2011

2 marca

(턳oda) godz.18.00, Kamienica Naujacka MOK (z cyklu „Ziele w krajobrazie wsp車czesnego miasta”)

W Olsztynie powstanie ogrd botaniczny - Jaki bdzie?

Prelekcja prof.dr hab. Czes쿪wa Ho쿭yskego (UWM).

Wsp車praca: Stowarzyszenie Polskich Architektw Krajobrazu oraz Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie.

zdjcie >>>4 marca

(pi켾ek), godz. 18.00, Galeria Rynek MOK - wernisa wystawy fotografii piktorialnej autorstwa Pictorial Teamu.

In Minor - wernisa wystawy fotografii piktorialnej

Autorzy prac:

Mieczys쿪w Wielomski, Agnieszka Tomiczek, Lucyna Romaska, Ma쿲orzata Korzec, Janusz Chojnacki, Marek Ho쿽ta, Szymon Olma, Witold Cegie쿸a, Wojciech Romaski, Wojciech Noga.

„Sam tytu wystawy IN MINOR okre턫a jej charakter, tonacj. Jest to nasza najbardziej odautorska i osobista wystawa mwi켧a – jak zawsze nie wprost – o rzeczach determinuj켧ych nasze 퓓cie, marzeniach czy tsknotach ale rado턢i w naszych zdjciach to jak na lekarstwo... ” – mwi autorzy.

zdjcie >>>5 marca

(sobota) godz. 11.00, Audytorium Maximum (Aula TWP), al. Wojska Polskiego 13

Koncert Kaziukowy

Wileski Kaziuk od trzech wiekw jest zwiastunem wczesnej wiosny – to dawniej trwaj켧y czasem przez dwa tygodnie barwny jarmark. Rozpoczyna si zawsze w dniu 턻. Kazimierza, czyli 4 marca. Atmosfer Kaziukw, ktre by mo풽 dla niektrych bd sentymentaln podr璨 do krainy dziecistwa, mo퓆a by쿽poczu w Olsztynie 5 marca, o godz. 11.00 w Sali Audytorium Maximum.

W programie: tace warmiskie, kaszubskie, 쿽wickie i spiskie, pie턭i i tace do melodii z polskich filmw oraz kiermasz.

Wyst켺i퀉: Polski Zesp車 Pie턭i i Taca „WILIA” z Wilna  w programie przygotowanym specjalnie z okazji swojego 55-lecia pt „Magiczny 턻iat muzyki filmowej”, grupa wykona tak풽  tace i pie턭i z r璨nych regionw Polski w programie pt: „Pikna nasza Polska ca쿪” . Natomiast Zesp車 Taca Ludowego „Per쿪 Warmii” z Lidzbarka Warmiskiego zaprezentowa uk쿪dy tacw ludowych regionu  Warmii, Kujaw, oraz grali spiskich. Wystpom towarzyszy kiermasz sztuki ludowej, podczas ktrego mo퓆a by쿽 kupi palmy, obwarzanki smorgoskie, serca kaziukowe oraz  wyroby kuchni wileskiej. Imprez prowadzili Ciotka Franukowa, czyli Anna Adamowicz i Wincuk, czyli Dominik Kuziniewicz. By쿪 to okazja nie tylko do obejrzenia ciekawego, artystycznego widowiska, ale tak풽 kontaktu ze 턳odowiskiem dawnych mieszkacw Wilna lub ich potomkw, ktrych w Olsztynie i regionie nie brakuje.

Zespo퀉 XXVII Kaziukw-Wilniukw:

Pocz켾ki Polskiego Artystycznego Zespo퀅 Pie턭i i Taca „Wilia” sigaj 19 marca 1955 roku, kiedy to z grona studentw Uniwersytetu Wileskiego, powo쿪no do 퓓cia grup taneczn oraz chr. W ci켫u ponad pi唯dziesiciu lat dzia쿪lno턢i zesp車 da ponad 1300 koncertw

w kraju i za granic. Niejednokrotnie prezentowa swj dorobek na renomowanych festiwalach w kraju i za granic, m.in.: na Kaszubach, w Rzeszowie, Koszalinie, Mr켫owie, Krakowie, a tak풽 w  Hanowerze i Recklinghausen w Niemczech. Wielkim prze퓓ciem dla cz쿽nkw zespo퀅 by쿽 czynne uczestnictwo we mszy 턻. celebrowanej przez Jana Paw쿪 II w Koszalinie i wizyta tego szczeglnego go턢ia w Wilnie, w 1993 roku.

„Wilia” na swoim koncie ma liczne nagrania w Litewskim Radiu i Telewizji, koncerty w placwkach kulturalnych na Litwie, Ukrainie, w Polsce i w Niemczech. Do najciekawszych nale퓓 zaliczy wymian artystyczn z Polskim Teatrem Ludowym we Lwowie, spotkania z aktorami Operetki Warszawskiej, Teatru Starego z Krakowa i Teatru Pantomimy z Wroc쿪wia.  „Wilia” niejednokrotnie podejmowa쿪 u siebie tak znamienitych go턢i jak „Mazowsze”, „쫖켽k”, Reprezentacyjny Zesp車 Artystyczny Wojska Polskiego. Bogaty i r璨norodny repertuar „Wilii” obejmuje  folklor r璨nych regionw Polski, polskie tace narodowe, jak te pie턭i i tace Ziemi Wileskiej. Niektre pozycje zyska퀉 nawet miano „z쿽tego repertuaru” nale엽 do nich m.in.: Polonez „Po풽gnanie Ojczyzny” M.K. Ogiskiego, Mazur z Opery „Straszny Dwr” St. Moniuszki czy Suita Grnicza. W sk쿪d licz켧ego oko쿽 100 osb zespo퀅, wchodzi obecnie grupa taneczna, chr, kapela i kierownictwo. Ka풼y z cz쿽nkw kieruj켧 si maksym „I뜻 przez 퓓cie tak, by zostawi po sobie 턫ad” ma swj niepowtarzalny urok i niezaprzeczalny wk쿪d w rozwj „Wilii”. Zesp車 nazywany bywa „Wileskim Mazowszem” – na swoim koncie posiada liczne wyr璨nienia za dzia쿪lno턢i artystyczn i kultywowanie tradycji polskich na Litwie przyznawanych zarwno przez Rzeczypospolit Polsk jak i Republik Litewsk (wyr璨nienie „Zas퀅퓇ny dla kultury polskiej”, medal im. Oskara Kolberga, odznaka Marsza쿸a Senatu RP „Z쿽ty laur” oraz wieloma innymi). W mi쿽턢i do ojczystego folkloru wychowa niejedno pokolenie 턯iewakw, tancerzy i muzykw. Wielu z nich kontynuuje prac artystyczn z za쿽퓇nymi przez siebie zespo쿪mi, takimi jak „Wilenka”, „Prz굡niczka”, „쫤itezianka”, „Wileszczyzna”, „Strumyk”, „Zgoda”, „Sto U턬iechw” i wiele innych.

Kierownictwo zespo퀅:

Renata Brasel - kierownik artystyczny i dyrygent zespo퀅

Marzena Suchocka - choreograf zespo퀅

Zdzis쿪w Stankiewicz - Instruktor taca

Zesp車 istnieje od jesieni 2008 roku. Tworz go m쿽de osoby z Lidzbarka Warmiskiego. Wykonuj uk쿪dy taca ludowego z r璨nych cz沅ci Polski, m.in. Spisza, Warmii, a tak풽 tace narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur. "Per쿪 Warmii" ma na swoim koncie m.in. wystpy podczas koncertw XXV i XXVI Kaziukw-Wilniukw organizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury, I Reszelskiego Festynu Cittaslow, udzia w Balkan Folk Fest w Bu쿲arii oraz w Tygodniu Kultury Polskiej na Rwieszczy펝ie na Ukrainie, gdzie zesp車 reprezentowa wojewdztwo warmisko-mazurskie. „Per쿪” bierze udzia tak풽 w widowiskach teatralno-tanecznych i warsztatach tanecznych w r璨nych regionach kraju. W sk쿪d zespo퀅 wchodzi tak풽 kapela ludowa, ktra gra podczas koncertw "Per퀉 Warmii".

Kierownictwo zespo퀅:

Jolanata Adamczyk

Jakub Naczmaski – instruktor i choreograf

zdjcie >>>7 marca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK.

Teatralny Spichlerz

W programie:

„Opowie턢i o mi쿽턢i” - ma쿮 prozy Hani Brakonieckiej w muzycznym towarzystwie Mateusza Iwaszczyszyna.

Bia퀉 Teatr spektakl „Po nitce do ppka” - wiersze Anny 쫤irszczyskiej, w re퓓serii J. Tomaszewskiej.

zdjcie >>>9 marca

(턳oda), godz. 18.00, haloGaleria MOK (kurator Micha Brzeziski)

Wernisa wystawy videoartu - KRYZY$

Arty턢i bior켧y udzia w wystawie:

Zambari

Rogulus

Micha Brzeziski

Kuba Bielawski

Alicja 칎browska

Artur Tajber

Kamil Smuga

Wiktor Skok

Efka (Grzenda)

Pawe Hajncel

zdjcie >>>10 marca

(czwartek), godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

„Panny L.” - spektakl Grupy Teatralnej KOKON

Spektakl „Panny L.” jest realizowany w oparciu o poezj Boles쿪wa Le턬iana.

Scenariusz i re퓓seria: Krystyna Jdrys.

Opracowanie muzyczne i wykonanie: Pawe Kotarski.

Spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej KOKON

Obsada:

Alicja Czerniewicz

Kinga Jasik

Paulina Konopka

Aleksandra Romanek

Sylwia Siwek

Spektakl „Panny L” powsta na podstawie wierszy Boles쿪wa Le턬iana. Fabu쿪 wydaje si prosta: grupa dziewcz켾, jak bywa쿽 w dawnych czasach, wybiera si na polan niedaleko rzeki, by pod pretekstem zrobienia prania, spdzi mi쿽 czas, opowiadaj켧 zas퀉szane historie mi쿽sne. W pewnym momencie postaci wpadaj na pomys wywo쿪nia ducha lasu. Niewinna zabawa przynosi jednak nieoczekiwany skutek. Le턬ianowski duch lasu sprawia, 풽 dziewczta otrzymuj dar odczuwania, wrcz widzenia niewidzialnego. Opowiadaj켧 historie z pogranicza magii i snu, niejednokrotnie staj si ich bohaterkami. Bezwiednie przekraczaj barier realnego 턻iata i wkraczaj w rzeczywisto뜻 metafizyczn. Jednak ludowe pochodzenie oraz prosta natura dziewcz켾 sprawia, 풽 zawsze bezpiecznie wracaj do swojskiej zabawy.

Bohaterem rzeczywistych i nierealnych 턻iatw w spektaklu jest tak풽 Muzyka. Prowadzi nas od krainy marze o zam굻pj턢iu, poprzez 턻iat namacalny, przygrywaj켧 oberka do taca, oddaj켧 d펧ik szumi켧ej wody, skrzypi켧ego 퓎rawia czy 턯iew ptakw, a do sfery metafizycznej, w ktrej przyjmuje rol duszy wchodz켧ej w konflikt z cia쿮m. Jest wreszcie tak cenionym przez symbolistw 턯iewem poety bez s농w.

Spektakl, cho pos퀅guje si jzykiem trudnym, indywidualnym, nacechowanym barokow obfito턢i formy, dotyka problemw ponadczasowych, bliskich tak풽 wsp車czesnemu cz쿽wiekowi. Porusza tematy filozoficzno-metafizyczne: mwi o przemijaniu, wyobcowaniu, niespe쿻ionej mi쿽턢i, 턬ierci, a tak풽 o wszechpot轅nej Naturze. Le턬ianowski duch uwodzi dziewczta i pozwala przekroczy prg dotychczas poznanego 턻iata. To g녠bokie do턻iadczenie, jakie staje si ich udzia쿮m, umo퓄iwia odczucie i zrozumienie rzeczy wykraczaj켧ych poza sfer intelektualn.

Jak to wp퀉wa na ich 퓓cie? Czy „Panny L” odzwierciedlaj Le턬ianowski ogrd? Czy, podobnie jak poeta, prbuj poszukiwa wiary pomidzy trzema filarami filozoficznego trjk켾a – Bg-Natura-Cz쿽wiek? Z pewno턢i nie do koca. Dziewczta nie snuj teoretycznych rozwa풹, jednak wzbogacone o dane im prze퓓cia wpisuj si w ten nurt, zadaj켧 bardzo proste pytanie, czy „oprcz lasu i zwierz켾 i ludzi nic na tym 턻iecie pokocha nie mo퓆a”? To pytanie jest ostatnim zdaniem wypowiedzianym w spektaklu, ktre porusza wa퓆y problem zwi콄any z bytem, a mo풽 nawet z istnieniem samego Boga. O tym, jaka padnie na nie odpowied, zdecyduj sami widzowie.

Przed spektaklem wiersze B. Le턬iana za턯iewa 즩kasz Jdrys, ktry od wielu lat wystpuje g농wnie z piosenk poetyck w olsztyskich klubach. Przez kilka lat wsp車tworzy cykl "Dekopoezja" w olsztyskiej Dekoram. Koncertowa w s퀉nnej Piwnicy 쫤idnickiej we Wroc쿪wiu oraz na "Powrocie do korzeni" w Krakowie, wystpowa tak풽 na festiwalach OSPA na Bere턭iku.

zdjcie >>>11 marca

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK. Turniej bryd퓇wy.

Turniej bryd퓇wy11 marca

(pi켾ek), godz. 19.00, sala kameralna pod amfiteatrem (z cyklu „Muzyczne Inhalacje”)

Koncert zespo퀅 MOSAIC

Zesp車 MOSAIC funkcjonuje na pograniczu muzyki dawnej i tradycyjnej. W repertuarze grupy znajduj si barwne autorskie aran풹cje utworw z r璨nych tradycji i czasw, szczeglnie chtnie MOSAIC siga po archaiczne motywy z tradycji polskiej. Muzycy graj na zrekonstruowanych instrumentach dawnych (fidel i flety 턳edniowieczne) oraz instrumentach tradycyjnych, jakich do tej pory u퓓wa si w r璨nych zak켾kach 턻iata (dudy galicyjskie, lutnia arabska czy orientalne instrumenty perkusyjne). MOSAIC wystpuje na festiwalach muzyki dawnej i etnicznej. W roku 2008 zosta laureatem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja oraz zwycizc festiwalu Miko쿪jki Folkowe. Podczas tegorocznej edycji festiwalu Skrzy퓇wanie Kultur zesp車 wyst켺i na wsplnym koncercie z Al Andaluz Project.

Sk쿪d zespo퀅:

Mateusz Szemraj - lutnia oud, cymba퀉;

Wojciech Lubertowicz - bbny obrczowe, cajon;  

Jolanta Kossakowska - vocal, fidel ;

Zofia Janiczek - flety, vocal dudy; Maciej Cierliski - lira korbowa;

Sebastian Wiel켨ek - flety, lira korbowa, harmonia peda쿽wa;

zdjcie >>>12 marca

(sobota), godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK (z cyklu KOBIEtONY)

„Znaki na niebie” - recital Iwony Loranc

Piosenki z p퀉ty "Znaki na niebie” to przejmuj켧e opowie턢i o 퓓ciu i mi쿽턢i, o rado턢iach i smutkach, o ludziach.

Iwona Loranc - polska piosenkarka i aktorka, zwi콄ana z Teatrem Polskim w Bielsku-Bia쿮j, Teatrem Komedia w Warszawie i Teatrem Korez w Katowicach. W 2002 roku otrzyma쿪 Grand Prix na PPA we Wroc쿪wiu, Grand Prix na SFP w Krakowie, FAMA w 쫤inouj턢iu, Grand Prix na Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku, liczne pierwsze nagrody na festiwalach poezji i piosenki artystycznej. Jest zapraszana do koncertw organizowanych przez TVP: koncerty piosenek Zygmunta Koniecznego, Grzegorza Turnaua, Andrzeja Sikorowskiego, Andrzeja Zauchy, Seweryna Krajewskiego, Bu쿪ta Okud풹wy, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty.

Nagra쿪 trzy p퀉ty: "Tricolor", "Znaki na niebie" i "Loranc 턯iewa Jakubczak". W 2006 r. wzi怨a udzia z innymi artystami,w projektach, ktrych efektem by쿽 nagranie p퀉t: "Konieczno뜻 mi쿽턢i" i "O duszo wszelka". Wsp車pracuje z nastpuj켧ymi muzykami: Mi쿽sz Wo턪o (pianino, aran풹cje, kompozycje), Mi쿽sz Pkala (instrumenty perkusyjne), Maciej Szczyciski (kontrabas). Podczas recitalu artystka prezentuje tak풽 piosenki Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty i Grzegorza Turnaua.

zdjcie >>>14 marca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

W programie:

„Nasz cz쿽wiek w epicentrum zamieszek w Egipcie” - spotkanie z Czarkiem Stankiewiczem dziennikarzem Radia ZET

„Cicho” - recital Marty Andrzejczyk

zdjcie >>>

zdjcie >>>17 marca

(czwartek) Spichlerz MOK, sala kameralna amfiteatru

Dzie 쫤itego Patryka w MOKu

17.00-19.00, Spichlerz MOK

Warsztaty taca irlandzkiego -  prowadzenie Joanna Ochdowska (Elphin) – zajcia dla doros퀉ch

Ilo뜻 miejsc ograniczona – 15 osb. Warsztaty p쿪tne, cena 20 z
Warsztaty muzyki irlandzkiej i whistle - prowadzenie  Marcin Rumiski (Shannon) – zajcia dla doros퀉ch
Ilo뜻 miejsc ograniczona – 15 osb. Warsztaty p쿪tne, cena 20 z.

zdjcie >>>

20.00, sala kameralna pod amfiteatrem

Koncert zespo퀅 Shannon UNPLUGGED

Zesp車 Shannon zosta za쿽퓇ny przez Marcina Rumiskiego w 1994 roku w Olsztynie, a w jego sk쿪d wchodz:

Marcin Rumiski - whistle, highland bagpipes, mandolina, bombarda, 턯iew

Maria Rumiska - piano, 턯iew

Marcin Drabik - skrzypce

Rafa Rupiski - gitara

Od momentu powstania, grupa wielokrotnie zmienia쿪 swoj posta, by od pocz켾ku nowego tysi켧lecia uplasowa si na sta쿮 w턳d profesjonalnych reprezentantw muzyki folk z Polski, rozpoznawalnych w wielu krajach Europy i 쫤iata. Czste 낢czenie nurtw muzyki celtyckiej (irlandzkiej, szkockiej, bretoskiej) i world z rockiem, jazzem, czy popem od lat stanowi charakterystyczn cech stylu SHANNON, ktry cho modyfikowany, zawsze brzmi rozpoznawalnie i charakterystycznie. Dzieje si tak przede wszystkim dziki sta쿮mu prowadzeniu zespo퀅 przez lidera Marcina Rumiskiego, ktry prcz nieustannie rozwijanej umiejtno턢i gry na irlandzkich whistlach, od lat przykuwa uwag s퀅chaczy rzadko wykorzystywan w tym nurcie umiejtno턢i 턯iewu alikwotowego (Tuva, Mongolia). W swym dorobku zesp車 posiada 7 albumw, 턢ie퓃 d펧ikow do filmu („1409 - Afera na Zamku Bartenstein” SPI), singiel z zespo쿮m "Rycz켧e 20-tki", widowisko muzyczno-taneczne w stylu irlandzkim „SHANNON-ELPHIN SHOW”. Ostatnia p퀉ta "CELTIFICATION" ukaza쿪 si w po쿽wie 2010 roku.

Na koniec dnia odby si pokaz filmu muzycznego „Chieftains-Live Over Ireland. Water from the Well”. re. Maurice Linnane (film w oryginalnej wersji jzykowej).

zdjcie >>>18 marca

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK. Turniej bryd퓇wy.

Turniej bryd퓇wy18 marca

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna amfiteatru

Rze펝ia literacka NR 2

Rze펝ia literacka NR2 - laureaci:

Sk쿪d Jury: Piotr Siwecki, Tamara Bo쿭ak – Janowska i Iwona 즑zicka-Pawlak.

zdjcie >>>20 marca

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK

Wiosenny koncert grupy smyczkowej ABSOLWENT

W programie m.in. „Wiosna” A. Vivaldiego, utwory S. Rachmaninowa, P. Czajkowskiego, muzyka filmowa.

Olsztyska Grupa Smyczkowa ABSOLWENT, ktr kieruje Dorota Obijalska, powsta쿪 z jej inicjatywy w 2006 roku. Ide stworzenia grupy by쿪 ch唯 kontynuacji gry na instrumentach smyczkowych i wsplnego muzykowania. Cz쿽nkowie zespo퀅 to g농wnie absolwenci Pastwowej Szko퀉 Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie, obecnie reprezentuj켧y r璨ne zawody.

W zespole graj m.in. farmaceuta, lekarz, prawnik, plastyk, filozof, informatyk, architekt, policjant. Grupa liczy obecnie 18 osb. W jej sk쿪d wchodz: trzynastu skrzypkw, dwch altowiolinistw, jeden wiolonczelista i jeden kontrabasista. Regularne spotkania zespo퀅 pozwalaj na doskonalenie warsztatu gry i prezentowanie umiejtno턢i na licznych koncertach. Repertuar zespo퀅 stanowi zarwno utwory klasyczne jak i rozrywkowe.

zdjcie >>>21 marca

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK - z cyklu „Instytut Muzyki swojemu miastu”

„Hiszpaski 퓓wio i orientalna zmys쿽wo뜻” - koncert pie턭i hiszpaskich

Koncert z okazji 40-lecia Instytutu Muzyki UWM.

Wykonawcy:

Agnieszka Dziewulska-Paw쿽wska – kontralt

Walentyn Kur풽w - akompaniament

zdjcie >>>21 marca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK.

Teatralny Spichlerz

W programie:

„Zby” spektakl Teatru Nieskromnego z LO 2 w Olsztynie

zdjcia >>>

Kabaret Piosenki Smutnej i go턢ie: Hanna Brakoniecka, Alicja Juszkiewicz, Wojtek Gsicki  

zdjcie >>>24 marca

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK.

Wernisa wystawy grafiki prof. Mai Baranowskiej

Maja Baranowska urodzi쿪 si w 1962 roku w Olsztynie. Ukoczy쿪 studia na Wydziale Sztuk Piknych UMK w Toruniu. Otrzyma쿪 dyplom z wyr璨nieniem w Pracowni Serigrafii prof. Bohdana Przybyliskiego w 1989 roku. Uprawia grafik warsztatow, rysunek, pastel. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Grafiki Warsztatowej Katedry Sztuk Piknych UWM w Olsztynie. W 1998 r. uzyska쿪 doktorat w ASP w Warszawie. W 2003 r. otrzyma쿪 nagrod II stopnia rektora UWM. Autorka kilku wystaw indywidualnych: 1998 - ASP Warszawa; "Dni Polskie w Aalaborg", Muzeum Sztuki P車nocnej Jutlandii, Gammel Torv, Dania, 1999 - "Grafika", AMU Center Aalaborg, Dania. Udzia w kilkunastu wystawach w kraju i za granic (USA, Dania, Francja, Rosja), m.in. 2000 - Polska grafika wsp車czesna ze zbiorw Muzeum Warmii i Mazur, Francja; VI Midzynarodowe Biennale Grafiki Krajw Nadba퀃yckich, Kaliningrad, 2003 - VIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, BWA Olsztyn

zdjcie >>>24 marca

(czwartek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK

„Czy wszystko jest iluzj?”- prezentacja psychologa, trenera umiejtno턢i spo쿮cznych, Joanny Wasilewskiej o iluzjach wykorzystywanych przez artystw malarzy, a badanych przez naukowcw (Rado뜻 zmys농w - „Remanenty”)

"Wszystko, co widzimy, mo풽 by postrzegane w inny sposb. Dlatego pytam siebie: czy wszystko, na co patrzymy, nie jest iluzj?"

Sandro del Prete

Na co dzie mog쿽by si wydawa, 풽 spostrzeganie wzrokowe jest prostym, niewymagaj켧ym wysi쿸u procesem. Jednak tak nie jest. Dlaczego kiedy przechylisz g쿽w 턻iat si nie przechyla? Jak to si dzieje, 풽 gdy zamkniesz jedno oko nie tracisz od razu g녠bi widzenia? Dlaczego patrz켧 na obrazek poni풽j raz widzisz star, a raz m쿽d kobiet?

Dzieje si tak dlatego, i nie patrzymy oczami, lecz naszym umys쿮m. Dopiero w drugiej po쿽wie XX wieku naukowcom uda쿽 si dokona odkry, ktre rzuci퀉 nowe 턻iat쿽 na to, w jaki sposb ludzki umys tworzy obrazy otaczaj켧ej nas rzeczywisto턢i. Prawid쿽wo턢i te naj쿪twiej jest zaobserwowa na przyk쿪dzie iluzji optycznych.

W trakcie prezentacji mieli턬y okazj przyjrzymy si sytuacjom, w ktrych nasze zmys퀉 nas oszukuj. Odbyli턬y podr璨 przez iluzje wykorzystywane od wiekw przez artystw malarzy i badane przez naukowcw.

 zdjcie >>>25 marca

(pi켾ek), godz. 18.00, Spichlerz MOK. „Moje impresje” - wernisa wystawy malarstwa Teresy Kaszyckiej.

Wernisa wystawy malarstwa Teresy Kaszyckiej

Artystka urodzi쿪 si na Wileszczy펝ie w za턢ianku szlacheckim Szylinice. Wykszta쿬enie 턳ednie, oglne (LO w Lidzbarku Warmiskim). Wiedz uzupe쿻iaj켧 zdoby쿪 na licznych kursach i szkoleniach, gdy 퓓cie zawodowe up퀉n怨o jej na pracy w finansach. Malarstwem interesowa쿪 si od wczesnej m쿽do턢i, lecz realizacj swoich marze rozpocz怨a po przej턢iu na emerytur w 2004 roku, gdy na UTW w Olsztynie powsta쿪 grupa malarska pod kierunkiem znanego olsztyskiego malarza profesora Tadeusza Brzeskiego. To w쿪턭ie tam pozna쿪 techniki malarstwa i rysunku. Dzi malarstwo jest dla niej ucieczk przed wszelkimi niepowodzeniami, a tak풽 dolegliwo턢iami fizycznymi. Jest pasj i lekiem na wszelkie z쿽. Najcz沅ciej maluje otaczaj켧 przyrod, ktra cieszy, fascynuje i zachca. Ka풼y obraz jest odzwierciedleniem nastroju w danej chwili, st켨 jasne i s쿽neczne barwy, a niekiedy smutne i ponure.

Teresa Kaszycka  maluje tak풽 na szkle i porcelanie. Ulubionymi technikami s: akryl, suchy pastel, akwarela. Prace swoje prezentowa쿪m na 22 wystawach zbiorowych, 2 wystawach indywidualnych, oraz uczestniczy쿪m w wielu konkursach gdzie otrzyma쿪m nagrody i wyr璨nienia:

1. Wyr璨nienie w XXXVII Wojewdzkim Przegl켨zie Plastyki Nieprofesjonalnej w Mr켫owie 2008 r.

2. Wyr璨nienie w Olsztyskim Przegl켨zie Plastycznym „Kobiece Impresje w Olsztynie 2009 r.”

3. Wyr璨nienie w XXXIX Wojewdzkim Przegl켨zie Plastyki Nieprofesjonalnej w Mr켫owie.

zdjcie >>>25 marca

(pi켾ek) godz. 20.00, sala kameralna pod amfiteatrem

Olsztyskie Dobranocki Bluesowe: „Bluesmaszyna”

Kolejny koncert z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe. Tym razem mieli턬y przyjemno뜻 pos퀅cha trzyosobowej formacji bluesowej z Pruszkowa - Bluesmaszyny. Zesp車 istnieje od 2007 roku pocz켾kowo jako duet Lechowski & Sych, a od 2008 roku wraz z perkusist Robertem G쿽gowskim jako Bluesmaszyna. Przejmuj켧y, g녠boki, korzenny blues w nowatorskich aran풹cjach, a tak풽 bogaty i stale powikszaj켧y si repertuar w쿪sny obejmuj켧y przede wszystkim piosenki w jzyku polskim, to najmocniejsze atuty tria Bluesmaszyna. Zesp車 proponuje swoim s퀅chaczom stylowe bluesy rodem z Delty Missisipi, swinguj켧e d펧iki pachn켧e stylem California Boogie Style, a tak풽 motoryczne Texas Boogie i taneczne Rock'n'Roll'e. Bluesmaszyna wystpuje w wyj켾kowym rzadko spotykanym w Polsce trzy osobowym sk쿪dzie elektrycznym bez gitary basowej. Muzycy Bluesmaszyny inspiruj si dokonaniami takich artystw/zespo농w jak: Abi Wallestein & Blues Culture, Kim Wilson, Hurley & The Blue Dots, Jeff Back, John Mayall.

Sk쿪d:

Karol Lechowski – wokal, harmonijka,

Jan Sikorski – gitara elektryczna,

Robert G쿽gowski – cajon.          

zdjcie >>>26 marca

(sobota) godz. 10.00-14.00, Kamienica Naujacka MOK („Rado뜻 zmys농w - Remanenty”)

Warsztaty aktorsko-lalkarskie dla dzieci

Warsztaty aktorsko-lalkarskie dla dzieci w wieku 10-12 lat, liczba miejsc: 15.

Prowadz켧y: Jerzy Kaszuba.

Podczas zaj唯 uczestnicy uczyli si emisji g쿽su, biomechaniki, re퓓serii oraz animacji lalk cieniow.27 marca

(niedziela) godz. 14.00-16.00, Kamienica Naujacka MOK („Rado뜻 zmys농w - Remanenty”)

Warsztaty aktorsko-lalkarskie dla dzieci

Warsztaty aktorsko-lalkarskie dla dzieci w wieku 10-12 lat, liczba miejsc: 15.

Prowadz켧y: Jerzy Kaszuba.

Podczas zaj唯 uczestnicy uczyli si emisji g쿽su, biomechaniki, re퓓serii oraz animacji lalk cieniow.

zdjcie >>>27 marca

(niedziela) godz.16.00, Kamienica Naujacka MOK - otwarty pokaz etiud warsztatowych Jerzego Kaszuby („Rado뜻 zmys농w - Remanenty”)

„Cudowny 턻iat teatru cieni”

Jerzy Kaszuba jest absolwentem Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Prowadzi warsztaty teatralne i kursy z zakresu teatru poszukuj켧ego i wiedzy o teatrze dla uczniw i nauczycieli. Pracuje w Sieradzkim Centrum Kultury. Prowadzi obecnie od 8 lat M쿽dzie퓇w Grup Poszukiwa Teatralnych w Sieradzu (s w niej uczniowie szk車 ponadgimnazjalnych z Sieradza). W roku 2000 jego Teatrzyk Cieni CIENIOWACI ze spektaklem pt. POTYCZKI O RK KSI柯NICZKI wystpowa jako go뜻 specjalny podczas Midzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku Bia쿮j.

zdjcie >>>28 marca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK.

Teatralny Spichlerz

W programie:

„Opowie턢i egzotyczne” - spektakl muzyczny w wykonaniu Albedo Ansambl ze Stowarzyszenia „Tratwa”

zdjcie >>>

„A kto poczyta doros퀉m?” - interaktywne/interdyscyplinarne bycie z poezj Mirona Bia쿽szewskiego - Bia퀉 Teatr

zdjcie >>>30 marca

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK (z cyklu „Swego nie znacie”)

„Starowiercy z Wojnowa – historia, zwyczaje, sztuka.”

„Starowiercy z Wojnowa – historia, zwyczaje, sztuka”. Prelekcja historyka sztuki Joanny Mariuk.

zdjcie >>>31 marca

(czwartek) godz.18.00, Kamienica Naujacka MOK.

Rockowe inspiracje: Eric Clapton - „Blues ze 퀊 w oku”.

Blues to prawdziwe 퓓cie. Teksty oddaj gorsze i lepsze strony 퓓cia. Mi쿽뜻, cierpienie, 퓓ciowe rozterki na rozdro퓎, w켾pliwo턢i, ktr stron pj뜻. Clapton oprcz muzyki pisa teksty.

Te najbardziej przejmuj켧e o nim samym: o 퓇nie, ktr zabra przyjacielowi i rozpaczy po 턬ierci ukochanego synka Connora.

Blues nikogo nie oszukuje, nie mizdrzy si.

O tym wszystkim, na podstawie t퀅macze tekstw Erica Claptona opowiada Andrzej Dramiski.

zdjcie >>>


MARZEC 2011