiego "Woskresinnia" to niekwestionowany lider teatru ulicznego Ukrainy. Teatr powsta na fali przeobra풽 spo쿮cznych po odzyskaniu przez Ukrain niepodleg쿽턢i - w wyniku porozumienia m쿽dych aktorw z r璨nych miast Ukrainy, ktrym nie wystarcza istniej켧y na Ukrainie pastwowy teatr. Bardzo szybko podbili serca lwowskiej publiczno턢i, prezentuj켧 턻iatow dramaturgi, ktra dot켨 nie by쿪 prezentowana na Ukrainie. Krok po kroku, wypracowywali w쿪sn, charakterystyczn formu녠 sceniczn, 낢cz켧 tradycyjne psychologiczne aktorstwo z nowatorsk form plastyczn. Spektakle, s efektowne, ale nie efekciarskie, czsto wyra풹j켧e niepokj czasw, w jakich przysz쿽 im 퓓 i tworzy. Od 1996 roku Woskresinnia specjalizuje si w realizacji przedstawie plenerowych. Widowiskowo뜻 spektakli, po낢czona z mistrzowsk gr aktorsk przynios퀉 im rozg쿽s i uznanie publiczno턢i na ca퀉m 턻iecie. Do najg쿽턭iejszych przedstawie scenicznych wyre퓓serowanych Fedoryszyna nale퓓 „Wi턭iowy Sad”, wed퀅g Czechowa, spektakl poruszaj켧y temat przemijania, nieuchronnej utraty mi쿽턢i, przywi콄ania i tsknoty. To wyj켾kowo trudna prba pokazania klasyki dramatu europejskiego w innej, obranej z tekstu formie.
Przez 20 lat istnienia Teatr Woskresinnia prezentowa swoje spektakle na Ukrainie oraz na midzynarodowych festiwalach teatralnych m.in. we Wroc쿪wiu, Krakowie, Gdasku, Szczecinie, Kaliszu, Warszawie, Edynburgu, Lublanie, Mariborze, Holzminden, Archangielsku, Brze턢iu, Kairze, Bratys쿪wie, Moskwie, Seulu, Valladolid, Salamance, Pradze, Montegranaro i Teheranie.

Teatr Animacji Falkoshow „Bajka o Szewczyku” (zdjcia)
Teatr Animacji Falkoshow powsta z inicjatywy Krzysztofa Falkowskiego aktora i re퓓sera. Kieruje on swoje produkcje zarwno do m쿽dej, jak i dojrza쿮j publiczno턢i. Istot Teatru jest zabawa form, odkrywanie coraz to nowych, zaskakuj켧ych przeznacze prostych i - wydawa쿽by si - znanych na wskro przedmiotw czy zjawisk. Scen mo풽 sta si skrzynia czy zakurzony mebel. Spektakle nawi콄uj do historii lalkarstwa poprzez wykorzystanie rzadko spotykanych ju rodzajw sztuki scenicznej: teatru marionetkowego, stolikowego czy klasycznego teatru pacynek. „Bajka o Szewczyku” to familijny spektakl interaktywny, wykorzystano tu ciekaw form teatraln – teatr stolikowy. Przedstawienie rozgrywa si na kolorowej skrzyni, ktra poprzez obracanie, przestawianie, otwieranie tworzy r璨ne miejsca akcji. Dodatkowo, na pocz켾ku i na kocu przedstawienia przygotowano warsztaty dla dzieci, obja턭iaj켧e niektre aspekty teatralnego rzemios쿪.

Walny – Teatr „Hamlet” (zdjcia)
Spektakl lalkowy „Hamlet” realizowany jest w autorskiej technice marionetek podwodnych. Historia duskiego ksicia inspirowana arcydzie쿮m Williama Szekspira przedstawiona jest w sposb niekonwencjonalny i zaskakuj켧y. Re퓓ser spojrza na szekspirowski tekst jak na konfrontacj ducha i materii. Hamlet to posta w nieustaj켧ej relacji z Duchem Ojca - relacj obrazuje animacja. Dramat, ktry prze퓓wa to dotkliwa nieprzystawalno뜻 턻iata Ducha i Materii oraz obco뜻 materii 턻iadomej Ducha w 턻iecie, ktry go ignoruje. Poloniusz, Krl, Krlowa reprezentuj 턻iat materii izolowanej od Ducha -to 턻iat podwodny. Hamlet egzystuje po쿽wicznie w 턻iecie Ducha - jako jedyny nie jest zanurzony w wodzie. Ogranicza go tylko puste akwarium sceny. Wyzwoli mo풽 go jedynie 턬ier, ktra po낢czy go z Duchem Ojca.

jaGUzz „Trzy kolory” site specific city performance (zdjcia)
JaGUzz to grupa taneczna dzia쿪j켧a przy Studiu Taneczno-Aktorskim w Warszawie.  Zesp車 tworz pomys쿽wi, otwarci na nowe dzia쿪nia m쿽dzi duchem ludzie w r璨nym wieku. Lubi wszelakie do턻iadczenia artystyczne, chtnie bior udzia w r璨nego rodzaju przedsiwziciach artystycznych. Tacz przede wszystkim etiudy choreograficzne w oparciu o techniki taca jazz i modern. Zostali wyr璨nieni na przegl켨ach tanecznych "SPONTAN" i "Asteriada" w Warszawie. Brali udzia w site specific city performance podczas maratonu Warszawskiego, tacz켧 na mo턢ie i korzystaj켧 z "muzyki miasta". Efektem wystpu by쿪 wyj켾kowa interakcja z uczestnikami maratonu, ponadto w ramach letnich imprez kulturalnych organizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie.
Dzia쿪nia zespo퀅 jaGUzz to swoisty performance, oparty na improwizacji ruchowej, odbywaj켧y si w przestrzeni miejskiej, sk쿪daj켧y si z miniatur, etiud choreograficznych. Grupa w swoich dzia쿪niach poszukuje i wykorzystuje konotacje historii miasta z mow cia쿪, poszukuje rwnie  motyww przewodnich, na ktrych oparta jest improwizacja. „Trzy kolory” nawi콄uj do trylogii filmowej Krzysztofa Kie턫owskiego, sceny filmowe oraz muzyka sta퀉 si punktem wyj턢ia, inspiracj do prze쿽풽nia na ruch, taniec klimatu, nastroju, tematyki dzie쿪.

Projekt Volodia z udzia쿮m Miros쿪wa Baki „Nowe brzmienie W쿽dzimierza Wysockiego” (zdjcia)
Pomys쿽dawc Projektu Volodia jest Janusz Kasprowicz, do퓓wotni wielbiciel twrczo턢i W쿽dzimierza Wysockiego. Zafascynowany zjawiskiem popularno턢i tego barda postanowi zmierzy si z dorobkiem Wysockiego w do뜻 niespotykany sposb. Nigdy dot켨 piosenki Wysockiego nie by퀉 aran퓇wane na tyle instrumentw i w tak niekonwencjonalny sposb. Bezdyskusyjnym wzbogaceniem koncertu jest udzia w programie wybitnego aktora teatralnego i filmowego Miros쿪wa Baki. Wielbiciele twrczo턢i Wysockiego, mog by nieco zaskoczeni form, w jakiej s prezentowane jego utwory, a to za spraw muzykw, jakich uda쿽 si do tego projektu zaprosi. Muzykw na co dzie niewystpuj켧ych na jednej scenie i prezentuj켧ych szalenie r璨ne od siebie gatunki muzyczne. Pozwoli쿽 to na stworzenie niepowtarzalnego, urozmaiconego materia퀅 muzycznego, a raczej ca쿮go spektaklu, jakim niew켾pliwe jest wystp grupy Projekt Volodia.  W krtkim okresie swojej dzia쿪lno턢i zesp車 bra udzia m.in. w takich wydarzeniach jak: Festiwal Wroc쿪w NON-STOP, Midzynarodowy Festiwal Filmw o W쿽dzimierzu Wysockim, Festiwal Podwodny Wroc쿪w. Kilka razy zaprezentowa si wymagaj켧ej publiczno턢i w 즭kendowym Wroc쿪wskim Salonie Jacka Kaczmarskiego oraz zosta entuzjastycznie przyjty podczas  wystpw w Teatrze Capitol, Teatrze Muzycznym w Poznaniu, na scenie Art.-Parku w Warszawie oraz wielu salach widowiskowych w ca퀉m kraju. W ubieg퀉m roku koncert Projekt Volodia transmitowany by w radiowej „Trjce” ze Studia im. Agnieszki Osieckiej.

A3 TEATR „Okruchy” (zdjcia)
A3 to teatr r璨no턢i. Nie jest teatrem taca, a jednak ruch 낢czy z muzyk. Nie jest pantomim, a gloryfikuje gest, ten najbardziej nieznaczny. Nie trzyma si linearnych historii, a aktorw wi굻e siatk wzajemno턢i; wodzi na pokuszenie humoru i zaspienia, przerysowania zwyczajno턢i, groteski i absurdu. Widzom pokazuje kalejdoskop obrazw – dynamicznych i statycznych, ostrych i rozmazanych wra퓄iwo턢i. Nie nazywa rzeczy do koca, pozostawia t sfer odbiorcy. A3Teatr wywodzi si z najlepszych aktorskich do턻iadcze Darka Skibiskiego w Teatrze Cinema, z inspiracji twrczo턢i Tadeusza Kantora, metody Stanis쿪wskiego, malarstwa Nowosielskiego, Boltaskiego, ze starych szkicw i rycin. Spektakle prezentowane by퀉 m.in. na polskich i zagranicznych scenach impresaryjnych i festiwalach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wadowicach, Jastrzbiu Zdrj, Bielefeld, Brukseli, Saragossie, Lwowie.
Spektakl "Okruchy” dotykaj sfery prze퓓wania, ktr widz mo풽 obejrze z perspektywy kobiety i m轅czyzny, ich wzajemnych relacji z쿽퓇nych w mozaik historii. Historii z쿽퓇nej z drobiazgw buduj켧ych okruchy: 퓓cia, drobnych historii codzienno턢i, paraboli emocji - rado턢i, smutkw, 풹li, tsknot, marze; wsp車dzielenia si swoim 퓓ciem, byciem, istnieniem z drug osob - partnerem. Aktorzy zostaj postawieni wobec wyzwania, ktrym jest spotkanie.
A3Teatr jest reprezentowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztwka.

Teatr Fuzja „Dywidenda”  (zdjcia)
Teatr Fuzja jest poznaskim teatrem alternatywnym. Liderami i za쿽퓓cielami teatru s re퓓serzy i aktorzy - Anna i Tomasz Rozmianiec. Fuzja ruchu, d펧iku, obrazu, rytmu i s쿽wa to jzyk teatru, w ktrym zesp車 realizuje si najpe쿻iej. W repertuarze teatru znajduj si zarwno spektakle grane w zamknitych przestrzeniach, jak i przedstawienia plenerowe oparte na najistotniejszych dla twrcw 턳odkach wyrazu - obrazie i ruchu. Dywidenda to przedstawiona w formie gry planszowej, o퓓wiona aktorskim dzia쿪niem, „wizualna pocztwka naszych czasw”. To teatralna odpowied na wstrz켽aj켧y 턻iatem kryzys ekonomiczny. Kryzys, ktrego geneza tkwi w ekonomii wirtualnej, gdzie obraz 턻iata zamknity zosta w wykresach i wzorach matematycznych, gie쿭owych ekranach, a sposoby obrotu pieni켨za bardziej przypominaj zasady gry hazardowej ni biznesu. Akcja spektaklu  toczy si na najwikszej w Polsce planszy, s퀅엽cej do gry losowej w formacie 3 D. Podejrzane interesy 턻iatowych funduszy i korporacji, ludzkie ambicje i chciwo뜻 – to 턻iat w ktrym bohaterom-graczom przyjdzie toczy walk o zwycistwo.

Kobieta Kalendarz # 1. Ekspozycja (zdjcia)
Formacja Kobieta Kalendarz powsta쿪 w pa펋zierniku 2010 z inicjatywy Katarzyny Markowskiej i Joanny P농ciennik, ktre zaprosi퀉 do wsp車pracy opiekunk projektu – Ewelin Ciszewsk oraz znajome aktorki. W swojej pracy performatywno-teatralnej grupa 낢czy dzia쿪nia wywodz켧e si z r璨nych dziedzin sztuki i rodzajw teatru, aby w jak najbardziej ekspresyjny sposb dotkn길 tematyki gender. Wyj켾kowo ekspozycj umila twrczo뜻 Sambora Dudziskiego, wszechstronnego  muzyka, wokalisty, kompozytora, performera obdarzonego charyzm i niezwyk퀉m urokiem osobistym.
Kobieta Kalendarz # 1. Ekspozycja to instalacja teatralna po턻iecona wsp車czesnej kobiecie. Projekt nawi콄uje do archetypicznych aspektw kobieco턢i walcz켧ych ze stereotypami. Poprzez prezentacje kilku postaci kobiecych w dzia쿪niu, autorki chc skonfrontowa siebie i widza z pewnymi pojciami-kluczami, ktre dotycz kobiety i kobieco턢i, m.in.: kobieta a kanon pikna, 턻ito뜻, seksualno뜻, do턻iadczanie, natura, relacja z m轅czyzn, emocjonalno뜻. Kobieta Kalendarz pokazuje kobiet wielow켾kow, nieoczywist, cho bardzo dobrze znan widzowi. Bezpo턳edni inspiracj jej powstania by쿪 obserwacja przestrzeni klubu 5-10-15, istniej켧ego w Warszawie do 2010 roku w kamienicy przy ul. Mokotowskiej. R璨norodno뜻 pomieszcze i ich klimat sprawia퀉, 풽 w ka풼ym z nich odwiedzaj켧y mimowolnie czu si kim innym, nowym, obcym. Tak pojawi si pomys przedstawienia kobiety w wielu ods쿽nach, „zwiedzania jej zakamarkw” jak kolejnych sal w galerii sztuki wsp車czesnej. Kolejnymi inspiracjami sta퀉 si sztuki plastyczne (Marina Abramovi, Tim Walker), teatr pantomimy i ruchu, ale przede wszystkim indywidualne rozumienie tematu kobieco턢i.

Teatr Delikates „B612” (zdjcia)
Teatr Delikates powsta na prze쿽mie 2006/07 roku. Celem by쿽 stworzenie teatru pe쿻ego smakowitych specja농w. Autor pozwala odbiorcy przebiera w swoim asortymencie i ingerowa w powstaj켧y produkt. W fazie kocowej jest on starannie zapakowany i 쿪two przyswajalny. Ale tylko pozornie. „B 612” to spektakl zainspirowany ksi굻k Antoine de Saint-Exuprego pt. „Ma퀉 Ksi굻e”, spektakl jest podr璨 w  marzenia bez marze. Bohater wyrusza w drog na inn planet. Wszystko uk쿪da si prawid쿽wo, bohater odnosi sukces zbudowany w쿪snymi rkoma. Czy ta podr璨 zakoczy si powodzeniem, i ma jakikolwiek sens je턫i pozbawiona jest marze? Tak jak Ma퀉 Ksi굻, ktry wdruj켧 spotyka r璨nych ludzi, zjawiska, osobliwo턢i 퓓cia, tak bohater „B612”, podr璨uj켧 w kosmos, spotyka si... ale ju raczej sam ze sob.
Spektakl „B612” zosta wyr璨niony podczas V Oglnopolskiego Przegl켨u Monodramu Wsp車czesnego w Warszawie za dopracowanie, estetyk i wizje plastyczn spektaklu, oraz za urod plastyczn podczas Theatrum Orbis Terrarum w Olsztynie.14 sierpnia

(niedziela), godz. 20.00, Katedra 쫤. Jakuba

XXXIII Olsztyskie Koncerty Organowe

Olsztyskie Koncerty Organowe im. F. Nowowiejskiego ju min怨y p車metek, ale do koca sezonu pozosta퀉 jeszcze cztery wieczory – pierwszy w wykonaniu Fabrice’a Pitrois z Narbonne w pd. Francji. Bardzo starannie dobrany repertuar, ciekawe i urozmaicone utwory mistrzw niemieckich i francuskich, a nadto sympatyczna osobowo뜻 wykonawcy gwarantuj nam udany wieczr z muzyk w katedrze 턻. Jakuba – 14 sierpnia o godz. 20. Us퀉szymy dzie쿪 J.S. Bacha (m.in. wspania쿮 Preludium i potrjn Fug Es-dur), F. Mendelssohna, C. Francka i J. Alaina – m.in. jego kapitalne Wariacje nt. Clementa Jannequina, dlatego w쿪턭ie koncert ten okre턫ili턬y jako „Muzyczn podr璨 od renesansu do romantyzmu”. Tym samym recital F. Pitrois, nie pierwszy zreszt w olsztyskiej katedrze, wpisuje si w w podstawowy nurt, jaki zainicjowa przed laty nasz imprez, a zarazem dowodzi, 풽 arty턢i chtnie po latach do nas powracaj...

zdjcie >>>15 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz. 20.00, Katedra 쫤. Jakuba

XXXIII Olsztyskie Koncerty Organowe

„Bach, Mozart i...” to wystarczaj켧o zachcaj켧y tytu, by zachci do przyj턢ia na koncert do katedry w 턻i켾eczny poniedzia쿮k 15 sierpnia. Je턫i dopowiemy jeszcze, 풽 wyst켺i kwartet smyczkowy, klarnecista, wokalistka i organista, to mamy gwarancj barwnego i atrakcyjnego programu. Arty턢i zwi콄ani z naszym miastem stworzyli co w rodzaju klasycznego „jam session”, a ich muzyczne do턻iadczenie, wra퓄iwo뜻 artystyczna i poczucie humoru da퀉 program naprawd niebanalny i zarazem przystpny dla ka풼ego, kto niekoniecznie rozumie, ale kocha Muzyk...

Tadeusz Nied펧ied – klarnet, Regina Liszka-Ciecierska – sopran oraz Jaros쿪w Ciecierski – organy bd solistami tego wieczoru, za w kwartecie zagraj znakomici muzycy zwi콄ani z nasz Filharmoni, Uniwersytetem i Pastwow Szko낢 Muzyczn: Artur Milian – skrzypce, Anna Mrachacz – skrzypce, Dorota Michalska – altwka i Krzysztof Koziatek – wiolonczela.

zdjcie >>>15 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz. 20.00, Ko턢i車 Ewangelicko – Augsburski

Muzyka Kameralna w zabytkowych wntrzach

Koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua. Odby si rwnie wyk쿪d ks. bp Rudlofa Ba풹nowskiego.

zdjcie >>>15 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz. 20.00, Katedra 쫤. Jakuba

XXXIII Olsztyskie Koncerty Organowe (zdjcia)

"Bach, Mozart i …"

Kwartet smyczkowy Wydzia퀅 Sztuki Uniwersytetu Warmisko - Mazurskiego w Olsztynie: Artura Milian, Anna Marchacz - skrzypce, Dorota Michalska - altwka, Krzystof Koziarek - wiolonczela;Tadeusz Nied펧ied - klarnet (40-lecie pracy art.)
Regina Maria Liszka-Ciecierska - sopran
Jaros쿪w Ciecierski - organy (Olsztyn)


17 sierpnia

(턳oda), godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert Gwiazdy: Goran Bregovi i Orkiestra Weselno-Pogrzebowa  
Support:
Enej  
Symbol kulturowej mozaiki Ba쿸anw! Us퀉szymy "Kalashnikov", "Ederlezi", "Gas, Gas, Gas" i "Mesecina" oraz utwory z ostatniego utworu "Alkohol".


18 sierpnia (czwartek), godz. 10.00 - 15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wakacyjny Czwartek z Miko쿪jem Kopernikiem

W programie m.in. przedstawienie Olsztyskiego Teatru Lalek "Miko쿪j Kropielnik z Olsztyna"
Organizator: Muzeum Warmii i Mazur


18 sierpnia (czwartek) godz.19.00 amfiteatr

III Letnia Sesja 쫗iechoterapii

- zesp車 칊rwki, kabaret Made In China, kabaret Neonwka
Bilety: 30 z


19-21 sierpnia

IV Festiwal Podr璨niczy STREFA PRZYGODY

Zrbmy krok i wejd펛y do Strefy Przygody! Koncert na 턢ianie, spotkania z podr璨nikami, obozowiska piratw i tatarw, mini zoo - to tylko niektre z atrakcji Festiwalu Podr璨niczego Strefa Przygody. Ju dzisiaj 19 sierpnia o godz. 20.00 Miejski O턳odek Kultury zaprasza na Stare Miasto.

Na 턢ianie zabytkowej Wysokiej Bramy muzycy Ryszarda Bazarnika wykonaj koncert world music. To jedyna na 턻iecie grupa artystw graj켧ych wbrew prawu grawitacji, stoj켧 na pionowej 턢ianie. Podczas tegorocznej Strefy Przygody nie zabraknie interaktywnych prezentacji i pokazw. W sobot od godz. 12.00 zapraszamy na spotkanie z piratami i tatarami, ktrzy w swoich obozowiskach wok車 Starego Ratusza poka엽 jak 퓓li i bawili si na co dzie. Od po퀅dnia zapraszamy te na jarmark rozmaito턢i. Na stoiskach bdzie mo퓆a kupi bi퓎teri, orientalne stroje, ksi굻ki... Bd te stanowiska edukacyjne, mi.in. Polskiego Czerwonego Krzy풹, na ktrym ratownicy bd uczy podstawowych zasad pierwszej pomocy, jak풽 wa퓆ej podczas wycieczek i wypraw. W sobotnie po퀅dnie w sali Kina Awangarda na starwce bdzie mo퓆a spotka podr璨nikw i wys퀅cha ich opowie턢i. Bd to uczestnicy wyprawy z Indii do Polski, przebytej na motocyklach royal enfield, Long Walk Plus Expedition z Syberii do Indii, ktrej trasa oparta by쿪   na ksi굻ce S쿪womira Rawicza "D퀅gi Marsz", opisuj켧ej  prawdziw histori ucieczki grupy wi瑗niw pod przywdztwem Polaka z sowieckiego 쿪gru w 1941 roku. O Syberii opowie tak풽 Romuald Koperski - podr璨nik, przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych po rozleg퀉ch syberyjskich terenach, pilot samolotowy, pisarz, dziennikarz, fotograf, nurek oraz muzyk pianista. Do grona naszych go턢i nale퓓 te Tomek Michniewicz - dziennikarz, backpacker, autor ksi굻ki „Samsara”. W niedziel natomiast zapraszamy do mini zoo za pomnikiem Kopernika oraz udzia퀅 w warsztatach. Ugotujemy te wielki Kocio Ba쿸aski, zawarto턢i ktrego bdziemy czstowa mieszkacw Olsztyna oko쿽 godz. 15.00. W ba쿸askim klimacie bdziemy bawi si przy Scenie Staromiejskiej. Szczeglnie podczas nauki tacw korowodowych i parady  w duchu filmw Emira Kusturicy. Ma by kolorowo, energetycznie, g쿽턭o, mo풽 nawet dziwnie. Zapraszamy wic do przy낢czenia si do barwnej grupy grajkw i przebieracow. Parada przejdzie uliczkami starwki,  zapraszaj켧 przechodniw do zabawy. Skoczy si w Amfiteatrze, gdzie zagra zesp車 Dikanda. Na wszystkie wydarzenia wstp wolny.

Zachcamy do zapoznania si z programem festiwalu:

19 sierpnia (pi켾ek), godz. 20.00 / Wysoka Brama

Koncert na 쫈ianie
Koncert World Music
w wykonaniu jedynej na 턻iecie grupy muzykw graj켧ych wbrew prawu grawitacji, stoj켧 na pionowej 턢ianie.
Ze wzgldu na niesprzyjaj켧e warunki pogodowe koncert zosta przeniesiony na 1 wrze턭ia.

20 sierpnia (sobota),

12.00-18.00 / Rynek Staromiejski
Rynek przygd - pe쿻e emocji rekonstrukcje obozowisk pirackiego i tatarskiego oraz jarmark

zdjcie >>>

12.00-18.00 / Sala Kina Awangarda na Rynku Staromiejskim
Do przodu - spotkania z polskimi podr璨nikami

12.00-12.45
Royali턢i - wyprawa z Indii do Polski, opowie뜻 Grzegorza Kusiorskiego i Karola Modrzewskiego

zdjcie >>>

12.50-13.50
Long Walk Plus Expedition - wspomnienia z niezwyk쿮j podr璨y z Syberii do Indii Tomasza Grzywaczewskiego i Bartosza Malinowskiego

zdjcie >>>

14.00-15.00
Syberia wzd퀅 i wszerz – opowiada Romuald Koperski

zdjcie >>>

15.10-16.20
Ma쿽 brakowa쿽. Najbardziej niebezpieczne miejsca w jakich by쿮m -  wspomina Tomek Michniewicz

zdjcie >>>

16.30-17.30
Prezentacja filmu Ekspedycja Wis쿪 Marka Kamiskiego

18.00 - Pozytywka - Knajpa Wczorajszego Fasonu, ul. Okopowa
D퀅gi marsz 70 lat p撰niej - prezentacja dokumentu z Long Walk Plus Expedition z Jakucka na Syberii do Kalkuty w Indiach

zdjcie >>>

19.00 / Scena Staromiejska
Koncert zespo퀅 Acoustic Acrobats

Zdjcie >>>


21 sierpnia (niedziela), godz. 12.00-18.00 / Mini Zoo za pomnikiem Kopernika, Stare Miasto

Specjalnie dla najm쿽dszych mo퓄iwo뜻 spotkania z kozami kar쿽watymi, kucykami, krlikami, os쿮m i innymi zwierztami.

godz. 12.00-15.00 / Rynek Staromiejski od strony apteki
Wielkie Gotowanie KOT쥱 BA쥽ASKIEGO (na poczstunek zapraszamy o godz. 15.00)  

zdjcie >>>

godz. 12.00-15.00 / Scena Staromiejska
Zapraszamy z instrumentami, barwnymi przebraniami, bia퀉mi i czarnymi kotami…

12.00
Warsztaty bbniarskie i maskowe dla dzieci i m쿽dzie퓓

zdjcie >>>

16.00
K
oncert zespo퀅 Aka Chukwu

16.30
Koncert zespo퀅 Balkan Sevdah

zdjcie >>>

17.50
Nauka tacw korowodowych z ba쿸askim rodowodem

18.25
Parada w duchu filmw Emira Kusturicy uliczkami starego miasta

zdjcie >>>

godz. 19.00 / Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena
Koncert zespo퀅 Dikanda
Zesp車 porwie Was pe쿻 magii, trafiaj켧 wprost do serca muzyk! To bdzie niepowtarzalna podr璨 po muzyce 턻iata, 퓓wio쿽we spotkanie pe쿻e energii, charyzmy, prawdziwych emocji i rado턢i!

zdjcie >>>18 sierpnia

(czwartek), godz. 10.00 – 15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Przedstawienie: Miko쿪j Kropielnik z Olsztyna

Zapraszamy na przedstawienie Olsztyskiego Teatru Lalek -  Miko쿪j Kropielnik z Olsztyna.18 sierpnia

(czwartek), godz.19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

III Letnia Sesja 쫗iechoterapii

Zapraszamy na III Letni Sesj 쫗iechoterapii. Jest to ostatnie spotkanie z dobrym humorem i nie kocz켧ym si u턬iechem na twarzach olsztynian tegorocznego OLA. Wyst켺i kabaret Neonwka, pochodz켧y z Wroc쿪wia powsta w 2000 roku. Od tego czasu stworzy kilka programw scenicznych, kilka telewizyjnych, zdoby niezliczon ilo뜻 nagrd na wszystkich festiwalach kabaretowych. Trudni si satyr polityczn, co jest nie lada sztuk. W programach pokazuj przemiany spo쿮czno-kulturalne naszego kraju, cechuje ich naturalno뜻 i bezkompromisowo뜻.  Kabaret  nie stroni od trudnych tematw, ale pokazuje je w sposb, lekki i subtelny. A pomys농w na numery im nie brakuje, przecie pisze je samo 퓓cie. Ogl켨aj켧 ten kabaret ma si wra풽nie, 풽 „gdzie ju si to widzia쿽”... A potem si przypomina – no tak, wczoraj w urzdzie. Tego nie mo퓆a przegapi!

zdjcie >>>21 sierpnia

godz. 20.00 Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena
Koncert gwiazdy GORAN BREGOVI i ORKIESTRA WESELNO - POGRZEBOWA

Goran Bregovi to cz쿽wiek wielu talentw: gitarzysta, kompozytor, poeta, aran풽r, producent, dyrygent. Honorowy obywatel Buenos Aires, Tirana i Aten, piewca wielokulturowo턢i i zas퀅퓇ny ambasador ba쿸askiej kultury. Artysta, ktrego w Polsce przedstawia nie trzeba.

Gry na skrzypcach uczy si w szkole muzycznej, lecz jego edukacja muzyczna zosta쿪 gwa퀃owanie przerwana w drugiej klasie. Bregoviowi zarzucono „brak talentu muzycznego” i zosta usunity ze szko퀉. Chcia kontynuowa nauk w liceum sztuk plastycznych, jednak jego matka zadecydowa쿪 inaczej i uczszcza do szko퀉 o profilu technicznym. Goran do낢czy tam do szkolnego zespo퀅 Izohipse, gdzie gra na gitarze basowej. Wkrtce zosta wyrzucony i z tej szko퀉, tym razem za z쿮 zachowanie - rozbi nale엽cy do szko퀉 samochd.  Dalsze potyczki artysty z edukacj wygl켨a퀉 podobnie, zmiana szko퀉 – zmiana zespo퀅. Paradoksalnie czste zmiany placwek o턻iaty wysz퀉 arty턢ie na dobre, w ka풼ym z nowych miejsc da si pozna jako muzyk i nabywa coraz wicej umiejtno턢i muzycznych.

Bregovi skoczy szko녠 턳edni i chcia sprbowa swoich si na studiach, z쿽퓓 dokumenty na uniwersytet. W midzy czasie dorabia: na budowach, jako gazeciarz a wieczorami grywa w lokalnych knajpach. To w쿪턭ie podczas jednego z takich wystpw pozna 췦ljko Bebka. W 1969 Bebek zaprosi 18-letniego Bregovia do gry w zespole Kodeksi – wwczas ju popularnej grupy w Sarajewie. Pocz켾kowo Goran Bregovi gra na gitarze basowej, ostatecznie jednak awansowa na gitar prowadz켧a. Latem 1970 roku Kodeksi wyst켺ili w nastpuj켧ym sk쿪dzie: Goran Bregovi, 췦ljko Bebek, Zoran Red푝 i Milic Vuka퉕novi. Zesp車 wyjecha do W쿽ch, na Capri gdzie grywa w pubach i restauracjach zarabiaj켧 na nowy sprzt. W 1971 roku na Carpi, po Bregovia przyjecha쿪 matka, poniewa przez swj wyjazd z nowym zespo쿮m artysta zosta skre턫ony z listy studentw. Zesp車 opu턢i rwnie inny cz쿽nek grupy – wyjecha na sta쿮 do Londynu – co jednocze턭ie spowodowa쿽 koniec historii zespo퀅 Kodeksi.

Latem tego samego roku cz쿽nkowie zespo퀅 – bez Bebeka - zostali przy낢czeni przez Ismeta Arnautalia do nowej grupy Jutro. Artysta da si pozna jako utalentowany gitarzysta i kompozytor, dziki czemu nagra dwa single dla wytwrni Jugoton. W nagraniach drugiego singla uczestniczy ju 췦ljko Bebek. Singiel ten sta si krokiem milowym dla zespo퀅 – to na nim pojawi쿪 si pierwotna wersja „Kad bi’ bijo bijelo dugme” („Gdybym by bia퀉m guzikiem”). W 1973 roku do zespo퀅 do낢czy nowy perkusista Goran „Ipe” Ivandi i klawiszowiec Vlado Pravdi. Zesp車 wwczas zmieni nazw na Bijelo Dugme,  czyli The White Button. Muzycy zdobyli ogromn popularno뜻 w wczesnej Jugos쿪wii i du풽j mierze ukszta퀃owali tamtejsz, dopiero powstaj켧 scen rockow. Jak sam Bregovi mwi „w tamtych czasach, rock mia rol kapita퀅 w naszym 퓓ciu. To by jedyny sposb, w jaki mogli턬y g쿽턭o i publicznie wyrazi swoje niezadowolenie, nie ryzykuj켧 wizienia”. Twrczo뜻 zespo퀅 nawi콄ywa쿪 do gry takich grup jak Led Zeppilin i Deep Purple. Muzycy w zespole zmieniali si do뜻 czsto, sta퀉mi cz쿽nkami grupy byli Bebek i Bregovi. Zesp車 zacz교 si powoli rozpada. W 1983 roku 췦ljko Bebek musia odby odroczon s퀅풺 wojskow i ju nigdy nie wrci do zespo퀅, a nastpni wokali턢i ju nie byli tacy charyzmatyczni.  W 1989 roku w zwi콄ku z chorob Alena Islamovicia, grupa uleg쿪 rozwi콄aniu. Cz쿽nkowie Bijelo Dugme ponownie si po낢czyli w 2005 roku dla trasy 3 koncertw po풽gnalnych, ktre odby퀉 si w Sarajewie, Zagrzebiu i Belgradzie.  Ju w czasie, gdy Bijelo Dugme si rozpada쿽, Goran powoli wkracza w 턻iat muzyki filmowej. Na jednym w koncertw pozna m쿽dego Emira Kusturic - gitarzyst basowego zespo농w punkowych, przysz쿮go re퓓sera. Kiedy spotkali si ponownie w po쿽wie lat osiemdziesi켾ych, Kusturica przekona Gorana do wsp車pracy z lokalnym przemys쿮m filmowym. Artysta stworzy 턢ie퓃 d펧ikow do trzech jego filmw Arizona Dream, Czas Cyganw i Underground. Do udzia퀅 w nagraniach zaprasza wielu znanych wokalistw, takich jak: Cesria vora , Iggy Pop, Sezen Aksu, George Dalaras, Ofra Haza, Scott Walker.

Dzi Bregovi jest s퀉nnym i cenionym na ca퀉m 턻iecie artyst, ktry przemierza 턻iat z nieod낢cznymi skrzypcami i balondeonem. Jest symbolem kulturowej mozaiki Ba쿸anw.

Ulubiecem Polakw zosta w 1999 roku, kiedy 턻iat쿽 dzienne ujrza쿪 p퀉ta "Kayah i Bregovi". Bez piosenki "Prawy do lewego" nie mog쿪 odby si 풹dna impreza w Polsce, a sam album pokry si wielokrotnie platyn. Na szczytach list przebojw go턢i퀉 rwnie "Mj przyjacielu" oraz „쫖ady na piasku” z p퀉ty „ Daj mi drugie 퓓cie”, nagranej z Krzysztofem Krawczykiem. Muzyk nagra rwnie 턢ie퓃 d펧ikow do filmu "Operacja Samum".

Goran opar swoj twrczo뜻 na po낢czeniu wielu gatunkw muzycznych i da pocz켾ek ludowym melodiom na 턻iatowych listach przebojw. Artysta w odwa퓆y sposb 낢czy bu쿲arsk polifoni dt i piosenki popowe, tradycyjne brzmienia ludowe z mskimi chrami i d펧ikami z syntezatora. W ca쿮j twrczo턢i Bregovia jest wyra펝ie zaznaczony ba쿸aski rys etniczny, a jego muzyka stanowi syntez europejskich akordw. Ambasador muzyki ba쿸askiej wyst켺i w Olsztynie w towarzystwie Orkiestry Weselno – Pogrzebowej. Wrodzone wyczucie rytmu i harmonii scenicznej sprawiaj, 풽 jego koncerty s jednym z najbardziej osza쿪miaj켧ych i atrakcyjnych widowisk. Us퀉szymy takie przeboje jak: "Kalashnikov", "Ederlezi", "Gas, Gas, Gas" i "Mesecina" oraz utwory z ostatniego albumu "Alkohol".

Nowa p퀉ta Gorana Bregovia mo풽 wywo쿪 zawrt w g쿽wy. Ten muzyczny koktajl podzielony jest na dwie cz沅ci. Pierwsza z nich pt.„Sljivovica”, ktra zosta쿪 nagrana w Grucy latem 2007 roku. Gruca to niewielkie miasteczko, gdzie co roku odbywaj si konkursy orkiestr dtych gromadz켧e ponad 150 tysicy ludzi. Przez trzy dni zgromadzeni w cieniu namiotw jedz miso z grilla z kwa턭 kapust, s퀅chaj muzyki i pij … Druga cz沅 – „Champagne” jest bardziej r璨norodna, us퀉szmy tam orkiestr dt, skrzypaczki, chr mski i orkiestr kameraln. Sam artysta wyrazi nadziej, 풽 „ktokolwiek bdzie s퀅cha tego albumu, bdzie czerpa z niego tyle rado턢i, ile ja sam podczas jego nagrywania”. Muzyka Bregovia jest niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Niesamowita energia, ktra przepe쿻ia twrczo뜻 kompozytora, zjednuje mu rzesze fanw, przyprawia o zawrt g쿽wy i porywa do taca.

Jako support zagra Enej:

Olsztyska formacja za쿽퓇na w 2002 roku, graj켧a szeroko rozumiany rock z elementami folku, ska i reggae. Ta mieszanka muzyczna urozmaicona jest niebanaln nut wschodniego akordeonu przeplataj켧ego si z d펧ikami hucznej sekcji dtej. Zesp車 jest pierwszym laureatem polskiej edycji programu Must Be The Music- "Tylko Muzyka" w telewizji Polsat, by퀉 to drzwi do prawdziwej kariery, ju nastpnego dnia po wygranej, autorska piosenka zespo퀅 pt. „Radio Hello” by쿪 grana w wikszo턢i oglnopolskich stacji komercyjnych. Enej wyst켺i rwnie na tegorocznej edycji festiwalu TOP TRENDY w Sopocie.

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie nie prowadzi ju sprzeda퓓 biletw na koncert Gorana Bregovica.

zdjcie >>>21 sierpnia

(niedziela), godz. 20.00, Katedra 턻. Jakuba

XXXIII Olsztyskie Koncerty Organowe

Muzyka Barokowa na flety proste i organy.

Koncert we wsp車pracy z miastami partnerskimi Olsztyna – Rovaniemi.
Ilkka Franssila-Siitonen
– flety proste
Maie Kuusik – organy, (Rovaniemi – Finlandia)22 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Zapraszamy na Teatralny Spichlerz: warsztat tacw tradycyjnych i potacwka.22 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz.20.00, Katedra 쫤.Jakuba

Muzyka kameralna w zabytkowych wntrzach

Zapraszamy na koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua z cyklu Muzyka kameralna w zabytkowych wntrzach. Odbdzie si rwnie wyk쿪d historyka sztuki Andrzeja Rzempo퀅cha.25-26 sierpnia

III Festiwal Improwizacji "DZIANIE SI"2011

Zapraszamy na kolejny, ju III Festiwal Improwizacji "DZIANIE SI" 2011. Performance, happeningi, action, improwizacja, video art, spektakle performatywne i koncerty, czyli niebanalne wniknicie do tkanki miasta. Festiwal odbdzie si w dniach 25 - 26 sierpnia. Niech si Dzianie!

Punktem wyj턢ia do wszystkich dzia쿪 bdzie improwizacja, zamknita jedynie przez form wywodz켧 si z pogranicza teatru i  akcji ulicznej. W programie m.in.: PREMIERA I wsplnego projektu artystw - Micha쿪 Jacaszka i Sylwka 즩czaka –  finezyjne po낢czenie muzyki elektronicznej, instalacji  턻ietlnych  i wizualizacji. Us퀉szmy te  Drum Freaks - projekt Milo Kurtisa, do ktrego zaprasza oprcz polskich muzykw (Janusz „Yanina” Iwaski, Mateusz Pospieszalski) instrumentalistw z Ameryki, Afryki i Grecji. Nowy program grupy zwi콄any jest z nagran wraz z Wallisem Buchananem (wsp車za쿽퓓ciel zespo퀅 Jamiroquai) p퀉t. Materia z albumu pt. Smyrna pochodzi z nagranego na 퓓wo koncertu w ko턢iele 턻. Jana w Gdasku. Wydana niedawno p퀉ta cieszy si du퓓m uznaniem w턳d krytykw muzycznych, muzykw, jak i fanw grupy. Ponadto performance, happeningi, action, improwizacja, video art, spektakle performatywne, czyli niebanalne wniknicie do tkanki miasta. Niech si Dzianie!

Zachcamy do zapoznania si z programem:

POCZ좹EK I KONIEC

25 sierpnia (czwartek ), godz. 20.00,  Ewangelicki Ko턢i車 Chrystusa Zbawiciela (Stare Miasto1)

 „Projekt ten bdzie pierwsz ods쿽n  cyklu wystpw, ktre 낢cz muzyk, poezje i teksty z obrazami, ktre s jednocze턭ie cz沅ci wirtualnej scenografii - aran풹cji  przestrzeni. W przypadku naszego wystpu w Olsztynie,  jest to jednocze턭ie eksperyment i performance, prbujemy tu po낢czy bardzo r璨ne formy, zarwno d펧ikowe jak i plastyczne. I tak obraz wideo, tworzony rwnie za pomoc wielu technik (animacji, grafiki, fotografii, malarstwa...) bdzie zintegrowany ze 턻iat쿮m i projekcjami slajdowymi a tak풽  ta턬 filmow. Te ostatnie materia퀉 powsta퀉 rwnie przy wykorzystaniu wielu r璨nych, czsto eksperymentalnych zabiegw.

Staramy sie w ten sposb  budowa  form i struktur ca쿸owicie po낢czon z  tre턢iami, do ktrych sie odwo퀅jemy - w tym przypadku bdzie to angielska i niemiecka poezja metafizyczna.”

Sylwester 즩czak - artysta video, instalator, fotograf, aktywny na profesjonalnej scenie artystycznej i komercyjnej od 1998 roku. Bra udzia w festiwalach Vidi Wall, Wiede 1998; Filmschau, Galeria Zachta, Warszawa 2000; Festiwal S켽iedzi dla S켽iadw, Warszawa 2006; Terra Polska, Berlin, 2006; Festiwal Teatralny Malta, Pozna 2006 i wielu innych.

Micha Jacaszek - Ukoczy studia na Wydziale Konserwacji Zabytkw Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu.

W 1997 zwi콄a si z tamtejszym Radiem Sfera, gdzie realizowa autorsk audycj, w ktrej podk쿪da w쿪sn muzyk do recytowanych przez przyjaci車 poetw tekstw. Za jego oficjalny debiut d펧ikowy uznaje si powsta낢 we wsp車pracy z poet Waldemarem 쫖efarskim p퀉t Waldemar 쫖efarski – wiersze zmieszane 1996-99 (1999). Micha Jacaszek wykszta쿬i niekonwencjonalne metody samplingu, korzystaj켧 z archaicznych nagra i d펧ikw wydawanych przez zabawki, instrumenty i szcz켾ki znalezionych mechanizmw, nazywaj켧 t technik "muzykotronik". W 2005 na polskim i zagranicznym rynku ukaza si album Sequel, nagrany wsplnie z poetk i wokalistk Mi쿸 Malzahn. Materia zawarty na tej p퀉cie by ca쿸iem odmienny, Micha Jacaszek zaanga퓇wa do projektu muzykw (tj. Tomasz Organek, Anna 즣puska, Micha Bryndal), osadzaj켧 poetycki tekst w retro-jazzowej, triphopowej konwencji estetycznej. W 2006 wzi교 udzia w projekcie Stefana Weso쿽wskiego, pt. Kompleta, ktry 낢czy tekst modlitwy brewiarzowej 턯iewanej przez dwoje wokalistw z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego i elektroniki. Z bior켧ymi udzia w tym przedsiwziciu muzykami (Maj Siemisk, Ann 쫗iszek-Weso쿽wsk i Stefanem Weso쿽wskim) Micha Jacaszek podj교 wsp車prac przy realizacji swojego albumu, pt. Treny, ktrego premiera mia쿪 miejsce na pocz켾ku marca 2008.

26 sierpnia (pi켾ek)

POZA A NAWET PRZED:

Ca쿽dniowe Instalacje: Przestrze 쫞dmie턢ia - Justyna Aulak (Video Art)

Wies쿪w Wachowski studiowa na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu. Od 1973r. mieszka i pracuje w Olsztynie, jest cz쿽nkiem Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw. Zajmuje si malarstwem, grafik, rysunkiem, ilustracj ksi굻kow, jest autorem zdarze artystycznych   artefaktw, obiektw, instalacji, video-realizacji swoich twrczych projektw. Inspiracje czerpie z artystycznych idei prze쿽mu lat 60. i 70., kiedy znacz켧 rol odgrywa m.in. konceptualizm, minimal-art.  Artysta w 2005 r. Zas퀉n교 instalacjami budowanymi z drewnianych deseczek. Jego dzie쿪 p퀉wa퀉 po 즭nie. Podczas XXXVI Oglnopolskiego Spotkania Zamkowego  "쫜iewajmy Poezj" performer Wies쿪w Wachowski z pomoc przyjaci車 montowa swoj niecodzienn instalacj. Artysta w bia쿮 rury wk쿪da ga낢zki, unosi w gr ekran i montowa plastikowe rynny, w ktrych zgromadzi zabarwion na granatowo wod. I z tych rynien, po otwarciu instalacji pt. "Poezja deszczowej rynny", zacz怨y ciekn길 krople tworz켧 na pod쿽퓎 z folii foremny okr켫. "Jest to symbol studni na dziedzicu zamkowym w Olsztynie, a te ga낢zki nawi콄uj do nieistniej켧ej ju lipy" - wyzna Wachowski.

Jacek Adamas – artysta, akcjoner, performer, aktywista - posta niedefiniowalna, przez co tak znakomita. Jacek Adamas to twrca, ktry swoimi dzia쿪niami  od lat zaciera wszelkie granice midzy aktywno턢i spo쿮czn a artystyczn.  Jak sam opowiada "Bycie artyst to przede wszystkim  stan ducha, ch唯 i pomys na podejmowanie dzia쿪. A to ,풽 przenikaj si one z dzia쿪lno턢i spo쿮czn dodaje im raczej si퀉 i skuteczno턢i, nie odbieraj켧 niczego z artystycznej warto턢i."  Zajmowa si problemami takimi jak urzdnicze przestpstwa, niszczenie terenw objtych 턢is낢 ochron, wycink przydro퓆ych alei i 쿪maniem praw cz쿽wieka w Tybecie.  W 2008 roku zaj교 I miejsce w rankingu "Kulturka" na "10 najwarto턢iowszych zjawisk artystycznych roku 2008" oraz podczas  Festiwalu Gwiazd w Gdasku otrzyma Gryfa Pomorskiego za najciekawsze wydarzenie imprezy. Wzi교 udzia w projekcie, podczas ktrego toczy z쿽te kule przed Gmachem Parlamentu Europejskiego. "To moja smutna refleksja na temat przemian, ktre posz퀉 w kierunku zbyt merkantylnym"- mwi artysta.

zdjcie >>>27 sierpnia

(sobota), godz. 17.00, Ko턢i車 Ewangelicko–Augsburski

Koncert uczestnikw IX Kursu Muzycznego .„Wakacje z Nutkami” Pasym 2011

Wsp車organizator: SPAM

nagrania z koncertu >>>27 sierpnia

(sobota), godz. 19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Gala Operowa L'amore

Podczas tej imprezy Olsztyskiego Lata Artystycznego na deskach amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena wystpuj najwiksze gwiazdy polskiej muzyki operowej. Go턢ili턬y ju m.in. Gra퓓n Brodzisk i Ma쿲orzat Walewsk.

Tym razem mieli턬y okazj podziwia s퀉nnego tenora Marka Torzewskiego, ktry skutecznie burzy schematyczne wyobra풽nie polskich odbiorcw o 턯iewaku operowym, ktry albo pokazuje si na wielkiej scenie w kostiumie i makija퓎, albo poza scen – ale te serio, z powa퓆 min, nienagannie przystrzy퓇n fryzur i w garniturze czy smokingu. Jan Kiepura 턯iewa niegdy arie operetkowe na balkonie hotelu, Torzewski pojawia si w programach TVP na estradach i w plenerze, w studiach telewizyjnych i radiowych ubrany mniej zobowi콄uj켧o, bez krawata ani muszki i z p車d퀅gimi w쿽sami. Odczarowa wyobra풽nie o 턯iewakach, a tym samym wykona tzw. dobr robot – nie przekraczaj켧 granicy dobrego smaku przybli퓓 sztuk tzw. wysok potencjalnemu odbiorcy, o턬ieli go. Wykszta쿬ony klasycznie nie ogranicza si do muzyki powa퓆ej. Aktywno뜻 zawodowa i pasje Marka Torzewskiego od lat wykraczaj poza szacowne sceny operowe – w ojczy펝ie, a tak풽 w Europie i za oceanem. Torzewski ujmuje piknie brzmi켧ym, ciep퀉m g쿽sem, swobod i naturalno턢i, a 턯iewane przez niego  utwory wprowadzaj w romantyczny nastrj.  Marek Torzewski jest absolwentem wydzia퀅 wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Solista Teatru Wielkiego w 즣dzi. W 1985 roku zadebiutowa w Teatro alla Scala w Mediolanie pod dyrekcj Claudio Abbado. Rok p撰niej wyemigrowa do Belgii i zosta solist Teatru Krlewskiego de la Monnaie w Brukseli. W latach 1992-2003 wystpowa jako solista na scenach operowych m.in. Niemiec, Francji, W쿽ch, Hiszpanii, Portugalii i innych. Tenor wystpuje na scenach operowych ca쿮go 턻iata. Dla kibicw naszej reprezentacji pi쿸arskiej 턯iewa hymn "Do przodu, Polsko", do Olsztyna przyje풼풹 promowa najnowsz p퀉t pt. "L'amore". Wydana na pocz켾ku 2011 roku - ju otrzyma쿪 status z쿽tej p퀉ty!

zdjcie >>>28 sierpnia

(niedziela), godz. 9.00–16.00, Hala Urania

Festyn „Pszczo퀉 i Mid”

Organizatorem Festynu „Pszczo쿪 i Mid” jest Rejonowe Ko쿽 Pszczelarzy w Olsztynie.

zdjcie >>>28 sierpnia

(niedziela), godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIII Olsztyskie Koncerty Organowe

Koncert po턻icony pamici prof. Bronis쿪wa Rutkowskiego po낢czony z promocj p퀉ty CD

Joachim Grubich – organy (Krakw).29 sierpnia

(poniedzia쿮k), godz. 20.00, Kamienica Naujacka MOK

Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur

Koncert „Architektura Olsztyna z Muzyk”.

Wyst켺i:

Leszek Szarzyski – flet

Jerzy Szafraski – obj

Roman Ku펝iak – fagot

Go턢innie:

Kaori Okuzumi – fortepian

Organizator: Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie


SIERPIE 2011