2011

1 kwietnia

(pi켾ek) godz.18.00, Galeria Rynek MOK - wernisa wystawy malarstwa

Robert Listwan: „Naje퓇na Rzeczywisto뜻”

Robert Listwan (ur. w roku 1974 w Olsztynie) malarz, ilustrator, grafik. W latach 1995 – 2000 studiowa malarstwo i grafik w ASP w Gdasku pod kierunkiem Henryka Cze턭ika, Tomasza Bogus쿪wskiego. W 1993 otrzyma stypendium krajowe, a w 1994 stypendium we Francji. Zdoby 3 wyr璨nienia na Biennale Sztuki w kraju. W latach 1996- 2003 tworzy w stylistyce zaczerpnitej z komiksu – powstaje cykl „miasta” zainspirowany twrczo턢i amerykaskich artystw pop-artu i komiksu. Artysta obok malarstwa zajmuje si scenografi teatraln, plakatem i animacj co sprawia wyprodukowanie w 2000 roku adaptacji animowanej na podstawie „Rkopisu znalezionego w Saragossie” Jerzego Hasa za ktr otrzymuje nagrod. W tym samym czasie powstaje nowy cykl obrazw inspirowanych sztuk naiwn po퀅dniowoamerykask i przede wszystkim meksykask. W pracowni artysty pojawia si „Idol”, ktry trafia do grona najciekawszych obrazw roku 2002 wed퀅g „Art & Biznes”. Od tego momentu maluje kompozycje pe쿻e ruchu i koloru. Rwnolegle z malarstwem Listwan uprawia ilustracj. W 2010 powstaje najnowsze wydanie Bajek Ignacego Krasickiego z nowymi ilustracjami w wykonaniu Listwana gdzie w tym cyklu artysta wykonuje 100 ilustracji w technice akrylu, daj켧 upust fascynacji surrealizmem i abstrakcj. W 2010 powstaje nowa seria obrazw „Flat number fifty” inspirowanych twrczo턢i literack Michai쿪 Bu쿴akowa, ktra mia쿪 ju miejsce na wystawach w Barcelonie i Kopenhadze i Polsce.

zdjcie >>>1 kwietnia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod amfiteatrem (bilety 35 z)

„Muzyczne inhalacje”: Marek Dyjak

Sam siebie nazywa barowym grajkiem. Dla fanw jest polskim Tomem Waitsem. „Najbardziej prawdziwym g쿽sem na polskim rynku muzycznym” - tak ocenia go krytyczka muzyczna, nauczycielka 턯iewu El풺ieta Zapendowska. Dyjak to Dyjak - mwi przyjaciele; facet, ktry 퓓 po bandzie, pi po bandzie, a dotar do koca drogi. Ma za sob wiele koncertw w ca퀉m kraju. Na co dzie wystpuje z trbaczem Jerzym Ma쿸iem, pianist Zdzis쿪wem Kalinowskim, kontrabasist Paw쿮m Puszcza쿽 oraz perkusist Karolem Domaskim, ale nie s mu obce koncerty wy낢cznie z gitar. Dyjak jest jak prawdziwy buntownik, co to rzuca si g쿽w naprzd, a dopiero potem podlicza bilans zyskw i strat. Takie s te jego koncerty - zero taryfy ulgowej, 턯iewa to, co czuje i my턫i, nawet je턫i taki ekshibicjonizm sporo go kosztuje.

zdjcie >>>1 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK

Turniej bryd퓇wy4 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz.19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

W programie:

"Ale" - ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej w muzycznym towarzystwie Mateusza Iwaszczyszyna

Koncert olsztyskiej Grupy TAK

zdjcie >>>

zdjcie >>>4 kwietnia

4-8 kwietnia (poniedzia쿮k-pi켾ek), Kamienica Naujacka MOK

Euroshorts 2010 - Europejski Festiwal Fabu퀉, Dokumentu i Reklamy

Euroshorts 2010, czyli Europejski Festiwal Fabu퀉, Dokumentu i Reklamy. Znajdziemy tam krtkie filmy z ca쿮go 턻iata. Pochodz z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. W턳d widzw repliki rozlosowali턬y 턻ie퓎tkie p퀉ty DVD euroshorts vol.6.

Go턢iem festiwalu by prezes FMK Przemek M퀉czyk.

Przemek M퀉czyk - re퓓ser i scenarzysta filmowy. Studiowa na Wydziale Re퓓serii Filmowej FAMU w Pradze (dyplom 1989) i st켨 zna nie펚e jzyk czeski. Uczy si w warszawskim Liceum im. Jaros쿪wa D켦rowskiego gdzie by rozszerzony program jzyka rosyjskiego. Podczas stypendium w USA praktykowa u Bruce'a Bilsona, jednego z re퓓serw s퀉nnej "Bonanzy" i troch pozna angielski :-) Wcze턭iej chodzi na kursy wgierskiego i japoskiego. Nakrci  jeden film dokumentalny o lekarzu, dwa o malarzach, jeden o czarownicy,  widowisko muzyczne z  Filharmoni im. Traugutta ('Warszawskie dzieci"), kilkana턢ie odcinkw serialu dokumentalnego 'Szansa na 퓓cie", sceny fabularne do filmu TVP o prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim oraz kilka reklam i teledyskw.8 kwietnia

(pi켾ek), godz. 17.00 - 19.00, sala kameralna MOK

Fotocasty

Prezentacja - S쿪womir Ostrowski

Fotocasty 낢cz reporta d펧ikowy z fotoreporta풽m. Dobry reporta radiowy jest jeszcze lepszy, gdy si go s퀅cha ogl켨aj켧 dobre zdjcia. Podobnie z fotoreporta풽m, gdy w tle s퀉szymy obrazowe d펧iki. Dodatkowo, starszym reporta퓇m radiowym mo퓆a da poprzez dodanie zdj唯 drugie 퓓cie. Sam fotocast, pozwalaj켧y 낢czy d펧ik z fotografi, urasta do rangi „uznawanego coraz cz沅ciej za nowy gatunek dziennikarski”, wykorzystuje go m.in. Studio Reporta퓎 i Dokumentu Polskiego Radia. W haloGalerii MOK odbdzie si pokaz prac m.in. Eweliny Karpacz - Obo쿪dze i Agnieszki Walewicz oraz Ireny Pi쿪towskiej i Anny Sekudewicz. Oprcz tego S쿪womir Ostrowski, pomys쿽dawca serwisu fotocasty.pl, dziennikarz radiowy i fotografik poka풽 jak samodzielnie stworzy fotocast za pomoc  programu dostpnego online. Impreza w Miejskim O턳odku Kultury towarzyszy VII edycji Oglnopolskiego Konkursu Reporta퓓stw „Melchiory” 2010, ktrej gala odbdzie si w Olsztynie. Miejski O턳odek Kultury zaprasza na pokaz fotocastw 8 kwietnia od 17.00 do 19.00 do haloGalerii MOK.

FOTOCASTY:

1. „Zapa쿸i pana Anatola” – Ewelina Karpacz – Obo쿪dze i Agnieszka Walewicz

2. „Siusiajacy na ksi轅yc” – Irena Pi쿪towska i Anna Sekudewicz

3. Nagrodzony fotokast  lub/i  fotokast Jana Smyka

Impreza towarzysz켧a VII edycji Oglnopolskiego Konkursu Reporta퓓stw "Melchiory" 2010.

Wsp車praca: Radio Olsztyn

zdjcie >>>8 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK

Turniej bryd퓇wy9 kwietnia

(sobota), godz.18.00, Kamienica Naujacka MOK - egzamin dyplomowy studentw III roku I st.

Koncert z cyklu INSTYTUT MUZYKI SWOJEMU MIASTU

Wyst켺ili: B. Abramczyk, S. Dubowik, S. Ma쿪chowski, M. Ortyski, N. Sadowska, P. So쿽ducha.

Promotor artystyczny egzaminw dyplomowych: prof. UWM Walenty Kur풽w.

40-sto lecie Insytutu Muzyki

zdjcie >>>9 kwietnia

(sobota), godz.11.00 - 17.00, haloGaleria MOK

Przegl켨 reporta퓓 dziennikarzy Polskiego Radia

Impreza towarzysz켧a VII edycji Oglnopolskiego Konkursu Reporta퓓stw "Melchiory 2010".

Program:

11.00 – 12.00: Hanna Bogoryja Zakrzewska – Nominacja do Tytu퀅 Radiowy Reporta퓓sta Roku 2010

„Szlaufy” - Nagroda im. Witolada Zadrowskiego „Melchiory - 2004

12.00 – 13.00: Jan Smyk - Nominacja do Tytu퀅 Radiowy Reporta퓓sta Roku 2010

„Ho쿽domor”

13.00 - 14.00: Micha S쿽bodzian - Nominacja do „Srebrnego Melchiora”

„Jestem niewidzialny”

14.00 – 15.00: Hanna Wilczyska - Toczko - Nominacja do „Srebrnego Melchiora”

„Solistki”

15.00 – 16.00: M쿪gorzata 칎rwe i Dawid Zane Mairowitz - Nominacja do „Srebrnego Melchiora”

„Ludziom i zwierztom”

16.00 - 17.00: Agnieszka Czy풽wska Jacquemet – Nominacja do „Srebrnego Melchiora”

„Ostatni lot”

Wsp車praca: Radio Olsztyn.

zdjcie >>>10 kwietnia

(niedziela) godz.12.00, Kamienica Naujacka MOK - eliminacje rejonowe

56. Oglnopolski Konkurs Recytatorski11 kwietnia

(poniedzia쿮k), godz.17.00, Galeria S켽iedzi MOK.

Wernisa wystawy batiku Lucyny Rwniak „Kobiety - obraz w쿪sny”

Lucyna Rwniak urodzi쿪 si w 1948 roku w rodzinie artystycznej i od kilku lat podtrzymuje rodzinn tradycj. Starannie si przygotowuje kupuj켧 fachowe ksi굻ki i przybory malarskie. Uprawia technik pasteli olejnych i suchych, rysuje tuszem, a tak풽 maluje olejami. W 2006 roku wst켺i쿪 do Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi”. Uczestniczy쿪 w zajciach batiku, prowadzonych przez Iwon Bolisk-Walendzik. Do dzi uprawia t technik.

Lucyna Rwniak bra쿪 udzia w kilku wystawach zbiorowych organizowanych dla artystw nieprofesjonalnych w naszym rejonie oraz na po퀅dniu Polski. Jej prace zdobi mieszkania rodziny i znajomych.

zdjcie >>>11 kwietnia

(poniedzia쿮k), godz.19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Wystp kabaretu CZY쪪I JAK 즏A.

zdjcie >>>11 kwietnia

(poniedzia쿮k), godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK - Z cyklu INSTYTUT MUZYKI SWOJEMU MIASTU

Koncert kameralny z okazji 40-sto lecia pracy artystycznej prof. Tadeusza Nied펧iedzia

Prowadzenie: prof. Benedykt B쿽ski dyrektor Instytutu Muzyki UWM w Olsztynie.

Wykonawcy:

Tadeusz Nied펧ied – klarnet

Artur Milian – skrzypce

Micha Nied펧ied – skrzypce

Maciej Nied펧ied – kontrabas

Magdalena Nied펧ied – wiolonczela

Dorota Obijalska – skrzypce

Lucyna 칚쿻ierek – fortepian

Kwartet smyczkowy Wydzia퀅 Sztuki Uniwersytetu Warmisko - Mazurskiego w Olsztynie

Artur Milian - I skrzypce

Anna Mrachacz – II skrzypce

Dorota Michalska – altwka

Krzysztof Koziatek – wiolonczela

Tadeusz Nied펧ied urodzi si w Bychawie, jest profesorem sztuk muzycznych. Absolwent  Liceum Muzycznego w Lublinie i Wydzia퀅 Instrumentalnego P W S M  w Poznaniu w klasie klarnetu prof. W. Michalaka. Ukoczy kurs kameralistyki w Arvice (Szwecja) 1970 r. oraz studia podyplomowe w  Akademiach Muzycznych w Brnie i Pradze (1979) Tadeusz Nied펧ied pracuje na Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim w Olsztynie oraz w Pastwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie, gdzie prowadzi zajcia z  klarnetu. Jest promotorem prac magisterskich oraz recenzentem przewodu doktorskiego i habilitacyjnego. Wystpuje jako solista Orkiestry Symfonicznej  Filharmonii Warmisko- Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. W latach 1987-96  by I klarnecist w Orkiestrze Wiener Mozart Oper  (Scala Theater Basel, Szwajcaria).

zdjcie >>>12 kwietnia

(wtorek), godz.14.30 - 17.30, Kamienica Naujacka MOK

„Dawne czasy, nowe media. Gazeta Olsztyska - 125 lat temu i teraz”

Spotkanie zamknite w formie paneli dyskusyjnych z udzia쿮m m.in. historykw i medioznawcw na temat zmieniaj켧ego si rynku oraz o przysz쿽턢i mediw.

Wsp車organizator: Gazeta Olsztyska.

zdjcie >>>13 kwietnia

(턳oda), godz.18.00, Kamienica Naujacka MOK

Egzamin dyplomowy studentw III roku I st.

Z cyklu INSTYTUT MUZYKI SWOJEMU MIASTU

Wyst켺ili: B. Bekisz, N. Sadowska, S. Kibis, P. Klonowski, A. Piekosz, W. Raczkowski, T. Rybarkiewicz, K. Wa퓆a.

Promotor artystyczny egzaminw dyplomowych: prof. Walenty Kur풽w.

40-sto lecie Instytutu Muzyki.

zdjcie >>>14 kwietnia

(czwartek), godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, odby쿽 si kolejne spotkanie dotycz켧e II 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw

II 쫤ito Ulicy D켦rowszczakw - przygotowania

Zaczeli턬y przygotowania do II 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw w Olsztynie. W 2011 roku chcemy kontynuowa t ciep쿽 przyjt inicjatyw, wic czekamy na wszystkich, ktrzy chc wsp車tworzy to wydarzenie.

Przygotujmy razem 쫤ito Ulicy D켦rowszczakw!  Ul. D켦rowszczakw to nie tylko kawa쿮k zachowanej historii Olsztyna, to rwnie ludzie!

MOK zaprasza na kolejne spotkanie mieszkacw, przedsibiorcw, pracownikw instytucji oraz sympatykw imprezy.15 kwietnia

(pi켾ek), godz.17.00, Spichlerz MOK.

Turniej bryd퓇wy15 kwietnia

(pi켾ek), godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Mi쿽뜻 w Pary퓎 - koncert Doroty Lanton

Koncert z okazji XV Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej / Journes de la Francophonie et de la Culture Franaise.

Recital „Mi쿽뜻 w Pary퓎”, czyli  „L’amour a Paris” w wykonaniu aktorki i piosenkarki Doroty Lanton to najpikniejsze francuskie piosenki o mi쿽턢i z repertuaru Edith Piaf, Juliette Grco, Carli Bruni, Jacqueas’a Brela, Yves Montanda, Joe Dassina, Paris Combo.

Wstp wolny.

Organizatorzy: MOK i Centrum Polsko - Francuskie Cotes D'Armor. Warmia i Mazury.

zdjcie >>>15 kwietnia

(pi켾ek), godz. 19.00, sala kameralna pod amfiteatrem

Rze펝ia literacka nr 3 - POEZJA

Go턢iem Rze펝i nr 3 by Krzysztof Szatrawski – poeta, prozaik, krytyk muzyczny i literacki.

Rze펝ia literacka NR 3 - laureaci:

I nagroda Jury:

Michalina Janyszek-Kujawa

Nagroda Publiczno턢i:

Micha Biedziuk

Wyr璨nienia:

Piotr Marchel "Mustang"

Katarzyna Szymura

Sk쿪d Jury: Krzysztof Szatrawski, Tamara Bo쿭ak - Janowska i Iwona 즑zicka-Pawlak.

zdjcie >>>16 kwietnia

(sobota), godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK - z cyklu Salonik Muzyczny

Koncert „Wiosna – a kuku! Muzyka 풹rtem pisana”

Prowadzenie: Jacek Wjcik i Jaros쿪w Ciecierski

Utwory fortepianowe, wokalne i fletowe:

- (na przywitanie) W. A. Mozart – „Bu쿮czka z mas쿮m”, wyk. J. Ciecierski

- G. Martin – „Swinguj켧y pasterze”

  (...) - „Stary zegar z kuku쿸”

  wyk. Hubert 즑gun – fortepian, z tow. perkusji

- L. Gordon – „Deep Roots” i „Swinging Raindrops”

  wyk. Karolina Korycka – fortepian, z tow. perkusji

- Sz. Bator – Taniec czarownic

  wyk. Zofia Tylicka – fortepian

- Fr. Schubert – Polna r璨yczka

- S. Niewiadomski – Jagdki

   wyk. Zofia Tylicka – 턯iew


Fried Walter:

I – Schneegeglckchen, II – Himmelschlussel, III – Levkojen

     wyk. trio fletowe: Agnieszka Mioskowska, Karolina Korycka, Karolina Sobota

G. Dymitrescu – „Taniec ch쿽pski”

wyk. Justyna Stripling -  kontrabas, z tow. fortepianu

Utwory perkusyjne z tow. fortepianu:

- S. Prokofiew – Gawot z Symfonii Klasycznej

      wyk. Kamil Nahili (marimba)

- H. Purcell – Air oraz W. Soliwoncow – 칊rcik

       wyk. Micha Zawadzki (dzwonki)

- R. Schumann – 쫗ia퀉 je펋ziec

      wyk. Miko쿪j Hnatiuk i Wojciech Bieniek (marimba)

- August Durand – Valse in Es

      wyk. Emil Walinowicz (marimba)

- H. Breuer – Ragtime

      wyk. Filip Zawadzki (marimba), Marcin Sojka (...)

- W. Cybin – Starodawny taniec

      wyk. Piotr Szymaski (marimba)

- N. Paganini – Moto perpetuo

      wyk. Emil Walinowicz (marimba)

Akompaniament na fortepianie: Jaros쿪w Ciecierski oraz 즩kasz J撰wiak.

zdjcie >>>17 kwietnia

(niedziela), godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK

Moderato „W wiosennym nastroju”

Kierownictwo muzyczne: W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz

Przy fortepianie: Damian Micha쿽wski

W programie koncertu:18 kwietnia

(poniedzia쿮k), godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

zdjcie >>>    
zdjcie >>>19 kwietnia

(wtorek), godz. 19.00, Kamienica Naujacka - koncert z cyklu KOBIEtONY

„Wyspa” - recital Leny Pikniewskiej

Artystce towarzyszyli: Krzysztof Dys /pianino i Grzegorz Kopala /gitara.

zdjcie >>>20 kwietnia

(턳oda), godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK (cyklu „Ziele w krajobrazie miasta”)

„Rola placu w mie턢ie - od pekiskiego Tiananmen do sopockiego moniaka”

Prelekcja architektw krajobrazu: Joanny Majewskiej i Agnieszki Hubeny-칤kowskiej.

Spotkania odbywaj si przy wsp車pracy Stowarzyszenia Polskich Architektw Krajobrazu oraz Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM .

zdjcie >>>26 kwietnia

(wtorek), godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK.

Moje Kino – Klasycznie: Prba orkiestry/ Prova d'orchestra

Prba orkiestry/ Prova d'orchestra opowiada o muzykach orkiestry symfonicznej, ktrzy przybywaj do renesansowej kaplicy, gdzie ma si odby prba Oratorium. Administrator obiektu informuje ich, 풽 na prb przyby쿪 tak풽 ekipa telewizyjna. Filmowcy zak농caj niezbdn do wsp車dzia쿪nia harmoni. W trakcie wywiadw ujawniaj si antagonizmy midzy poszczeglnymi muzykami, narasta niech唯 wobec dyrygenta. W zdyscyplinowane zwykle szeregi muzykw wkrada si anarchia. Spotkaniu towarzyszy쿪 prelekcja dr Krzysztofa Szatrawskiego.

Wstp wolny.28 kwietnia

(czwartek), godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK.

Wernisa wystawy „Jan Pawe II – Wspomnienia”

zdjcie >>>29 kwietnia

(pi켾ek), godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK

Doroczny przegl켨 twrczo턢i cz쿽nkw Zwi콄ku Plastykw Warmii i Mazur

Do 16 maja zapraszali턬y wszystkich zainteresowanych do obejrzenia naszej kolejnej wsplnej wystawy w Galerii Spichlerz MOK Olsztyn. W tym roku jest to X jubileuszowy przegl켨 prac artystw Zwi콄ku Plastykw Warmii i Mazur. Prace zaprezentowa쿽 dziewitnastu twrcw naszego Zwi콄ku oraz m쿽dzie z zaprzyja펝ionego Specjalnego O턳odka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Zwi콄ek Plastykw Warmii i Mazur to stowarzyszenie twrcze. Dzia쿪 w obszarze sztuki popularnej od 1995 roku. Organizuje wystawy zbiorowe i indywidualne, midzynarodowe plenery, warsztaty artystyczne i edukacyjne. Uczestniczy w akcjach charytatywnych, popularyzuje sztuki plastyczne, wsp車pracujemy z Samorz켨ami oraz innymi Stowarzyszeniami.

zdjcie >>>29 kwietnia

(pi켾ek), godz. 19.00, sala kameralna pod amfiteatrem.

Olsztyskie Dobranocki Bluesowe: The Moongang

Z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe: koncert zespo퀅 The Moongang

Grupa The Moongang za쿽퓇na zosta쿪 w 2009 roku przez m쿽dych chocia ju do턻iadczonych trjmiejskich muzykw bluesowych i jazzowych. W jej sk쿪d wchodz: Joanna Knitter, Piotr Gra, Karol Koz쿽wski, Marcin W켨o쿽wski, Hubert 쫤i켾ek oraz Roman Badeski.

Muzycy czerpi inspiracje z wielu gatunkw takich jak blues, jazz, soul czy funky. Styl zespo퀅 z jednej strony wyznacza szacunek do blues-rockowej tradycji, z drugiej jednak ci켫쿪 ch唯 eksperymentowania, dziki czemu ich aran풹cje cechuje 턻ie퓇뜻 i nowatorstwo.

Grupa mo풽 pochwali si tym, 풽 ju w pierwszym roku dzia쿪lno턢i wyst켺i쿪 m.in. na du풽j scenie Rawa Blues Festival 2009 w Katowicach, zosta쿪 laureatem konkursu zespo농w na Festiwalu Muzycznym im. Ry턪a Riedla 2010 w Chorzowie oraz jej nagranie trafi쿽 na p퀉t prezentuj켧 utwory czo쿽wych polskich zespo농w bluesowych "Antologia Polskiego Bluesa" wydanej pod patronatem radiowej Trjki. Utwory zespo퀅 prezentowane by퀉 m.in. na antenie radiowej Trjki oraz Radia Plus.

zdjcie >>>30 kwietnia

(sobota), godz. 20.00, scena staromiejska

Koncert zespo퀅 MATE.O

MATE.O (Mateusz Otremba) po raz pierwszy zagra na scenie w 1997 roku. Nagra 3 autorskie albumy: „Totalne uwielbienie” (1998), „Jeste dobry dla mnie” (2002), „Zapominam siebie” (2006). W 2004r. wyda singiel w wersji anglojzycznej – „Acoustic Summer 04”. Od 10 lat regularnie koncertuje w kraju m.in. kilkakrotnie bra udzia w presti퓇wych festiwalach: Slot Art Festiwal (Lubi굻), Song of Songs (Toru), Festiwal Muzyki Dobrej (Warszawa), Festiwal Str璨w Poranka (Chorzw), a tak풽 wystpowa w licznych klubach muzycznych, salach koncertowych, ko턢io쿪ch czy imprezach plenerowych.

Jego twrczo뜻 jest czsto wykorzystywana na p퀉tach i koncertach m.in. chru TGD (Trzecia Godzina Dnia), z ktrym od wielu lat wystpuje jako solista wraz z Mieczem Szcze턭iakiem i Beat Bednarz, bior켧 udzia w telewizyjnych projektach pod kierownictwem El풺iety Skrtkowskiej (Szansa na sukces). Mo퓆a go by쿽 zobaczy tak풽 w koncertach telewizyjnych pod kierownictwem muzycznym Marcina Pospieszalskiego oraz wsplnych wystpach z Ark Noego.

zdjcie >>>KWIECIE 2011