2011

1 czerwca

(턳oda) Kamienica Naujacka

Dzie Dziecka w MOKu

zdjcie >>>
1 czerwca

(턳oda), godz. 10:00 - 15:00, Targ Rybny, Stare Miasto (impreza z okazji Dnia Dziecka)

Symultana szachowa

Dzie Dziecka na Olsztyskim Starym Mie턢ie up퀉n교 pod znakiem seansw gry jednoczesnej, symultany szachowej i nut rywalizacji sportowej. Wszystkich mi쿽턭ikw szachw chtnych do zmierzenia swoich si w pojedynkach,  zapraszali턬y  na rozegranie meczw. Symultana sta쿪 si jednym z najbardziej znanych i lubianych sposb gry w szachy, w ktrym szachista graj켧 jednocze턭ie z wieloma przeciwnikami  rozgrywa tylko jedn parti.  W zawodach mg wzi길 udzia ka풼y m쿽dy szachista, a tak풽 wszyscy debiutanci, w wieku szkolnym i przedszkolnym. Liczba miejsc ograniczona (50). Wystarczy 쿽 przyj뜻 i dokona zapisw. Na ka풼ego uczestnika, po rozegranej partii czeka퀉 nagrody niespodzianki od Urzdu  Miasta.  Nie zabrak쿽 rwnie  r璨nych ciekawostek z historii szachw i sytuacyjnych komentarzy prowadz켧ego Sylwestra Bergolca.  Imprez obj교 swoim patronatem Prezydent Miasta Olsztyn, Piotr Grzymowicz. Go뜻mi specjalnymi symultany byli czo쿽wi szachi턢i wojewdztwa: Krzysztof Budrewicz i Tomasz Baturo.

Imprez wspierali: Warmisko – Mazurski Zwi콄ek Szachowy, Klub Szachowy UKS Trzydziestka, prezes Warmisko – Mazurskiego Zwi콄ku Szachowego Grzegorz Mi턶a i Dyrektor wydzia퀉 Kultury, Promocji i Turystyki Maciej Rytczak.    

zdjcie >>>2 czerwca

2–5 czerwca (czwartek-niedziela)

VII Festiwal „O Warmio moja mi쿪" Feliksa Nowowiejskiego

Festiwal promuje twrczo뜻 narodow i regionaln, pie턭i hymniczne, twrczo뜻 wsp車czesnych kompozytorw. W koncertach festiwalowych wyst켺i 18 zespo농w, 10 artystw na 12 koncertach w ratuszu, na olsztyskim zamku, w amfiteatrze, na placu Jana Paw쿪 II, w I LO, w Jonkowie. Do tegorocznej edycji festiwalu wprowadzono konkurs kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego. Wstp wolny.

zdjcie >>>


2 czerwca (czwartek), godz. 12.00, Ratusz

쫤ito Hymnu Olsztyna

쫤ito Hymnu Olsztyna: Koncert Chru Cantabile PSM I i II st.  pod dyrekcj Agaty Wiliskiej.

4 czerwca

godz. 11.00, Aula I LO ul. Mickiewicza

Konkurs zespo농w chralnych

W programie:

Konkurs zespo농w:

zdjcie >>>

godz. 15.30, dziedziniec zamku

Koncert plenerowy

Orkiestra Dta przy Gminnym O턳odku Kultury w Grudusku pod dyr. Artura 칤chowskiego.

zdjcie >>>

godz. 17.00, Zamek, Sala Kopernikowska

Koncert kameralny: TRZY PIE쪵I LIRYCZNE

Koncert Kameralny pod dyrekcj Katarzyny Bojaruniec, Lucjan Marzewski : TRZY  PIE쪵I  LIRYCZNE  -  prawykonanie .

Wrczenie nagrd Laureatom  I Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego

Koncert Chru Politechniki Gdaskiej pod dyrekcj Mariusza Mroza.

zdjcie >>>

5 czerwca (niedziela),

godz.11.00, Jonkowo, Ko턢i車 Jana Chrzciciela

Koncert Chru Ch쿽pico - Mskiego

Koncert Chru Ch쿽pico-Mskiego, solistw i zespo퀅  instrumentalnego pod dyrekcj Jzefa Wojtkowiaka.

godz. 12.00-14.00, Amfiteatr

Konkurs i koncert orkiestr dtych

Wyst켺i:

zdjcie >>>

godz. 17.00, Amfiteatr

Koncert galowy

Koncert  BIG BAND Akademii Muzycznej z Gdaska  pod dyrekcj prof. Leszka Ku쿪kowskiego

Wrczenie Nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Olsztyn.

Koncert Chru Collegium Juvenum pod dyrekcj Joanny Mu턪o.

zdjcie >>>2 czerwca

(czwartek), godz.19.00, Kamienica Naujacka MOK

Koncert poetycki „Teraz Szymborska”

Poezja Szymborskiej niezmiennie cieszy si ogromn popularno턢i. Przenikliwa ironia, autentyzm, estetyczny ch농d i pe쿻ia wsp車czucia nadaj tej twrczo턢i wyj켾kowy charakter, pomagaj odkry prawd o 턻iecie, ktrej wszyscy potrzebujemy. Wybrane wiersze poetki czyta Tomasz 칤rawlew , autor rozprawy doktorskiej, refleksyjnych esejw i tekstw badawczych po턻iconych twrczo턢i Noblistki. Towarzyszy mu znakomity bard poetyckiej piosenki, artysta olsztyskiej sceny Rafa Gajewski.

zdjcie >>>3 czerwca

(pi켾ek), godz. 18.00, Galeria Rynek MOK

Wernisa wystawy malarstwa Jaros쿪wa Puczela

Ur. w 1965 w Ktrzynie. Absolwent Wydz. Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Cz쿽nek Zwi콄ku Polskich Artystw Malarzy i Grafikw. Bierze udzia w wielu wystawach indywidualnych (Berlin, Innsbruck, Olsztyn) i zbiorowych (Bruksela, Japonia, Warszawa, Toru). Laureat wielu presti퓇wych nagrd m.in. midzynarodowej londyskiej Artslant. Uprawia malarstwo figuratywne: postacie i pejza.

zdjcie >>>3 czerwca

(pi켾ek), godz. 17.00, Spichlerz MOK

Turniej Bryd퓇wy4 czerwca

(sobota), godz.12.00, Scena Staromiejska

IV Maraton Malarski

Program:

od 12.00 - akcja malowania obrazw przy wtrze bbnw Samba - Rhythms of resistance

• malowanie wsplnego du풽go obrazu przez mieszkacw miasta   

• warsztaty plastyczne dla dzieci

• atrakcje i niespodzianki dla najm쿽dszych (Leo Club Olsztyn)

• pokazy tresury psw oraz prezentacja zwierz켾 do adopcji pod has쿮m "Pies ze schroniska kocha mocniej"

• wystpy teatralne

od 19.00 - koncerty na Scenie Staromiejskiej

• Systu

• Neura

• Aron Bloom

+ cyfrowe malowanie na 퓓wo

• pokaz animacji wykonanych przez studentw Edukacji Artystycznej UWM

W nocy z 4 na 5 czerwca do dyspozycji malarzy by쿪 Alchemia Music Club. Tutaj uczestnicy Maratonu korzystaj켧 ze zni풽k przy barze, nabierali si i inspiracji do dalszego tworzenia ;)

zdjcie >>>5 czerwca

(niedziela), Scena Staromiejska

Nocne malowanie obrazw

23.00 – 6.00 - akcja nocnego malowania obrazw przy 턻ietle latarek – czo농wek

6.00 – 12.00 - dalsze malowanie

9.00 - pokazy tresury psw

12.00 - uroczysty finisz Maratonu i ekspozycja powsta퀉ch prac

zdjcie >>>5 czerwca

(niedziela), godz.16.00. Ratusz, Plac Jana Paw쿪 II - Koncert plenerowy

Uczestnicy festiwalu  w Ho쿭zie Papie퓇wi

Feliks Nowowiejski  Hymnus  Alumnorum Pontificii Collegii Polonici - prawykonanie pod dyrekcj Katarzyny Bojaruniec. (po낢czone chry )

M즁DZIE츾WA ORKIESTRA DTA  Z RYBNA - dyrygent: JAROS쥱W ROLKOWSKI

zdjcie >>>6 czerwca

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Bia퀉 Teatr: „Kolebka do wynajcia”

zdjcie >>>10 czerwca

(pi켾ek), godz. 17.00, Spichlerz MOK

Turniej Bryd퓇wy10-12 czerwca

(pi켾ek - poniedzia쿮k)

Pavlovi- supadance polish open championship

W dniach 10 - 13 czerwca trwa bdzie: Pavlovi- supadance polish open championship.

10 czerwca

Eliminacje i fina퀉 – 11.00

11 czerwca

Eliminacje – 10.00

Koncert Galowy – 19.30

12 czerwca

Eliminacje – 10.00

Koncert Galowy – 19.30

Bilety 25 z (ca퀉 dzie) do kupienia w Szkole Mistrzw Taca Pavlowi, tel. 89 543 83 83, w dniu imprezy w Hali Urania10 czerwca

Od godziny 10 do 18 zapraszamy do  Kampusu „Kotarbiskiego” przy ul. Artyleryjskiej 3 c.

Piknik naukowy

Zabawa i nauka z „Kotarbiskim”!

Olsztyska Wy퓋za Szko쿪 Informatyki i Zarz켨zania im. Prof. Tadeusza Kotarbiskiego organizuje Piknik naukowy z pokazem nowoczesnych technologii! W pi켾ek 10 czerwca, w Kampusie OWSIiZ,  odbdzie si unikatowe w skali regionu wydarzenie - naukowy happening, maj켧y na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu mechatroniki i informatyki. Piknik naukowy bdzie sposobno턢i do wsplnego odkrywania i do턻iadczania nauki, bawi켧 jednocze턭ie.

Po raz pierwszy w Olsztynie sw prezentacj przedstawi Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, gwarantuj켧 niezapomniane do턻iadczenia, a to za spraw wystawy interaktywnych eksponatw pt. „Eksperymentuj!” oraz pokazw eksperymentw naukowych  m. in. Wzkw „Kopernik na k車kach”.

Pokazy, wystawy oraz efektowne eksperymenty zaprezentuj rwnie przedstawiciele zaproszonych przez „Kotarbiskiego” instytucji: Wojska Polskiego, Policji, Stra퓓 Granicznej. Bdzie to doskona쿪 okazja do poszerzenia wiedzy na temat u퓓wanego tam sprztu specjalistycznego. Bdzie mo퓆a zobaczy m. in.: kamery termowizyjne, wideoskopy, roboty pirotechniczne, czterowirnikowy 턬ig쿽wiec, SCHENGENBUS, ROSOMAK oraz wiele wicej ciekawych eksponatw. Dla widzw o mocnych nerwach Stra Graniczna przeprowadzi wiczenie dynamiczne z u퓓ciem siatek obezw쿪dniaj켧ych.

W pikniku wezm te udzia regionalne firmy projektuj켧e i wytwarzaj켧e urz켨zenia zwi콄ane z systemami automatyki i robotyki – Zak쿪d Do턻iadczalny PIMB oraz Mikrosystem.

Instytuty Informatyki i Mechatroniki OWSIiZ otworz drzwi swoich laboratoriw mechatronicznych i pracowni komputerowych usytuowanych w nale엽cym do uczelni nowopowsta퀉m Centrum Nowych Technologii. Wszyscy chtni bd mieli okazj do tego, by zobaczy sprzt, na ktrym pracuj studenci Uczelni.

1cz켧 nauk z zabaw organizatorzy zadbali o atrakcyjn form wydarzania, czyli piknikow opraw, w programie: konkursy, zabawy oraz koncerty, wyst켺i Cezary Makiewicz oraz Grupa Babsztyl. Ponadto ka풼y chtny bdzie mg przejecha si na Segway’u.

Zabawa i nauka – tylko z OWSIiZ!11 czerwca

III Oglnopolski Festiwal Twrczo턢i Wszelakiej Osb G퀅choniewidomych

11 czerwca (sobota), godz. 9.30 – 12.00, scena staromiejska

Tegoroczne has쿽 przewodnie: „Rado뜻 poznawania“.

zdjcie >>>

12 czerwca (niedziela), scena staromiejska, zamek

Fina - 12 czerwca 2011 roku.

Aby przygotowa wystp grupa ok 50 osb pracowa쿪 intensywnie pod okiem instruktorw przez 2 dni, w czterech grupach warsztatowych (pantomimicznej, bbniarskiej, plastycznej i fotograficznej). Nastpnie prac poszczeglnych grup po낢czono, by stworzy jedno, wsplne dzie쿽.

W tym roku, my osoby g퀅choniewidome “wzili턬y sprawy w swoje rce” I aktywnie uczestniczymy przy organizacji ca쿮go przedsiwzicia. Chcemy wp퀉wa na to co dzieje si w naszej Jednostce i w naszym 턳odowisku.

Dziki projektowi “Wsparcie osb g퀅choniewidomych na rynku pracy II – We sprawy w swoje rce” I pracy z r璨nymi specjalistami mieli턬y mo퓄iwo뜻 poznawania siebie, swoich mocnych stron i predyspozycji. Festiwal jest szans na sprawdzenie siebie w dzia쿪niu i dzielenie si rado턢i z innymi.

Organizator: Towarzystwo Pomocy G퀅choniewidomym.

Wsp車organizatorzy: Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur.

Wsparli festiwal:

Pomorska Grupa Gazownictwa, MICHELIN Polska, Sp車dzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze”, Joko Art, PSS SPO쥶M, Piekarnia Podsiad퀉, ZHP Chor켫iew Warmisko-Mazurska

Patroni medialni: Gazeta Olsztyska, TV Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio UWM FM

Patronat honorowy: Prezydent Olsztyna

Wsp車organizatorzy: Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur.

zdjcie >>>13 czerwca

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Program:

Kabaret Piosenki Smutnej w sk쿪dzie: Marta Andrzejczyk, Hania Brakoniecka i Mateusz Iwaszczyszyn oraz go턢ie:

Waldemar Chyliski - trjmiejski bard ktrego nie trzeba przedstawia.

Piotr MustaNG M raper z olsztyskiego podziemia.

zdjcie >>>13 czerwca

(poniedzia쿮k), godz. 18.00, Spichlerz MOK

Wernisa wystawy ArtFina

Ju po raz trzeci zapraszamy na ArtFina do Spichlerza MOK. Jest to wystawa kocz켧a sezon 2010/2011 warsztatw plastycznych w ramach Centrum Sztuk Wizualnych, dzia쿪j켧ych przy Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie. Podsumowuje ona prac w piciu grupach: rysunku, batiku, malarstwa, portretu i pastelu. Zajcia w tym roku prowadzili: Iwona Boliska-Walendzik /batik/, Adam Cie턫ak /rysunek/, Danuta Krajewska /portret/, Ewa Pohlke /malarstwo/ i Marek 쫤i켾ecki /pastel/.

W trakcie zaj唯 w Kamienicy Naujacka MOK mo퓆a by쿽 rwnie nauczy si m.in.: wykonywania bi퓎terii artystycznej, podstaw witra퓎, zapozna si z deqoupagem, filcowaniem na mokro, scrabookingiem czy z papierow wiklin. Ciekaw form okaza퀉 si warsztaty towarzysz켧e Festiwalowi „Zmys퀉”, szczeglnie „Wycinanie muzyki”, maj켧e charakter interdyscyplinarny, 낢cz켧e w sobie muzyk i sztuki plastyczne. Po raz kolejny okaza쿽 si, 풽 zajcia w MOK-u skupiaj ludzi chc켧ych swj czas po턻ica sztukom plastycznym, by쿽 nas w tym roku oko쿽 250.

W wystawie ArtFina 2011 bierze udzia blisko 50 osb, a ka풼y z uczestnikw mg zaprezentowa jedynie jedn najwy풽j dwie prace.

Prowadz켧y wybrali najbardziej, ich zdaniem, pracowit i entuzjastycznie podchodz켧 do pracy twrczej osob, ktra dosta쿪 ufundowan przez sklep Joko Art nagrod. Byli to: malarstwo –, pastel –, batik – Bogus쿪wa Dziuban, rysunek – Anita Romulewicz.

Zapraszamy rwnie na pokaz wyrobw artystycznych wykonanych przez Ew Pohlk oraz do uczestniczenia w kolejnych edycjach warsztatw tu po wakacjach. Wystawie patronuje Joko Art.

Uczestnicy wystawy:

Batik: Bogus쿪wa Dziuban, Barbara Kadelska, Krystyna Sl, El풺ieta Suchowiecka, Magdalena Wyspiaska, Alina Raplewicz, Kinga Szymaska, Anna Btkowska.

Rysunek: Laurencja Demczuk, Krystyna Kruszewska, Anita Romulewicz, Karolina P쿪wska, Ma쿲orzata Stypu쿸owska, Marta Buszmak, Adam Makowczenko, Agata Wiwarczek, Urszula Suwezda, Anna 즣jewska, Karolina Filiczkowska, Marta Zawadzka, Magda Barczak, Wojciech Fiedorowicz.

Pastel: Zbierzchowska Katarzyna, Piasecka Ma쿲orzata, Alicja Fr켧kowiak, Kleszczyska Jolanta, Teresa Andruszkiewicz, Teresa Kosman, Zofia Szczytka, Danuta Nowicka, Gra퓓na Chmielewska, Danuta B쿽niecka, Ewa Sulej, Bo풽nna Saniewska, Matra Anna, Anna Trzciska, Kolan Aleksandra, Wanda Kruszewska, Dobies쿪wa Jodzio, Dorota Czaplicka, Alicja Klink, Agnieszka Biedziuk, Krystyna Wienska, Beata Prze펋ziecka, Irena Tralle, Lidia Kosiorek, Krystyna Gutkowska, Gizela Kot, Ma쿲orzata Jasiska, Ma쿲orzata Prachucka, Baraska Wies쿪wa, Kaziemierz 즑ngowski

Malarstwo: Krystyna Bylczyska, Marlena Gorzkowska, Alicja Fr켧kowiak, Janina Zalewska, Joanna Golon.

Portret: Krystyna Bylczyska, Joanna Golon, Wojciech Janczyk, Teresa Kosman, Ma쿲orzata Stypu쿸owska, Wioleta Zalewska.

zdjcie >>>15 czerwca

(턳oda), godz. 18.00, kamienica Naujacka MOK

Fina konkursu literackiego „O R璨 Ma쿮go Ksicia”

Rozstrzygnicie konkursu literackiego "O R璨 Ma쿮go Ksicia".

zdjcie >>>17 czerwca

(pi켾ek), godz.20.30, Amfiteatr

I Letnia Sesja 쫗iechoterapii

I Letnia Sesja 쫗iechoterapii - Kabaret Moralnego Niepokoju. Tytu programu „GALAKTIKOS”.

Bilety: 40 z, do nabycia w Galerii Rynek MOK, Spichlerzu MOK, sklepie CeDe (al.Pi퀂udkiego 2), www.biletynakabarety.pl, oraz TUTAJ

Organizator: www.polskiekabarety.pl

zdjcie >>>17 czerwca

(pi켾ek), godz. 10.00 – 14.00, scena staromiejska

Midzynarodowe Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym18 czerwca

18 czerwca (sobota), godz. 16.00 - 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Licytacja prac malarskich

Licytacja prac malarskich wykonanych podczas Maratonu18 czerwca

(sobota), godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Rze촱ia Literacka - FINA

Fina쿽we jury Rze촱i nr 5 w sk쿪dzie:

Piotr Siwecki

Krzysztof Szatrawski

W쿽dzimierz Kowalewski

Iwona 즑zicka-Pawlak

Go턢iem specjalnym ostatniej ju Rze촱i by GRZEGORZ GIEDRYS - poeta, prozaik i dziennikarz.

Improwizacja i podk쿪d muzyczny KOCZAN SOLO (znany z formacji: 쫈ianka, Trzeszcz i Param Pam Pam Trio)

W rze펝ianych szrankach wzili udzia laureaci czterech wcze턭iejszych pojedynkw:

„POETYCKIE PODROBY” -  Rze펝ia nr 1 i 3

Krzysztof Kapinos

Ewelina Zdancewicz

Monika B쿪szczak

Michalina Janyszek -Kujawa

Micha쿪 Biedziuk

Piotr Marchel „Mustang”

Katarzyna Szymura

„PROZA POD TOPOREM” - Rze펝ia nr 2 i 4

Marcin Makowski

Konrad Sierzputowski

Agata Zieliska

Krystian Kujawa

Edyta Skupiska

Rze펝ia Literacka n'5 - Fina - wyniki:

I Nagroda w kategorii poezja: Monika B쿪szczak

I Nagroda w kategorii proza: Marcin Makowski

zdjcie >>>18 czerwca

(sobota – niedziela), godz. 8.00-20.00, Scena Staromiejska – happening artystyczny.

Baba z Olsztyna czyli Olsztyn Bab stoi

W programie m.in. galeria sztuki plenerze, parada motocykli, przemarsz bab, pokaz mody i aukcja.

Pomys쿽dawcy: Tomasz Lella- w쿪턢iciel Studia Form Architektonicznych "Pantel" oraz jego 퓇na Anna.

Organizatorzy: Wydzia Sztuki UWM, Liceum Plastyczne, Rotor, UM Olsztyn, MOK Olsztyn

zdjcie >>>19 czerwca

(niedziela), godz. 12.00-23.00, l켨owisko w Gry펚inach ko쿽 Olsztyna (Gmina Purda).

IV Rodzinny Piknik Lotniczy w Gry펚inach

W programie m.in.: akrobacje samolotowe, skoki spadochronowe, zrzut bomby wodnej z samolotu, wystpy grupy cyrkowej „Heca” z Lipinek, godz. 20.40-22.00 wystp Ma쿲orzaty Ostrowskiej z zespo쿮m.

Organizator: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Gmina Stawiguda, Stowarzyszenie „Dom Warmiski”19 czerwca

(niedziela), godz. 20:00, Bazylika konkatedralna 턻. Jakuba

Inauguracja OLA

Magnificat D-dur, BWV 243 - J.S.Bach

Wykonawcy:

dyrygent: Janusz Wiliski

Olsztyskich Koncerty Organowe z udzia쿮m uznanych wirtuozw polskich i zagranicznych, to niezwyk쿪  okazja, by cieszy si piknem muzyki klasycznej w zabytkowym, gotyckim wntrzu Bazyliki p.w. 턻. Jakuba.

zdjcie >>>19 czerwca

(niedziela), godz. 10.00-18.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Prezentacje i wystpy dzieci z Centrum Taca Wasilewski-Felska

Pokazy taneczne Olimpijskiej Szk車ki Taca i Dobrych Manier.

Organizator: Centrum Taca Wasilewski - Felska.

zdjcie >>>19 czerwca

(niedziela), godz.12.00, Muzeum Warmii i Mazur

Przedstawienie: Miko쿪j Kropielnik z Olsztyna

Przedstawienie w wykonaniu Olsztyskiego Teatru Lalek.

Organizator: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.20 czerwca

(poniedzia쿮k), godz.19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

W programie:

zdjcie >>>

zdjcie >>>20 czerwca

(poniedzia쿮k), godz. 17.00, scena staromiejska

Witajcie wakacje - koncert dziecicych zespo농w

Koncert dziecicych zespo농w muzycznych z Pa쿪cu M쿽dzie퓓 - WITAJCIE WAKACJE.

zdjcie >>>21 czerwca

(wtorek), godz. 18.00, sala kameralna Kamienicy Naujacka MOK

Zamki Warmii i Mazur

Wojewdzki Urz켨 Ochrony Zabytkw i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie zapraszaj na spotkanie pt. ZAMKI WAMII I MAZUR. Budowa, przebudowa, adaptacje i prace konserwatorskie.

Program spotkania:

1. Wyst켺ienie Wojewody Warmisko - Mazurskiego Mariana Podziewskiego

2. "Moje dziewi唯 zamkw", Joanna Wakowska - Sobiesiak

3. Adaptacja przedzamcza zamku biskupa warmiskiego na zesp車 hotelowy w Lidzbarku Warmiskim, arch. Grzegorz D퓎s

4. Dyskusja - prowadzenie Barbara Zalewska Warmisko - Mazurski Wojewdzki konserwator Zabytkw

zdjcie >>>22 czerwca

(턳oda), godz. 17:00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

„Ostro, Zdrowo, Rockowo”

Wyst켺i퀉 zepo퀉: Taxi, Zenon, 즭dka Grubasa, Fade out.

zdjcie >>>24 czerwca

(pi켾ek), godz.20.00, scena staromiejska

„Muzyczne inhalacje” plenerowo

Koncert Samokhin Band

Samokhin Band. Zesp車 gra kompilacje jazzu, funky, starego, dobrego rock’n’rolla oraz wschodniego folku. Zesp車, a w쿪턢iwie mini orkiestr tworzy o턬iu muzykw, ktrzy poprzez swoj muzyczn pasj i energi tworz na scenie niepowtarzaln atmosfer.

Support  - zesp車 TUHAJBEJ

zdjcie >>>25 czerwca

(sobota), godz. 22.00, ul. D켦rowszczakw

VII ELEKTRONICZNE PEJZA츲 MUZYCZNE

Popis klawiszowcw

Muzyka elektroniczna, muzyka nowa, muzyka sfer, muzyka XX wieku itp., itd. Ma wiele odcieni, jest w wersji popularnej lub niszowej czy eksperymentalnej, daje wiele mo퓄iwo턢i, budzi ciekawo뜻 twrcz. Od lat siedmiu w Olsztynie rozwija si w formule festiwalu z udzia쿮m muzykw z ca쿮go kraju.

To muzyka, ktra te potrzebuje promocji. 25 czerwca kolejna ods쿽na Elektronicznych Pejza퓓 Muzycznych, pomys쿽dawca Andrzej „Andymian” Mierzyski, organizator Miejski O턳odek Kultury.

Nie ka풼y wie, 풽 po raz pierwszy okre턫enie „muzyka elektroniczna” pojawi쿽 si w 1951 roku i by쿽 programowym has쿮m grupy muzykw skupionych wok車 koloskiego studio WDR – Elektronische Musik.

Wielkie wej턢ie do kultury masowej muzyka elektroniczna zaznaczy쿪 dopiero w latach 70., a na te mocne pocz켾ki sk쿪da si m.in. nagrana w 1971 roku przez Hot Butter nowa wersja utworu Popcorn, album Phaedra zespo퀅 Tangerine Dream - i od razu skok na listy przebojw, nastpnie album Oxygene Jeana Michela Jarre’a, Autobahn i Die Mensch-Maschine zespo퀅 Kraftwerk.

Wraz z rozwojem technologicznym w latach 80. brzmienia elektroniczne na sta쿮 znajduj si w muzyce popularnej. Electropop, new romantic, synth pop, ale te italo disco – zaliczaj si do symboli dekady.  Lata te to tak풽 barwny rozkwit kariery polskich muzykw elektronicznych, takich jak: Marek Biliski, W쿪dys쿪w Komendarek, Konrad Kucz, Artur Laso, Czes쿪w Niemen, Jzef Skrzek. Z kolei rozwj techno w Detroit i house w Chicago to wielki marsz tej muzyki po klubach muzycznych niemal풽 ca쿮go 턻iata.

Z pocz켾kiem lat 90. czysto elektroniczna muzyka taneczna staje si cz沅ci mainstreamowej sceny muzycznej. Wiele tradycyjnych od쿪mw muzyki elektronicznej (ambient, dub) zostaje wch쿽nita przez ten nurt.

Lata 90. to tak풽 okres fuzji r璨nych gatunkw muzyki klasycznej z elektroniczn. St켨 m.in. industrial metal i st켨 m.in. elektronika w utworach jazowych czy g쿽s operowy w koncercie brzmie jak spoza tej ziemi.

Ostatnie lata wprowadzi퀉 tak du퓇 odmian uprawianej muzyki elektronicznej i tak wiele okre턫e, 풽 nie zawsze wiadomo, co zapowied takiego koncertu oznacza. Sztuk autorsk  czy kompozycj wygenerowan przez komputery? Prawd twrcz czy tylko obs퀅g inteligentnych urz켨ze? Z pewno턢i wszystko jest do턻iadczeniem wartym poznania, a prze퓓cie (gdy koncert to nie tylko zabawa) wzmacniaj coraz cz沅ciej efekty multimedialnego i wrcz teatralnego pokazu.

Elektroniczne Pejza풽 Muzyczne w Olsztynie, ktrych nazwa powsta쿪 w roku 2004 do뜻  spontanicznie i po siedmiu latach jest ju zbyt oglna, to popis klawiszowcw. Ka풼y z muzykw, ktry na tej scenie gra, jest muzykiem i kompozytorem, autorem p퀉t, twrc, ktry zagra tak풽 na tradycyjnym instrumencie – fortepianie, gitarze... Elektroniczne Pejza풽 Muzyczne coraz bardziej staj si koncertem, ktremu mo퓆a przypisa nazw Music & Art of Imaging, poniewa klawiszowej grze z wykorzystaniem nowoczesnych brzmie towarzysz scenicznie wiksze prezentacje, poszerzaj켧e horyzont prb i do턻iadcze  – 턯iew, recytatyw, ruch, taniec, ekranowa opowie뜻.

Wieczorem 25 czerwca w Olsztynie mogli턬y pokibicowa ambicjom twrczym tego kierunku. A poni풽j historia olsztyskiego festiwalu, w ktrym zagrali muzycy z ca쿮go kraju, wywo엽c dobre wra풽nia.

zdjcie >>>

zdjcie >>>

zdjcie >>>

zdjcie >>>

Elektroniczne Pejza풽 Muzyczne w Olsztynie:

2004

narodziny pomys퀅 po koncercie klawiszowym Andrzeja Mierzyskiego i Ryszarda Rz켺 na Muzycznej Scenie Warmii i Mazur, du풹 zas퀅ga i impuls dziennikarza muzycznego Grzegorza Kasjaniuka

2005

Elektroniczne Pejza풽 Muzyczne, edycja pierwsza, pomys쿽dawca - Andrzej Mierzyski, organizator -  Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Koncerty:

Bookowsky – Micha Bukowski, Krakw,

Mr Smok – Adam Burkowski, Pozna,

El_vis – Piotr Lenart, Lublin  

Andymian – Andrzej Mierzyski, Olsztyn.

2006

Vanderson – Maciej Wierzchowski, Grudzi켨z,

Vocoderion – Aleksandra Koszewska, Gdask,

Andymian – Andrzej Mierzyski oraz grupa teatru ulicznego „Midzy Innymi” wraz z El풺iet Mierzysk w utworze fina쿽wym.  

2007

Amee Agaru – Marcin Siwiec, Lublin,

Yarek – Jaros쿪w Degrski, Szczecin,

Andymian – Andrzej Mierzyski wraz z Teatrem Zmys Moniki Kazimierczyk, Ostrda, El풺ieta Mierzyska wokalnie.

2008

Certament – Adam Bownik, Lublin,

duet Piotr Krupski i Bartosz Turkowski, Elbl켫, Warszawa,

Andymian – Andrzej Mierzyski oraz El풺ieta Mierzyska i Teatr Zmys w re퓓serii Moniki Kazimierczyk, Ostrda.

2009

Go뜻 specjalny – Marek Biliski, Warszawa,

Maciej Barciszewski, Gniezno,

Polaris – Jakub Kmie, sd

Andymian – Andrzej Mierzyski z El풺iet Mierzysk oraz pokaz Tancerzy  Ognia EXODUS, Ostrda.

2010

Go뜻 specjalny – Electronic Revival, organizatorzy krajowego konkursu i festiwalu The Day of Electronic Music Cekcyn, Marcin Chmara i Tomasz Florek

          - Andymian – Andrzej Mierzyski z El풺iet Mierzysk oraz grupa Tancerzy Ognia eXodus w re퓓serii Wojciecha Ziobra.

2011      (zapowiadane koncerty, 25 czerwca)

Go뜻 specjalny – W쿪dys쿪w „Gudonis” Komendarek

Andymian – Andrzej Mierzyski z El풺iet Mierzysk i grup taca wsp車czesnego Pryzmat w spektaklu „Zaklty Ptak”, choreografia: Katarzyna Grabiska.26 czerwca

(niedziela), godz.12.00-22.00 ,ul. D켦rowszczakw

II 쫤ito ulicy D켦rowszczakw

Najwikszy karnawa uliczny na Warmii i Mazurach!

Koncerty, kabarety, wsplne grillowanie, warsztaty oraz  piknik s켽iedzki to tylko niektre z atrakcji czekaj켧ych na Pastwa. Ponadto odbdzie si jarmark rkodzie쿪, produktw ekologicznych i wyrobw regionalnych. Bdzie mo퓆a zdoby szczyt 턢ianki wspinaczkowej, zataczy flamenco, pogra w szachy, GO! i gry strategiczne, a tak풽 zobaczy spektakl i wzi길 udzia w happeningu.

zdjcie >>>27 czerwca

(poniedzia쿮k), godz.19:00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Program:

zdjcie >>>

zdjcie >>>27 czerwca-7 lipca

(poniedzia쿮k-czwartek)

Europejskie Dni Sztuki i Kultury Ulicznej - Bruk Festival 2011

Bruk Festival 2011: warsztaty taneczne, DJsko-producenckie, teatralne, beatboxowe, instrumentalne oraz koncerty.28 czerwca

godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK

Rewitalizacja

Spotkanie po턻icone tematyce rewitalizacji. G농wnym prelegentem by wieloletni praktyk i ekspert w dziedzinie rewitalizacji dr Andreas Billert.

Organizatorzy: Urz켨 Miasta Olsztyna i MOK.

zdjcie >>>30 czerwca

(czwartek), godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK

Wernisa wystawy KONFRONTY

Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki prezentuje cykl wystaw, bd켧ych prb zderzenia r璨norodnych postaw artystycznych. Tym razem zawitali do Olsztyna, gdzie we wspania퀉ch wntrzach Galerii Amfilada MOK pokazuj prace malarskie i rze펉iarskie.

Celem projektu "Konfronty" jest nawi콄ywanie szeroko zakrojonego dialogu, tak pomidzy samymi artystami zwi콄anymi z Frontem Sztuki, jak i w relacji "twrca - odbiorca", a tak풽 midzy artystami ze stowarzyszenia, a 턳odowiskami twrczymi miast, w ktrych "Konfronty" akurat odbywaj si. Zale퓓 im na nawi콄ywaniu relacji z lud펛i z ca쿮j Polski, na integracji r璨norodnych 턳odowisk artystycznych, w wyniku, czego powsta by mog퀉 kolejne interesuj켧e projekty zwi콄ane ze sztuk. Chc doprowadzi do wytworzenia si swobodnej wsp車pracy na polu kultury pomidzy polskimi miastami, przybli풹 nasz dzia쿪lno뜻 zwi콄an z Warszaw, a tak풽 poznawa 퓓cie artystyczne poza stolic. Ide tego dzia쿪nia jest swobodny przep퀉w my턫i twrczej ponad podzia쿪mi administracyjnymi i regionalnymi. Zapraszamy do konfrontacji.

Arty턢i:

Magda Fokt

Jolanta Badyna-Budny

Marek Zaj켧

Karolina Zwoniarska

Tomasz Nowak

Jacek Malinowski

Maria Pi켾ek

Katarzyna Kordyasz

Jacek Zwoniarski

Sabina Twardowska

Zbigniew Sikora

Marek Ejsmond-쫖usarczyk

Erik Christiansen

Ewa Czuchaj

zdjcie >>>30 czerwca-3 lipca

(czwartek - niedziela)

XXXVIII Oglnopolskie Spotkania Zamkowe „쫜iewajmy Poezj”

Od 30 czerwca do 3 lipca trwa퀉 XXXVIII Oglnopolskie Spotkania Zamkowe "쫜iewajmy Poezj"

30 czerwca

Scena Staromiejska

godz. 15.00

Przeboje Piosenki Poetyckiej z zespo쿮m Czerwony Tulipan

Malta Cafe, piwnice restauracji przy ul. Lelewela 6a

godz. 15.30

Koncert zespo퀅 Sklep z Ptasimi Pirami

Bilety: 25 z

AWANGARDA Bardw, sala kinowa CKF Awangarda

godz. 18.00

Koncert Tomasza Kordeusza

Dziedziniec zamkowy

godz. 21.30

Koncert Konkursowy I

Koncert Katarzyny Groniec

Bilety: 40 z


CZERWIEC 2011