2011

4 lutego

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK.

Turniej bryd퓇wy4 lutego

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK.

Pokaz filmw animowanych dla m쿽dzie퓓


re퓓seria: Marek Skrobecki

rok produkcji: 2005

czas: 16 minut

technika: animacja lalkowa

To niekonwencjonalnie opowiedziana, metaforyczna, filmowa przypowie턣 o wytrwa쿽턢i oczekiwania, nadziei i spe쿻ieniu. Bohaterem filmu jest m轅czyzna w sile wieku. Zjawia si w restauracji, ktrej wntrze przypomina budowl sakraln. Jest tam jedynym klientem. Wita go kelner o twarzy cherubina, ktry przyjmuje zamwienie po czym wychodzi. Klient oczekuje na jego powrt. Czas mija, pokrywaj켧 wszystko patyn staro턢i. Kiedy wreszcie ci켫le m쿽dy kelner zjawia si z zamwionym daniem, klient sprawia wra풽nie martwego...


re퓓seria: Anna B쿪szczyk

rok produkcji: 2006

czas: 10 minut

technika: mieszana

Dyplom Anny B쿪szczyk w Paostwowej Wy퓋zej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w 즣dzi. Film zainspirowany opowiadaniem M쿽do뜻 Josepha Conrada. Jest to opowiedziana malarskimi kadrami historia podr璨y pewnego upartego marynarza do Bangkoku. Film „dryfuj켧y” midzy oniryczn, impresyjn ilustracj morskiej podr璨y, a histori niestrudzonego marzyciela.

re퓓seria: Quay Brothers

rok produkcji: 2010

czas trwania: 24 minuty

technika: animacja lalka

"Maska" to najnowszy film animowany re퓓serw i animatorw lalkowych, Braci Quay, z muzyk Krzysztofa Pendereckiego. Scenariusz filmu jest adaptacj powie턢i Stanis쿪wa Lema o tym samym tytule. Akcja "Maski" toczy si w zaawansowanym technologicznie, ale jednocze턭ie feudalnym 턻iecie. Pikna Duenna zosta쿪 stworzona po to, aby wype쿻id pewn misj. Jednak풽 bdzie musia쿪 dokonad wyboru, pomidzy wywi콄aniem si z zadania do ktrego zosta쿪 powo쿪na a mi쿽턢i.


re퓓seria: Anna B쿪szczyk

rok produkcji: 2008

czas trwania: 8 minut

technika: mieszana

Kanciasty Astronauta, po latach spdzonych w przestrzeni kosmicznej, powraca na „ziemi”. Wiele rzeczy bezpowrotnie zmieni쿽 swj KSZTA즆. A jednak nie wszystko! Troch przewrotnie o tym co si NIE ZMIENIA w czasie i przestrzeni.


re퓓seria: Marek Skrobecki

rok produkcji: 2010

czas trwania: 10 minut

technika: animacja lalkowa

„Danny Boy” jest opowie턢i o u쿽mno턢i ludzkiej, ktr eufemistycznie mo풽my nazwad „utrat g쿽wy”. Kto, o kim mwimy w przeno턭i, 풽 „straci g쿽w” jest cz쿽wiekiem, ktry nie bardzo wie co robi. W tym opowiadaniu g쿽w stracili ju prawie wszyscy, oprcz jednego, jedynego – jest nim tytu쿽wy Danny Boy, ktry jako odmieniec czuje si w bezg쿽wym spo쿮czeostwie mocno wyalienowany. Film porusza problem samotno턢i jednostki i stawia pytanie, czy w imi spo쿮cznego dostosowania nale퓓 rwnad w d車


Wsp車organizator: Se-Ma-For

zdjcie >>>7 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Koncert „The Lollipops unplugged”

zdjcie >>>9 lutego

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK. Promocja Biuletynu Warmisko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorw Zabytkw

Promocja Biuletynu Warmisko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorw Zabytkw

W najnowszym Biuletynie autorzy artyku농w poruszaj wa퓆e dla naszego miasta i regionu tematy dotycz켧e szeroko rozumianej ochrony dbr kultury i dziedzictwa narodowego.

S. Janina Bosko RM przybli풹 nam dzia쿪lno뜻 Ksidza Biskupa Juliana Wojtkowskiego na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, a Pani Ma쿲orzata Birezowska prezentuje presti퓇w nagrod Stowarzyszenia Konserwatorw Zabytkw „Conservator Ecclesiae”, ktr w 2009 r. przyznano ksidzu Biskupowi.

Pani Gra퓓na Dzisko - Wadas na przyk쿪dzie ikony 쫤itej Trjcy z kaplicy klasztornej  w Wojnowie porusza kwestie wyodrbniania ikon staroobrzdowcw jako odmiennego zjawiska w malarstwie ikonowym oficjalnej cerkwi.

Pan Antoni Kapu턢iski zajmuje si stanem zachowania krzy풹ckiego zamku w Gi퓓cku po awarii na pocz켾ku sierpnia 2007 r. fragmentu po퀅dniowej 턢iany, analizuje stan techniczny i przyczyny zniszcze, na koniec przedstawia propozycj naprawy uszkodze.

Pan Rafa Btkowski przybli풹 nieodleg쿮 dzieje unikalnego i jedynego w swoim rodzaju zabytku jaki w ostatnich latach utraci Olsztyn, atelier fotograficznego i artystycznego przy ul. M. Sk쿽dowskiej - Curie 12.

Pan Micha Poniewski podsumowuje badania m퀉nw wodnych Warmii, Mazur i Powi턫a przeprowadzone w 2009 r. w ramach Dzia퀅 Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.

Panowie Rafa Btkowski, Krzysztof Zienkiewicz i Tomasz Birezowski zajmuj si olsztyskimi tramwajami w aspekcie historycznym i futurystycznym, w tym roli nowoczesnej komunikacji w rewitalizacji miast.

Pani Wies쿪wa Gadomska przybli풹 nam historyczne zwi콄ki Olsztyna z 즭n, fizjografi, geometri przep퀉wu, relacje przestrzenno - krajobrazowe, a tak풽 walory przyrodnicze i kulturowe tej rzeki w naszym mie턢ie.

Pan Kamil Bernacki zajmuje si swoistym recyklingiem, odzyskiwaniem terenw po by퀉ch zak쿪dach pracy, po lotniskach i terenach wojskowych, postindustrialnych i zdegradowanych dla 턻iadomego kszta퀃owania krajobrazu na potrzeby wsp車czesnych parkw miejskich.

Pan Rafa Bakowski przedstawia histori Dylewa, posiad쿽턢i i parku, dla ratowania ktrych w maju 2010 r. powsta쿽 Stowarzyszenia Rozwoju Dylewa.

Na ostatnich stronach Biuletynu znalaz퀉 si recenzje poprzednich zeszytw i noty biograficzne autorw bie엽cego.

Na spotkaniu promocyjnym, na ktre serdecznie zaprasza nasz Oddzia SKZ dostpne rwnie bd ju trudne do zdobycia zeszyty Biuletynu z poprzednich lat.

zdjcie >>>10 lutego

godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK

Koncert z cyklu KOBIEtONY: Karolina Cicha

Karolina Cicha to wokalistka, kompozytorka, multiinstrumentalistka. Podczas koncertu us퀉szymy utwory z p퀉t "Gajcy!", "Wawa 2010" oraz "Do Ludo풽rcw".

zdjcie >>>10 lutego

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK.

Wernisa wystawy rysunkw Andrzeja Czeczota „Rysunki z „Polityki” i inne”

Wystawa ze zbiorw Muzeum Karykatury w Warszawie.

zdjcie >>>11 lutego

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK. Turniej bryd퓇wy

Turniej bryd퓇wy11 lutego

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK - z cyklu ROCKOWE INSPIRACJE

Zakochani Beatlesi na Walentynki

ROCKOWE INSPIRACJE prezentuje Andrzej Dramiski.

"Zakochani Beatlesi na Walentynki" - dostaniesz tyle mi쿽턢i ile sam jej dasz.

Spotkanie na temat tekstw o mi쿽턢i wykonywanych przez The Beatles.

zdjcie >>>11 lutego

(pi켾ek) godz. 20.00, sala kameralna pod amfiteatrem

Olsztyskie Dobranocki Bluesowe - TORTILLA (Toru)

TORTILLA swoje inspiracje czerpie z bluesowych korzeni, jednak wyra펝ie prze쿪muje narzucon w tym nurcie konwencj, pod굻aj켧 w쿪sn niebanaln drog. Efektem tego jest unikalny i zdecydowanie rozpoznawalny styl, ktry pe쿻y jest szacunku do tradycji czarnoskrych wykonawcw, rock'n'rollowej energii typowej dla bia퀉ch muzykw oraz jazzowego pulsu. Najwikszym atutem TORTILLI s 퓓wio쿽we koncerty, znakomity kontakt z publiczno턢i oraz sposb interpretacji i niezwyk쿪 barwa g쿽su wokalistki zespo퀅. Zesp車 ponad tysi켧 razy wystpowa na najwa퓆iejszych krajowych festiwalach bluesowych oraz koncertach w ca쿮j Polsce. Wielokrotnie go턢i rwnie poza granicami kraju /min. Holandia, Niemcy, S쿽wacja, Wgry, Litwa, Ukraina, Bia쿽ru/.

Zosta rwnie laureatem festiwalu Rawa Blues '91. Znalaz si rwnie w턳d najlepszych polskich wykonawcw bluesowych na p퀉cie /CD/ do낢czonej do encyklopedii "Blues w Polsce" oraz w presti퓇wej "Antologii polskiego bluesa", ktra ukaza쿪 si na 5 p퀉tach CD w 2008 roku.

Jednym s쿽wem pot轅na dawka 턻ietnej mieszanki bluesowej i wieczr piknego czystego wokalu.

zdjcie >>>13 lutego

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK

Spektakl muzyczny „Bodo - pie턭iarz z Warszawy”

Spektakl muzyczny oparty na biografii legendarnego aktora i piosenkarza Eugeniusza Bodo.

Wystpili: Marek Ravski, Ewa Makomaska, Zbigniew Rymarz. Scenariusz i re퓓seria: Alicja Choiska, opracowanie i kier. muz.: Zbigniew Rymarz

zdjcie >>>14 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK.

„Zakochany Olsztyn” - fina kunkursu

Fina konkursu „Zakochany Olsztyn”. Og쿽szenie werdyktu oraz pokaz konkursowych filmw.

zdjcie >>>14 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK

Wernisa wystawy malarstwa Eudokii Kwiecie i Stanis쿪wa Kwiecie

Eudokia Kwiecie jest wszechstronnie utalentowan malark zajmuj켧 si rczn technik barwienia tkanin, tzw. batikiem. Urodzi쿪 si w Morgorodzie. Posiada wykszta쿬enie wy퓋ze rolnicze, mieszka w Olsztynie. Specjalizuje si w malarstwie olejnym, pastelowym, akwarelowym, temperowym. Tematyka prac jest bardzo r璨norodna, znajdziemy w턳d nich portrety, pejza풽, kwiaty, martw natur, architektur oraz kopie dzie sakralnych. Inspiruje j kolorystyka przyrody podczas r璨nych pr roku. Jest cz쿽nkiem Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi” w Olsztynie oraz Zwi콄ku Plastykw Warmii i Mazur. Na wystawie bdzie mo퓆a obejrze rwnie prace autorstwa Stanis쿪wa Kwiecie, syna pani Eudokii.

zdjcie >>>14 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK.

Teatralny Spichlerz

Kabaret Piosenki Smutnej prezentuje:

„Opowie턢i o mi쿽턢i” ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej.

Wyst켺ili:

Marta Andrzejczyk - 턯iew;

Piotr Banaszek - piano, 턯iew;

Mateusz Iwaszczyszyn - gitara, 턯iew;

Przemek Wi턭iewski - recytacje.

Go뜻mi byli:

Piotr Szauer i Pawe Borzeski.

zdjcie >>

zdjcie >>16 lutego

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK.

Spotkanie organizatorw i partnerw 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw 2011

Spotkanie organizatorw i partnerw 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw 2011. Zaprosili턬y do Kamienicy chtnych do wsp車pracy mieszkacw, przedsibiorcw i instytucje.

 


18 lutego

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna amfiteatru - koncert z cyklu „Muzyczne Inhalacje”

Jurek Jagoda Trio

Jurek Jagoda - fortepian, Pawe Gbicki - perkusja, Marek A쿪szewski Jr - kontrabas, bas

zdjcie >>>21 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK.

Teatralny Spichlerz

W programie:

„Dom Bernardy Alba” F. G. Lorca - spektakl Teatru Prawie Doros쿮go (Bart켫) re. Agnieszka Ko쿽dyska.

„Kto poczyta doros퀉m?”  - Interaktywne i interdyscyplinarne czytanie poezji Boles쿪wa Le턬iana w wykonaniu Bia쿮go Teatru.

zdjcie >>>

zdjcie >>>23 lutego

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

OSKAR czyli Olsztyska Scena Kabaretowo-Rozrywkowa og쿪sza nabr.

Zapraszamy osoby, ktre chc pokaza swj talent. Przed publiczno턢i mo퓆a zaprezentowa skecz, tekst, piosenk kabaretow lub monolog.

Zg쿽szenia do 16 lutego pod nr 89 5221370 lub mailowo kabaret@mok.olsztyn.pl.

zdjcie >>>24 lutego

(czwartek) godz. 17.30, haloGaleria MOK (Festiwal Kameralny Rado뜻 Zmys농w DOTYK)

„Polskie Wojsko w Afganistanie”

Wernisa wystawy fotograficznej Janusza Walczaka .

zdjcie >>>24 lutego

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK (Festiwal Kameralny Rado뜻 Zmys농w DOTYK)

„Dotyk wyrazem mi쿽턢i”

Prelekcja seksuolo퓃i Bernadetty Jab쿽skiej.

O co pyta nas m쿽dzie?! - poradnictwo edukatorw seksualnych Grupy PONTON, a tak풽 prezentacja Aleksandry Jzefowskiej.

Podczas spotkania fragmenty filmu Kamasutra, re. Mira Nair (1996).

zdjcie >>>25 lutego

(pi켾ek) godz. 18.00, Spichlerz MOK

Wernisa wystawy fotografii Ewy Letki „쫤iate쿸o”

Ewa Letki - artysta plastyk, oligofrenopedagog, artterapeuta. Prowadzi zajcia z dziemi autystycznymi i upo턫edzonymi oraz z trudn m쿽dzie엽. Zajmuje si projektowaniem scenografii, ilustracji do ksi굻ek. Wspina si po ska쿸ach, je펋zi na nartach, biega, gra w siatkwk. W wolnych chwilach robi we쿻iaczki na szyde쿸u, lale i zwierzaki.

zdjcie >>>25 lutego

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK (Festiwal Kameralny Rado뜻 Zmys농w DOTYK)

„Zwyciski cios”

Spotkanie z trenerami i psychologami sportw walki. W턳d go턢i m.in. Dariusz Nowicki (taekwondo), Karol Suszczewicz (MMA) oraz go뜻 specjalny - Jerzy Kulej, ktry pojawi si w pi켾ek w Kamienicy Naujacka. Olimpijczyk opowiada o karierze boksera.

zdjcie >>>25 lutego

(pi켾ek) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Rze펝ia literacka nr 1

We wiersz i zahacz o Spichlerz MOK, twj tekst oceni publiczno뜻 i profesjonalne jury.

Go뜻 specjalny: Tamara Bo쿭ak-Janowska, nominowana do nagrody NIKE 2010

RZE촏IA LITERACKA – poeta powinien by 퓓wy.

zdjcie >>>25 lutego

(pi켾ek) godz. 20.00, sala kameralna pod amfiteatrem (Festiwal Kameralny Rado뜻 Zmys농w DOTYK)

Pokaz filmu „Fight Club/Podziemny kr켫”

„Fight Club/Podziemny kr켫” (1999 / Niemcy, USA/ 140 min.) re. David Fincher.

zdjcie >>>26 lutego

(sobota) godz. 18.00 Kamienica Naujacka MOK (Festiwal Kameralny Rado뜻 Zmys농w DOTYK)

„Dotknij medycyny niekonwencjonalnej”

Prelekcja Krystyny Jaworowskiej (naturopatki, bioenergoterapeutki) oraz koncert Teatru D펧iku E&AST „One Touch - One Freedom”, czyli masa d펧ikiem mis i gongw tybetaskich.

Dotyk d펧iku

Teatr D펧iku E&AST z Gniezna wyst켺i podczas Festiwalu Kameralnego "Rado뜻 Zmys농w - Dotyk".  Wystp poprzedzi쿪 prelekcja Krystyny Jaworowskiej – dyplomowanej naturoterapeutki i bioenergoterapeutki. Prelekcjii towarzyszy Jan Mackiewicz - mened풽r, bankowiec, bieg퀉 s켨owy, dyplomowany mistrz bioenergoterapii i radiestezji.

Europe & Asia Sound Theatre to formacja uprawiaj켧a ma쿽 popularn w Polsce form teatru d펧iku. Materia wyj턢iowy do budowania napicia stanowi d펧iki i brzmienia etnicznych instrumentw o szczeglnej wibracji. Dziki temu, 풽 baz stanowi gongi, misy wykorzystywane rwnie w medycynie tybetaskiej do masa퓎 d펧ikiem, oraz inne instrumenty o specyficznej fali akustycznej uczestnicy kameralnych koncertw niemal fizycznie odczuwaj dotyk poszczeglnych d펧ikw. Spektakl - koncert E&AST nie jest jednak k켺iel w d펧ikach, cho wykorzystuje jej elementy. Teatr opowiada zawsze pewn histori.

W programie „Jeden dotyk – jedna wolno뜻” arty턢i prbuj dotkn길 nie tyle w sensie fizycznym, a raczej dotkn길 wra퓄iwo턢i odbiorcw. Pojawiaj si rozbudowane partie fletw Piotra Str璨yka oraz gongi i misy tybetaskie Joanny Kornackej. Pawe B켴owski jak zwykle udowodni, 풽 trzeba nie lada umiejtno턢i by zagra na „drucie” czyli drumli, ale gra tak풽 na kilku rodzajach bbnw.

zdjcie >>>28 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK.

Teatralny Spichlerz

Koncert Paw쿪 Szymaskiego.

zdjcie >>>28 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK. Rozpoczyna si nabr do grupy PAJAC - czyli Projektu Absurdalnego Jednolitego Albo Cynicznego.

Nabr do grupy PAJAC

Cele g농wne:

1. Stworzenie Formalnej Grupy P1

2. Czynna absurdalna dzia쿪lno뜻

3. Czynna cyniczna dzia쿪lno뜻

4. Zara풹nie

Chtnych do udzia퀅 w projekcie PAJAC zapraszamy i z gry przepraszamy.LUTY 2011